Sa projektom „Radna borba i nega“, 24-satne negovateljice su se prijavile za nagradu u društvenoj inovaciji „SozialMarie“ i bile nominovane!

Molimo vas da glasate za naš projekat u sklopu nagrade publike! IG24 bi nagradu od 1.000 eura upotrebila u svrhu obuke i razvoja.

Negovateljice, kao formalno pseudo-samozaposlene, obavljaju svoje poslovne aktivnosti u potpunoj zavisnosti od agencija za zapošljavanje i od ljudi o kojima brinu. Ne samo da je ograničena njihova lična nezavisnost, već one takođe nisu zaštićene zakonom o radu i isključene su iz većine državnih socijalnih davanja.

Naš projekat je izgradio učinkovitu, demokratski organizovanu interesnu grupu, koja dugoročno radi na rešavanju problema lažnog samozapošljavanja i, kratkoročno, na poboljšanju radnih uslova putem saveta na maternjem jeziku, podrške i pomoći u kriznim situacijama i dalje usavršavanje.

Posetite naš projekat na web stranici SozialMarie:

https://www.sozialmarie.org/de/projects/8537

Kliknite na „Glasajte za ovaj projekat“.
Zatim kliknite na vezu za potvrdu poslanu e-poštom!

HVALA!