Organizația de dezvoltare a identității feministe Frauen*solidarität a publicat în propria revistă un articol al colegei noastre Simona Ďurišová dedicat situației personalului din îngrijire și activităților asociației noastre.

Primul val al pandemiei ne-a pus în fața a numeroase provocări și probleme. Tot în această perioadă IG24 s-a format oficial ca asociație. Motivele pentru care IG24 există sunt multiple, dar au ca numitor comun exploatarea personalului din îngrijire, rezultată din discriminarea în planul dreptului muncii și al drepturilor sociale.

Ne bucurăm că avem posibilitatea să semnalăm condițiile precare din îngrijirea 24/24 și, în același timp, să prezentăm activitatea asociației noastre!

Un scurt fragment din articol:

„IG24 susține autorizarea îngrijitorilor/îngrijitoarelor 24/24 și militează în domenii care până acum au prezentat neajunsuri, cum ar fi consiliere și soluționare a conflictelor, relații cu publicul, activități în sprijinul comunității noastre sau grup de presiune (lobby). Principala noastră doleanță este asigurarea unor condiții de lucru sigure și corecte printr-o angajare sprijinită de către stat. În decembrie 2021, IG24 a inițiat o campanie de strângere de fonduri în online (crowfunding), numită „Die Betreuer_innen ziehen vor Gericht“, pentru procesul împotriva falsei independențe. Această campanie poate fi sprijinită prin donații sau propagandă. Scopul demersului este ca raportul de muncă dependent dintre îngrijitor/îngrijitoare și agenție să fie recunoscut în instanță și decidenții politici să fie obligați la reformarea îngrijirii 24/24. Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul îngrijitor este inevitabilă.”

Versiunea completă a articolului o găsiți aici:
https://www.zeitschrift.frauensolidaritaet.org/artikel/24-stundenbetreuung-in-oesterreich/