În Momentum Quaterly – Revista pentru progres social, a apărut în august 2022 un articol despre condițiile de muncă și de trai ale personalului din îngrijirea 24/24 din Austria. Analiza face referire la experiențele avute în practica organizării IG24. Carina Maier (politolog) reconstruiește în text procesul de legalizare și de reglementare a cadrului de lucru în Austria și analizează ulterior raporturile de muncă transnaționale din cadrul lucrului la domiciliu. Autoarea pune accentul pe experiențele migrației circulare, modelul de muncă live-in și lipsa reprezentării instituționale (concentrată adesea pe interese naționale).

În finalul articolului sunt abordate chestiuni referitoare la solidaritatea dintre personalul din îngrijire și familiile pentru care acesta lucrează. Privit tocmai din perspectivă feministă, se impune o dezbatere pe tema condițiilor de muncă și de trai ale personalului îngrijitor. Textul reclamă o revizuire a definițiilor muncii și a lucrătorului/lucrătoarei și demonstrează că solicitările de drept al muncii ale personalului din îngrijire sunt eforturi politice fundamentale pentru un trai bun pentru toată lumea.

Aici link-ul către articol: DOI: https://www.momentum-quarterly.org/ojs2/index.php/momentum/article/view/4083