Menu Close

Napomena: Imajte na umu da je uprkos pažljivom istraživanju i stalnom ažuriranju, sadržaj na ovoj web stranici informativne i neobavezujuće prirode i ne sadrži nikakve pravne savete ili pravne usluge. Ovo ne može zameniti pravni savet u pojedinačnim slučajevima! Iz navedenih razloga, ne postoji odgovornost za ispravnost ili potpunost informacija na ovoj web stranici.

Informativna brošura IG24 i CuraFAIR (volkshilfe)

Informativna brošura za 24-satne njegovatelje

siječnja 2022

Izdavač: CuraFAIR – kontakt točka za 24-satne njegovatelje (volkshilfe) i IG24 – interesna grupa za 24-satne njegovatelje

PREUZIMANJE DATOTEKA

Brošure, uzorci, obrasci... za Austriju

Vidi “Često postavljana pitanja” – Znate li svoja prava?