Napomena: Imajte na umu da je uprkos pažljivom istraživanju i stalnom ažuriranju, sadržaj na ovoj web stranici informativne i neobavezujuće prirode i ne sadrži nikakve pravne savete ili pravne usluge. Ovo ne može zameniti pravni savet u pojedinačnim slučajevima! Iz navedenih razloga, ne postoji odgovornost za ispravnost ili potpunost informacija na ovoj web stranici.

Želite li raditi kao 24-satna negovateljica u Austriji? Šta bi trebalo uzeti u obzir i znati unapred

U kojem obliku 24-satna nega može biti pružena u Austriji: Radim li kao samozaposlena osoba ili kao zaposleni? Je li agencija za zapošljavanje moj poslodavac?

24-satnu negu možete u Austriji pružati kao samozaposlena ili kao zaposlena osoba. Opseg dužnosti je isti za oba oblika.

Obavljanje usluga kućne nege kao oblik samozapošljavanje

Najrašireniji oblik je samozapošljavanje – usluge lične nege.

Pažnja: Za rad negovatelja u Austriji potrebna je dozvola za rad.

Kao neko ko pruža uslugu u okviru samostalne delatnosti, isključivo ste sami odgovorni za svoje profesionalne aktivnosti.

Vaši uslovi rada su regulisani ugovorom koji zaključujete sa klijentom ili njegovom porodicom
Vi sami određujete iznos vaše naknade ili prevozno sredstvo kojim želite otići do porodice negovatelja.

Važni preduslovi za to su da na nemačkom jeziku možete da komunicirate i da poznajete zakone.
Zakoni koji regulisu vašu profesionalnu aktivnost:

Kao samostalni delatnik, vi ste dužni da sebi uplaćujete socijalno osiguranje (zdravstveno, u slučaju povrede na radu/riziko-osiguranje, kao i penziono osiguranje i doprinose penzionom fondu). U tom slučaju ćete kasnije primati penziju na osnovu svojih uplata zdravstvenom, riziko i penzionom osiguranju.

Negovatelji sa decom imaju pravo na porodične beneficije, kao što su materinski dodatak, porodični dodatak i dodatak za negu deteta.

Ako vaši prihodi na godisnjem nivou premašuju granicu od 11.000 eura, takođe ćete morati i da plaćate porez.

Takođe imate mogućnost angažovanja agencije za pronalaženje posla. Imajte na umu, međutim, da sa agencijom morate zaključiti ugovor, koji je za vas obavezujući. Za posredovanje i agencijske usluge ćete plaćate nadoknade. Visina ovih nadoknada i kvalitet pojedinih agencija veoma variraju. Stoga se pažljivo raspitajte o uslovima agencije (pogledajte i: “Šta moram znati pre nego što potrazim usluge agencije”).

Oprez!

Vi niste zaposleni u agenciji, što znači da agencija nije vaš poslodavac. Agencija vam ne plaća lični dohodak, niti vam plaća doprinose za socijalno osiguranje!

Kao samostalni delatnik, vi član ste Privredne komore i plaćate komorsku nadoknadu jednom godišnje, koja varira u zavisnosti od savezne pokrajine.

Biti u radnom odnosu – zapošljavanje negovateljica kod klijenata

Profesionalna delatnost zaposlenih negovateljica regulisana je sledećim zakonima:

 • kućnoj nezi i (HbeG)domaćinstvu
 • održavanju (HgHaG)
 • član 3b, 15 Zakona o zdravstvenoj nezi (GuKG)
 • § 50b des Ärztegesetzes

Negovateljice su članice Radničke komore.

Razlike između nezavisne i zavisne delatnosti

Tabela 1: Razlike između nezavisne i zavisne delatnosti

Bearbeiten
  Samostalna delatnost Zavisno/Radni odnos
Status  preduzetnik Zaposlen
ima preduzetnički rizik
ekonomski nezavisna
osoba nezavisnih
vlastitih sredstava
bez preduzetničkih rizika
ekonomski zavisna
osoba u zavisnosti od poslodavca
ugovor ugovor o radu ugovor o radu / kolektivni ugovor
o radu Bez zaštite (bez radnog vremena – Zakon i politika) Potpuna zaštita (redovno radno vreme i propisi o zaštiti)
Socijalno osiguranje isplaćuje preduzetnike pune dodatne plate, poslodavac snosi troskove
štete Naknade od nezgode, zdravstveno i penzijsko osiguranje
Porodična pomoć
beneficije od nezgode, zdravstvenog i penzijskog osiguranja
Plaćeni odmor
nastavak isplate ličnog dohotkau slučaju bolesti
Naknada u slučaju nezaposlenosti
13. i 14. mesečna plata
Porodična pomoc
Poreski zakon Porez se plaća Porez na lični dohodak plaća poslodavac 
Odgovornost SVS WKÖ ÖGK, AK

Izvor: Podaci o zaposlenju negovateljica: https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/1/2/Seite.360733.html (pristup 11.11.2020)

Ovde takođe možete pronaći razlike između samozaposlenog i plaćenog zaposlenja: https://www.wko.at/branchen/vbg/tourismus-freizeitwirtschaft/ArbeitsvertragfreierDienstvertragWerkvertrag-DieWahlderricht.pdf (pristupljeno 13. novembra 2020)

Koje uslove moram da ispunjavam za profesiju negovateljice?

Obuka

Generalno posmatrano, za obavljanje 24-časovne nege nije potrebno nikakvo stručno obrazovanje, niti dokaz o posebnim kvalifikacijama.

