Menu Close

IG24 – Istorija, golovi

IG24 – Grupa za zaštitu negovateljica

cropped-cropped-IG24_logo-01.png

Interesna grupa 24-satovnih negovateljica (IG24) je samoorganizovano, nestranačko udruženje uz podršku aktivista, s ciljem da se interesi negovateljica predstavljaju na sveobuhvatan način. Ne želimo više da se samo govori o nama, želimo govoriti u svoje ime. Inicijatori udruženja su Iniciativa24, udruženje slovačkih negovateljica, i DREPT (Pravda u nezi i ličnoj nezi), udruženje rumunskih negovateljica.

Nudimo podršku zainteresovanim negovateljicama drugih nacionalnosti, koje žele biti aktivne u organizovanju unutar svoje zajednice i koji žele uspostaviti savetodavne i lobističke strukture uporedive sa slovačkim i rumunskim koleginicama (takođe u okviru IG24). Inicijativa zajednica najvažniji je alat IG24.

Budući da u Austriji nedostaju hitno potrebne savetodavne usluge koje zahteva IG24, našim članicama i članovima nudimo savete na maternjem jeziku (trenutno rumunskom i slovačkom), a u saradnji sa pravnicima.

Kako smo nastali i šta se do sada dogodilo

Nakon krize Covid-a, zahtevi za zastupanjem interesa 24-satnih negovateljica veoma su porasli. 

Suočavanje sa zatvorenim granicama, neplaćenim testovima PCR-a ili merama karantina, diskriminatornim pristupom fondu za krizne situacije, sve je rađeno, kako biste ostali u svojoj zemlji boravka! Bonus i slične finansijske mere drastično su pokazale nedostatak efikasnog zastupanja vaših interesa.

U isto vreme, odjednom je došlo do neviđenog interesovanja javnosti za ovu grupu delatnosti, koja je neophodna za negu i brigu.

Tako su negovateljice, i pristalice rumunske i slovačke zajednice, počele koordinirati svoje aktivnosti. Nakon toga je usledilo intenzivno umrežavanje sa nadležnim vlastima i inicijativama, kao i faza intenzivnog rada sa medijima. Broj savetovanja za negovateljice je takodje naglo skočio.

Ovaj oblik  samoorganizacije, osnova je interesne grupe IG24. Jednako je važno izgraditi savetodavne strukture na temelju ove samoorganizacije, promovisati umrežavanje zasnovano na solidarnosti i ukazati na diskriminaciju i probleme u ovoj delatnosti, kako se to više ne bi dešavalo.

Možete nas pronaći i na twitter.

Članice i Upravni odbor

Članovi uprave udruženja IG24 trenutno su Iniciativa24, udruženje slovačkih negovateljica, i DREPT, udruženje rumunskih negovateljica. Upravni odbor IG24 biće izabran u narednih nekoliko meseci.

Istorija i aktivnosti udruženja DREPT

Udruženje 24-časovnih negovateljica “DREPT” je samoorganizovana grupa rumunskih aktivistkinja, koji se bore za bolje uslove rada u ovoj branši. Na nemačkom, reč “DREPT” znači zakon – jer su prava, pravo i zakoni ono što nedostaje ovoj delatnosti i ono su za šta se borimo.

U avgustu 2020. “DREPT” je osnovan kao neprofitno udruženje. Međutim, osnovni tim i 24-satne negovateljicei i aktivistkinje već dugi niz godina zajedno pozivaju na bolje radne uslove i radna prava u ovoj delatnosti. Grupa je proizašla direktno iz rumunske zajednice za negu, iz potrebe da negovateljice budu strukturno zaštićene od samoće i eksploatacije. Tim osnivača DREPT-a nije mogao vise zatvarati oči pred mnogim oblicima zlostavljanja i eksploatacije, kojima su izložene njihove koleginice. Zbog toga su se počeli organizovati.

Naša glavna ponuda sastoji se od obrazovnog rada o pravima i aktivnostima negovateljica, ali i individualnih saveta, podrške i krizne intervencije, kao i političkog lobiranja.

Ove godine, solidarnost je staratelje raznih zemalja ujedinila: Udružili smo snage sa kolegama iz Slovačke i njihovom grupom Iniciativa24. Zajedno smo osnovali krovnu organizaciju, koja zastupa interese svih negovateljica koje dolaze iz drugih zemalja: to je sada IG24.

Naša borba je u Austriji, ali naša solidarnost je međunarodna.

Posetite našu Facebook stranica!

Istorija i aktivnosti udruženja Iniciativa24

Iniciativa24: Zastupanje interesa slovačkih 24-satnih negovateljica nastala je u vreme pandemije korone – takođe kao reakcija na nepravednost i diskriminaciju tokom korona krize.

Na osnovu istraživanja uslova u ovoj delatnosti (vidi diplomski rad Simone Durisove: Organizacija eksploatacije. Nedostaci socijalnog i radnog prava zdravstvenih radnika i njegovatelja u okviru 24-satne skrbi, s posebnim osvrtom na ulogu agencija za zapošljavanje) i zbog svih problema koji se u njoj dešavaju, želeli bismo da skrenemo fokus javnosti na sve ono sa čime se slovačke negovateljice u Austriji sreću.

Davno pre izbijanja korona krize, postojala je ideja o stvaranju interesne grupe za negovateljice. No, Korona nas je posebno inspirisala da “preduzmemo akciju”. Tako je Iniciativa24 pokrenuta kao neformalna platforma na Facebooku, gde smo podneli svoju peticiju za pravednu raspodelu novca iz Fonda za krizne situacije: “Pravedni uslovi za prijavu za 24-satne negovateljice”.

Nakon toga je usledila YouTube serija obrazovnih video-zapisa za negovateljice, koja ukazuje i objašnjava probleme u ovoj delatnosti. Sasvim je logicno i opravdano, da se negovateljice osećaju u nepovoljnom položaju i iskorištavane …

U toku našeg istraživanja na tu temu, naišli smo na internet-platformu rumunskih negovateljica “DREPT PETRU INGRIJIRE” . Odmah nakon prvog kontakta, među nama se prirodno razvila saradnja, iz koje je proizišao naš prvi veliki projekat – osnivanje udruženja IG -24: interesna grupa 24-časovnih negovateljica.

Posetite našu Facebook stranica!

Initiativa24 Logo

Pogledajte novinske članke o IG24 i 24-satnoj podršci