Кои сме ние

Кои сме ние

IG24 – Interessengemeinschaft der 24-Stunden-Betreuer:innen

Съюзът за подкрепа и представителство на интересите на личните асистент(к)и, които изпълняват 24-часови домашни грижи (IG24) е организирано от надпартийни активист(к)и на принципа на самоинициативността, като целта му е да представлява интересите на тази професионална група възможно най-широко. Не желаем повече само да се говори за нас, искаме самите ние да имаме думата и да говорим за себе си.

Инициатори за създаването на съюза са Iniciativa24, обединение на словашките лични асистент(к)и, както и обединението на румънските лични асистент(к)и DREPT (Справедливост при полагането на медицинска помощ и лично асистентство).

Ние предлагаме подкрепа за заинтересованите лични асистент(к)и от други националности, които искат да направят организация в рамките на своята общност и подобно на словашките и румънските им колеги/колежки (с удоволствие също и в рамките на IG24 възнамеряват да изградят структури за консултации и лобиране. Самоинициативността на общността е най-важният инструмент на IG24.

Тъй като липсва така спешно необходимата възможност за консултации, ние от IG24 в сътрудничество с юрист(к)и предлагаме на нашите членове консултации на личните асистент(к)и на техния роден език (засега на румънски и словашки).

Борба срещу формата на фиктивна самонаетост – сключване на ТРУДОВ ДОГОВОР!

Искаме да въведем трудово-правни отношения, които да са уредени съобразно правилата в публичния сектор, и при които да има съответното справедливо заплащане.

Публично обсъждане на неясните положения и разликите между асистиране (Betreuung) и полагане на медицински грижи (Pflege)

Ние работим като лични асистент(к)и, макар че всекидневието ни и изпълнението на належащите ни задачи е немислимо и без полагането на медицински грижи.

Време е да заговорим открито за темата-табу като (сексуалното) насилието на работното място. Само така ще можем да се преборим с него

Нека да сложим край на унизителните условия на труд! Да се преборим за достойно настаняване и осигуряване на храна, за центрове за контакт в случай на (сексуално) посегателство и насилие срещу нас.

Да върнем човешкото си достойнство

Искаме да възстановим достойнството си като жени и като работнички с мигрантски произход, затова нека заедно се подкрепяме в нашата всекидневна изолация и работа, която често надвишава физическите и психически ни сили.

Ute Bock Preis 2023

Наградата Уте Бок

за 2023 г.

Sozialmarie Hauptpreis 2021

Голямата награда на & Награда на публиката на

Sozialmarie 2021 г.

История и дейност на дружеството DREPT

Дружество „DREPT – представителство на интересите на личните асистент(к)и, полагащи 24-часова домашни грижи“ е самоорганизирала се група на румънските лични асистент(к)и и активист(к)и, които се борят за по-добри условия в своя бранш. DREPT означава „справедливост“ – тъкмо правата и справедливостта са това, което липсва в този бранш, и за което ние се борим.

DREPT е създадена през август 2020 година като дружество с идеална цел. Но на практика инициативната група, както и останалите лични асистент(к)и от години настояват за по-добри условия на работа и права в този бранш. Групата се събира направо от румънската общност на личните асистент(к)и, от мъката и отчаянието, от условията, в които не открива никаква структурна защита, и поради факта, че непрекъснато е заплашена от експлоатация. Колежките, основателки на DREPT, не желаят повече да си затварят очите пред различните форми на злоупотреба и експлоатация, на които са изложени. И така започват да се организират.

Това, което основно предлагаме, се състои в обяснителна дейност относно правата и работата на личните асистент(к)и, но също така и индивидуални консултации, подкрепа и разрешаване на кризисни ситуации, както и политически лобизъм.

Тази година солидарността на личните асистент(к)и пресече държавните граници: ние се съюзихме със словашките колеги от организацията Iniciativa24. Заедно основахме Съюза за подкрепа и представителство на интересите на всички идващи от друга страна лични асистент(к)и: IG24.

Ние водим нашата битка на територията на Австрия, но солидарността ни е международна.

Посети нашата страница във Фейсбук Facebook Page!

История и дейност на дружество Iniciativa24

Iniciativa24: Представителството на интереси на личните асистент(к)и, полагащи 24-часови домашни грижи беше създадено във времената на пандемия от ковид-19 също като реакция на недобрите условия на работа и на дискриминация на личните асистент(к)и.

Като се тръгне от изследването на отношенията в този бранш (виж по темата дипломната работа на Симона Дурисова: Die Organisation der Ausbeutung. Soziale und arbeitsrechtliche Benachteiligung der Pflege- und Betreuungskräfte im Rahmen der 24-Stunden-Pflege, unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Vermittlungsagenturen, „Организация на експлоатацията. Социално и трудово-правното неравностойно положение на личните асистент(к)и при отчитането на особената роля на посредническите агенции“) и отражението на проблемите и потребностите на словашките лични асистент(к)и, ние бихме искали дългосрочно да се фокусираме върху цялостната дейност на полагането на 24-часови домашни грижи в Австрия.

Отдавна, още преди избухването на кризата с корона-вируса, се беше появила мисълта за създаването на представителство на интереси за личните асистент(к)и. Но тъкмо пандемията ни показа, че трябва да действаме по-активно. Така първо Iniciativa24 тръгна като неформална платформа във Фейсбук, където в рамките на Фонда за подпомагане при извънредни ситуации ние споделихме нашата петиция: „Gerechte Antragsbedingungen für 24-Stunden-BetreuerInnen“.

Последваха информационните видеоклипове YouTube поредица от обучителни видеоклипове за лични асистент(к)и, които разказват за злоупотреби в бранша. Пренебрегваните и експлоатираните потърсиха справедливост…

В процеса на нашите разследвания по темата ние се натъкнахме на онлайн-платформата на румънските лични асистент(к)и DREPT PETRU INGRIJIRE. Веднага след първия контакт между нас се разви естествено сътрудничество, от което се роди и първият ни голям проект – основаването на съюза IG24: подкрепа и представителство на интересите на личните асистент(к)и, полагащи 24-часови домашни грижи.

Посети ни във Фейсбук Facebook Page!