Menu Close

Napomena: Imajte na umu da je, uprkos pažljivom istraživanju i stalnim ažuriranjima, sav sadržaj na ovoj web stranici informativne i neobavezujuće prirode i ne sadrži nikakve pravne savete ili pravne usluge. Ova stranica ne može zameniti pravni savet u pojedinačnim slučajevima! Iz navedenih razloga, ne postoji odgovornost za ispravnost ili potpunost informacija na ovoj web stranici.

Odredite vlastiti lični dohodak, kao i vlastito radno vreme i radne delatnosti

Kao trgovac, vi (nadzornik) trebate sami odrediti svoju plaću u ugovoru o radu i vrstu plaćanja.

Agencije unapred pregovaraju o novčanim naknadama sa klijentima, a vi nemate priliku aktivno učestvovati u pregovaračkom procesu.

Često vam čak nude da potpišete punomoć za naplatu eventualnih dugova.

To je loše za vas, jer agencije slede sopstvene interese. Uz ovlašćenje za naplatu dugova, neke agencije naplaćuju skrivene novčane nadoknade ili vas teraju da predugo čekate na svoj lični dohodak.

Agencije praktikuju damping plata (/smanjuju cenu vašeg rada), što rezultuje ozbiljnim razlikama u platama negovateljica (dnevne stope): dok slovačka negovateljica u proseku zarađuje 65 eura dnevno, rumunska negovateljica prima samo 35 eura dnevno.

Agencija takođe određuje vaše radno vreme i aktivnosti putem ugovora o radu (ugovora između vas i vašeg klijenta), koji sklapa sa klijentom umesto vas. Ovo je očigledno zadiranje u vaša prava kao preduzetnika.

Činjenica da je i radno vreme regulisano ugovorima o radu i uslugama je nezakonita i u suprotnosti je sa idejom lične nezavisnosti preduzetnika.

Radne aktivnosti koje možete obavljati nalaze se u Član 159 Gewerbeordnung Ako agencija u vaš ugovor o radu unese aktivnosti koje prevazilaze vaše nadležnosti, možete se braniti od toga.

Pravo na slobodan izbor prevoznog sredstva

Samozaposleni ste i imate pravo slobodno odlučiti vozite li se do svog radnog mesta vlastitim automobilom, vozom ili taksijem.

Međutim, vaša agencija vas tera da koristite njihove taksi usluge, često pod pretnjom da će ugovor (ugovor između vas i agencije) biti raskinut.

Iza ovoga opet stoji profitni interes agencije, koja ili istovremeno vodi svoju taksi kompaniju ili sarađuje sa drugom taksi kompanijom i zarađuje proviziju za sebe.

Međutim, svaki put kada dolazite ili odlazite tim prevozima koje organizuje agencija, vi preuzimate veliki rizik, jer vozači agencije voze često bez pauze, često voze velike udaljenosti, ili su umorni. U oktobru 2017. svi putnici (jedan vozač i sedam negovateljica) poginuli su u tragičnoj nesreći na povratku u Slovačku.

Odlučite o svojim poslovnim pitanjima / Vodite brigu o svojim poslovnim pitanjima

Ovo je vaše pravo i vaša dužnost u isto vreme. U mnogim slučajevima agencije se brinu o vašim poslovima (registracija, promena i odjava iz registra, plaćanje poreza na SVS) i za to naplaćuju različite novčane nadoknade. Potpisujete i dajete punomoć agenciji i mislite da više ne morate brinuti o svom poslu.

U praksi, međutim, stvari ne idu uvek glatko. I u ovom smislu, agencije se često ne ponašaju korektno.

O ovome ćete saznati, tek kada dobijete obaveštenje od socijalnog osiguranja, da vaši doprinosi nisu plaćeni i da su nastale zaostale obaveze po osnovu socijalnog osiguranja.

Ili kada posetite lekara, a on vas ne želi pregledati, jer je vaša firma odjavljena. Takva zloupotreba punomoći od strane agencija je nezakonita i protiv nje se morate boriti.

Pravo na informacije na maternjem jeziku

S pravnog aspekta, kao preduzetnik, vi ste ravnopravni partner svojoj agenciji. Stoga imate pravo od agencije zahtevati tačne informacije na svom maternjem jeziku o zdravstvenom stanju osobe kojoj je potrebna nega, uslovima nege i sadržaju ugovora (ugovor o delu i organizacioni ugovor).

Ovo pravo vam garantuju organi poput Privredne komore i Zavodi osiguranja za samozaposlene.

Budući da je nivo informacija zbog jezičke barijere nizak, javljaju se problemi u komunikaciji sa negovateljicama.

Pravo na kvalitetno savetovanje i efikasno zastupanje interesa

U tipičnom odnosu (klijent – njegovateljica – agencija), negovateljice su u najslabijoj poziciji zbog jezičke barijere i nepoznavanja sopstvenih prava i obaveza.

Ovo stvara veliki prostor i za druga lica, koja bi da iskoriste (prisilni) položaj negovateljica.

Promena ove situacije, zaštita vas i osiguravanje efikasnog predstavljanja vaših interesa, cilj je naše grupe IG24.

Posvećeni smo jačanju vaše pozicije uz pomoć kampanja za podizanje svesti, savetovanja i predstavljanja vaših interesa javnosti.

Pogledajte često postavljana pitanja i odgovore