Meniu Închide

Drepturile tale

Atenție: Te rugăm să iei la cunoștință faptul că, în ciuda cercetărilor amănunțite și a actualizării continue a informațiilor, conținutul acestei pagini are un scop strict informativ, prezintă doar recomandări și nu conține sfaturi juridice sau servicii de natură juridică. Consultanța juridică în cazuri individuale nu poate fi înlocuită prin acest site! Din motivele mai sus menționate nu ne asumăm nicio răspundere pentru corectitudinea sau exactitatea conținutului paginii.

DREPTUL de a-ți stabili salariul, programul de lucru și conținutul muncii

În calitate de antreprenoare/antreprenor, îngrijitoare/îngrijitorul ar trebui să își stabilească propriul salariu în contractul de muncă și metoda de plată preferată.

Cu toate acestea, agențiile negociază onorariile cu clienții în avans, iar voi, îngrijitorii, nu aveți posibilitatea de a participa activ la procesul de negociere.

De multe ori vi se propune semnarea unei împuterniciri (în germană: „Vollmacht” sau „Inkassovollmacht”) pentru ca agenția să vă administreze firma și finanțele acesteia.

Acest lucru este în dezavantajul îngrijitorilor, agențiile urmărindu-și în primul rând propriile interese financiare. În ceea ce privește împuternicirea menționată, unele agenții percep cu ajutorul ei comisioane ascunse sau vă fac să așteptați prea mult timp pentru onorariul cuvenit.

Agențiile practică dumping-ul salarial. Drept urmare, se pot constata diferențe serioase în ceea ce privește remunerarea îngrijitoarelor (tarifele zilnice): în timp ce o îngrijitoare slovacă câștigă în medie 65 de euro pe zi, o îngrijitoare româncă poate primi uneori chiar 35 de Euro pe zi.

De asemenea, agenția vă stabilește orele de lucru și activitățile, stabilind contractul de îngrijire dintre îngrijitoare și client în absența îngrijitoarei/îngrijitorului. Aceasta este o încălcare clară a drepturilor antreprenorilor independenți.

Faptul că orele de lucru sunt reglementate în contractele de colaborare nu este legal și contravine ideii de independență personală a antreprenorilor.

Activitățile profesionale pe care aveți dreptul să le desfășurați sunt reglementate în general la articolul 159 din Legea privind reglementarea comerțului. În cazul în care agenția introduce în contractul de muncă activități care depășesc sfera dumneavoastră de competență, aveți dreptul să vă împotriviți și să refuzați aceste sarcini.

DREPTUL de a-ți alege liber mijloacele de transport cu care vrei să călătorești

Ca antreprenori independenți aveți dreptul de a alege dacă vă deplasați la locul de muncă cu mașina personală, cu trenul, cu avionul sau cu firme de transport.

Cu toate acestea, agențiile de intermediere vă obligă uneori să folosiți serviciile lor de transport, adesea sub amenințarea că în cazul unui refuz, contractul dintre îngrijitor și agenție va fi reziliat sau colaborarea respinsă.

În spatele acestui lucru se află din nou interesul agenției de a face profit, care fie are propria companie de transport, fie colaborează cu o altă firmă parteneră de transport și obține comisioane pentru efectuarea serviciilor de transport.

Când alegeți mijlocul de transport potrivit, luați în considerare că în cazul firmelor de transport și șoferii sunt uneori suprasolicitați, conduc pe distanțe foarte lungi sau cu pauze mult prea scurte. Drept consecință, accidente rutiere au loc regulat pe ruta Austria-România. Alegeți firme de transport responsabile sau alternative de transport cu care să vă simțiți mereu în siguranță! 

DREPTUL de a decide asupra propriei firme (Gewerbe) și de a o gestiona singur

Acesta este dreptul și, în același timp, datoria îngrijitoarei/îngrijitorului care lucrează ca antreprenor independent în îngrijirea 24/24. În multe cazuri, agențiile de intermediere se ocupă de afacerile dumneavoastră (de exemplu, cu înregistrarea firmei, punerea pe pauză sau închiderea firmei, plata taxelor SVS etc.) și percep diferite comisioane pentru aceste servicii. De obicei, sunteți îndemnați să semnați o împuternicire pentru agenția de intermediere, crezând că nu mai trebuie să vă faceți griji pentru gestionarea firmei  dumneavoastră.

Cu toate acestea, în practică, lucrurile nu merg întotdeauna bine. Adesea, nici agențiile de intermediere nu se comportă corect în acest context și nu își îndeplinesc sarcinile stabilite pentru gestionarea firmei dumneavoastră.

Veți afla acest lucru doar atunci când veți primi o înștiințare de la casa de asigurare socială SVS, care vă anunță că nu v-ați plătit contribuțiile și că aveți restanțe la securitatea socială.

Sau când mergeți la doctor, aflați că nu vrea să vă consulte pentru că firma dvs. a fost radiată și ați pierdut, astfel, asigurarea de sănătate. O astfel de utilizare abuzivă a împuternicirii de către agențiile de intermediere este ilegală și poate face obiectul unei acțiuni legale!

DREPTUL la informații transparente în limba maternă

Din punct de vedere legal, în calitate de antreprenoare/antreprenor independent, îngrijitorii și colaboratorii săi (agenția de intermediere sau clientul/aparținătorii acestuia) sunt parteneri egali. Prin urmare, aveți dreptul de a solicita agenției de intermediere informații transparente, în limba română, cu privire la starea de sănătate a persoanei care urmează să fie îngrijită, la condițiile relației de îngrijire și la conținutul contractului (contract de muncă cu clientul/aparținătorii și contract de organizare cu agenția de intermediere).

Acest drept ar trebui, de asemenea, să vă fie garantat de autorități precum Camera de Comerț și casa de asigurări sociale SVS pentru persoanele care desfășoară activități independente.

Datorită barierei lingvistice, nivelul de informare și nivelul de înțelegere a tuturor informațiilor este scăzut și le dezavantajează pe îngrijitoare. Negociați cu colaboratorii voștri și cereți-vă drepturile!

DREPTUL la consiliere de calitate și la o reprezentare eficientă a intereselor tale

În triunghiul specific sistemului de îngrijire 24/24 (persoană îngrijită – îngrijitoare – agenție de intermediere), îngrijitoarele au cea mai dezavantajoasă poziție din cauza barierei lingvistice și a lipsei de cunoștințe despre drepturile și îndatoririle lor.

Acest lucru creează multe oportunități pentru ca ceilalți actori să profite de situația (forțată) a îngrijitoarelor/îngrijitorilor.

Schimbarea acestei situații, respectiv protejarea îngrijitorilor la locul de muncă în Austria, precum și asigurarea unei reprezentări eficiente a intereselor comunității noastre este obiectivul nostru ca IG24.

Ne angajăm să vă întărim poziția de negociere prin campanii de sensibilizare și informare, consiliere directă în problemele voastre și prin reprezentarea intereselor voastre la nivel politic, instituțional și în mass-media.

Informații pentru îngrijitori