Bilo je potrebno više od godinu dana intenzivnog rada, da se dođe do ove tačke. Počelo je tako što je Martina Bartik postavila ovu web stranicu bez novčane nadoknade, kao njen solidarni doprinos organizaciji 24-satne nege. Da je znala šta će je očekivati, možda ne bi ovako brzo dala ovu ponudu!

Nebrojeni sati rada uloženi su u ovu web stranicu, jer je ponekad bilo potrebno obrađivati ​​izuzetno opsežan sadržaj. Tekstovi su se uvek iznova menjali, a neki delovi su bivali odbacivani … Martina nam je pomogla u strukturiranju i lektorisanju tekstova, te se uključila u projekat daleko izvan svoje uloge web dizajnera / web producenta.

Ispunjavanje ponekad nemogućih pravnih kriterijuma (zaštita podataka) bio je još jedan “mali deo” posla, a takođe nas je podržala savetima i svojim istraživanjem.

Zahvaljujemo Vam, Martina, na velikom poslu, strpljenju i velikodušnosti!

U bliskoj budućnosti ova web stranica će takođe biti dostupna na rumunskom i slovačkom jeziku, kako bi ispunila važan uslov, a to je pristup informacijama na maternjem jeziku. I ovde nas podržavaju dragi ljudi. Takođe se zahvaljujemo i svima ostalima, koji su nam bili na raspolaganju za takve i slične, važne i neophodne poslove.