Gaismair-Jahrbuch este o publicație a Michael-Gaismair-Gesellschaft care se consideră o voce critică în rândul publicului tirolez. Scopul ei este să dea drept la cuvânt acelor voci pe care dezbaterea publică le marginalizează, le ignoră sau le suprimă și să abordeze teme mai puțin luate în seamă sau amplu tabuizate.

Gaismair-Jahrbuch dezbate teme critice despre tendințe contemporane, socio-politice și (sub)culturale în Tirol, Austria și dincolo de granițele acestora.

În ediția din anul 2022 a apărut articolul nostru intitulat Îngrijitoarele/Îngrijitorii 24/24 se auto-organizează.

https://ig24.at/wp-content/uploads/2021/12/2B-Simona-Ďurišová.pdf

despre problemele din îngrijirea 24/24, formarea IG24 și cererile noastre.

Pagina de web a Michael-Gaismair-Gesellschaft: https://www.gaismair-gesellschaft.at