Меню Затваряне

Проблеми с агенциите

Всичко започна с храната, иначе щях да издържа, дори на всяко едно унижение щях да издържа. Но не ми беше позволено да се храня от продуктите в домакинството. Снощи откраднах парче хляб. Вие ми се свят, когато вървя, трябва да се подпирам по стените, тъй като вече нямам никакви сили.

Свързах се с посредническата агенция. Казаха ми, че не ми вярват, след което престанаха да си вдигат телефона.“

Родика, лична асистентка

Конфликт на интереси при представителството

Всички ние самонаети с еднолични фирми сме задължени да членуваме в Стопанската камара (Wirtschaftskammer). Теоретично тя би трябвало да представлява нашите интереси, но на практика представлява само интересите на посредническите агенции.

В специализираната група „Консултации и представителство“ на Стопанската камара, Австрия, водещите позиции са заети от фирмените управители на посредническите агенции.

Конфликтът на интереси е очевиден.

 

Ние изискваме: Изградете независими консултативни структури!

Липса на социална сигурност, ниски пенсии

Мелани е работила като лична асистентка в Австрия в продължение на 6 години. След което се е пенсионирала и се е върнала в Румъния при семейството си. За шестте години в Австрия в момента тя получава месечно 38 евро пенсия допълнително към нейната ниска пенсия в Румъния. Изпаднала е в състояние на бедност в напреднала възраст.

В момента Адриана е на 64 години, в продължение на 10 години е работила като лична асистентка в Австрия. В тези 10 години тя е плащала своите месечни социални осигуровки. Но тъй като социалните асистенти са ниско заплатени, съответно и нейната социална осигуровка е била ниска. За 10 години труд в Австрия Адриана получава пенсия от 105 евро месечно. Тя също е затънала в бедността в напреднала възраст.

Ниски пенсии, опасност от бедност в напреднала възраст

Централен проблем при (фиктивната) самонаетост в работата на личните асистент(к)и е ниската пенсия и опасността от влизане в ситуация на бедност в напреднала възраст.

24 часа в денонощието ние сме на разположение на клиента и нашето работно и свободно време е съобразено с нуждите на човека, за когото се грижим.

Поради обстоятелството, че личните асистент(к)и са ангажирани в 24-часово асистиране и полагане на медицински грижи, те няма как да обгрижват повече от един клиент в рамките на своята работна смяна. Което означава, че като „собственици на фирма“ ние няма как да увеличаваме печалбата си, да се разрастваме и да развиваме фирмата. Приходите ни са ограничени, а възможностите им за увеличаване са равни на нула. Въпреки това съотнесено към приходите плащаме твърде високи социални осигуровки и данъци.

Пенсията, която се получава след съответните изчисления на направените вноски, за съжаление – поради ниското заплащане в бранша – е крайно ниска!

След десет или петнайсет години работа като личен/лична асистент/ка в Австрия пенсията е равна приблизително на 100 евро за месец!

Следователно ние сме двойно наказани:

Веднъж, защото получаваме крайно ниско заплащане и втори път в напреднала възраст, когато получаваме крайно ниска пенсия. Много от личните асистент(к)и са заплашени от бедност в напреднала възраст.

Настояваме за: социална сигурност за личните асистент(к)и!

Фиктивна самонаетост

„Свободни предприемачи“

Въпреки че сме регистрирани като еднолични фирми, нашата работа има много общи характеристики с тази на трудов договор, така че спокойно може да се говори за фиктивна самонаетост. И тази разлика между фиктивност и действителност изостря още повече тежкото ни положение.

Следните аргументи говорят за наличието на фиктивна самонаетост:

  • В повечето случаи на своето работно място, в своето работно време и в поведението си при изпълнение на служебните задължения личните асистент(к)и са зависими от указанията на своите клиенти и на посредническите агенции.

  • Най-често те работят само за един клиент/ка и то продължително време (месеци, години).

Като еднолични фирми при изпълнението на дейността си ние сме значително ограничени в нашата лична независимост и самостоятелност.

Тази скрита структурна зависимост от посредническите агенции и/или от лицата, за които се грижим, съответно от техните семейства са ясно доказателство за това, че се намираме във вид трудово-правно отношение.

Възможни форми за назначение

Изготвеният за нуждите на бранша Закон за личната помощ и домашните помощници може да бъде прилаган и за трудово-правните отношения в дейността на личните асистент(к)и. За целта е необходимо чрез колективен трудов договор, важещ за територията на цялата страна, да бъде въведена минимална работна заплата. Назначаването на личните асистент(к)и трябва да се извършва чрез вече признати обществени организации в социалната дейност, които разполагат с необходимата инфраструктура, гарантираща за качеството на услугата.

Друга възможна форма за назначаване е използването на „модела от Бургенланд“. Това е единствената засега провинция, която от октомври 2019 г. предлага назначение на лични асистент(к) на нуждаещите се от грижи семейства чрез Pflegeservice Burgenland GmbH (фирмата е 100% собственост на провинцията, дъщерна на Burgenländischen KrankenanstaltenGesmbH KRAGES).

Ние настояваме за: законосъобразно назначение на личните асистент(к)и от семействата или агенциите!

Вижте нашите най-често задавани въпроси и видеоклипове с информация

Изтеглете подробна информация – Знаеш ли правата си?