U sklopu kampanje “Aplauz nije dovoljan – briga zaslužuje više!”, “Solidarnost” (https://www.fuersolidaritaet.at)pokrenula je peticiju Nacionalnom veću:

https://www.fuersolidaritaet.at/ klatschen- is-not-enough/

Molimo vas da potpišete i širite dalje!