Izuzetak: U slučaju da se porodica želi prijaviti za novčanu pomoć države zbog troškova pružanja nege, negovatelji moraju dokazati sledeće specijalističko znanje i profesionalno iskustvo:

 • uverenje o školovanju (obuka kao za gerontodomaćice) ILI
 • dokaz o šestomesečnom profesionalnom iskustvu s pacijentima kojima je pomoć potrebna, ILI
 • dokazi o praksi u određenim ustanovama zdravstvene nege i/ ili medicinskih delatnosti prema uputstvima i pod nadzorom kvalifikovane medicinske sestre ili lekara.

Za finansiranje 24-časovne nege / dodatka za negu pogledajte: https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/1/Seite.360534.html (abgerufen am 26.11.2020)

Važno!

Budući da negovateljice rade sa uglavnom starijim osobama, a u većini slučajeva sa teško bolesnim osobama, preporučuje se obuka/sticanje kvalifikacije kao za gerontodomaćice. Imajte na umu da ako radite kao samostalna negovateljica, preuzimate svu zakonsku odgovornost za zdravlje svog klijenta! I ukoliko kao medicinska sestra medicinske delatnosti radite pogrešno i ugrožavate život osobe o kojoj se brinete, možete biti sankcionisanii!

Imajte na umu da obuka slična pomoći u kući nije dovoljna za obavljanje medicinskih delatnosti. Ako dobijete klijenta sa visokom potrebom za negom, imate nekoliko mogućnosti kako možete postupiti u takvom slučaju.
(vidi tačku: Koje delatnosti obavljaju negovateljice?).

Nemački jezik

24-satna nega je posao koji ne možete obavljati bez svakodnevne komunikacije – bilo da se radi o komunikaciji sa klijentima i njihovom rodbinom, sa medicinskim sestrama i lekarima i / ili s austrijskim agencijama za zapošljavanje. Stoga ne potcenjujte znanje nemačkog jezika! Lakše je prevariti i iskoristiti negovateljice koje ne poznaju jezik dovoljno!

Koje aktivnosti obavljaju negovateljice?

U 24-satnoj nezi se pod određenim uslovima obavljaju jednostavne aktivnosti nege, kao i individualne nege i medicinske delatnosti.

Budući da ove negovateljice nisu obučene i ovlaštene za izvršavanje medicinskih delatnosti, potrebne su smernice kvalifikovanog medicinskog osoblja i ovlaštenje za obavljanje ovih aktivnosti (potrebna je medicinska potvrda da su te medicinske delatnosti prenesene na njegovateljice).

Kako biste znali šta sve za vašeg klijenta u budućnosti morate da obavljate , morate se pobrinuti da budete što bolje obavešteni o njegovom / njenom zdravstvenom stanju, jer upravo to određuje opseg vaših delatnosti.

Oprez! Ako obavljate medicinske delatnosti bez pismene potvrde o prenosu ovlaštenja na vas, preti vam novčana kazna i do 3.600,00 EUR.

Jednostavne obaveze koje obavljaju negovateljice

24-satne negovateljice će vršiti sledeće aktivnosti:

– Usluge u domaćinstvu, a posebno:

 • priprema jela
 • obavljanje raznih poslova
 • čišćenje
 • razni kućni poslovi
 • briga o pošti i korespondenciji
 • Redovno provetravanje prostorija
 • Nega biljaka i životinja
 • Briga o veši (pranje, peglanje, krpljenje)

– Podrška u svakodnevnom životu, posebno:

 • planiranje i organizacija dnevne rutine,
 • pomoć u svakodnevnim aktivnostima

– Društvena uloga:

 • praviti klijentu društvo,
 • voditi razgovor,
 • održavanje društvenih kontakata,
 • pomoć pri različitim aktivnostima

– vođenje knjige o domaćinstvu sa evidencijom nastalih troškova od strane osobe koju negujete (prikupljanje računa u periodu od dve godine i obavezno ih čuvati radi evidencije)
– Praktične pripreme klijenta kome su potrebne nega i pomoć u toku promene lokacije
– organizovanje zamene, ukoliko ste vi sami sprečeni da negujete klijenta.

Nega – delatnosti

Sve dok ne postoje medicinski razlozi protiv (ako je klijent u dobrom zdravstvenom stanju) ILI 

ako vas je medicinska sestra uputila u medicinske delatnosti ili ste se upisali u školu, možete pružati ove usluge:

 • pomoć pri jelu i piću
 • pomoć pri ličnoj higijeni i osnovnim potrebama
 • tokom oblačenja i svlačenja
 • Podrška pri ustajanju, hodanju,uzimanju obroka, ležanju

Medicinske delatnosti

Dole navedene delatnosti možete obavljati, ako vam ih je dodelio lekar ili kvalifikovana medicinska sestra:

 • Primena lekova (uzimanje tableta i slično)
 • Postavljanje i promena zavoja
 • Primena potkožnih injekcija insulina i potkožnih injekcija protiv zgrušavanja krvi
 • Uzimanje krvi za merenje nivoa šećera u krvi
 • Jednostavne primene toplih obloga i svetlosne terapije

Upozorenje!

Nega, odnosno medicinske delatnosti, ograničene su na privatno domaćinstvo osobe kojoj je potrebna nega i mogu se obavljati samo u ograničenom vremenu (najduže za vreme trajanja ugovora) i uz pristanak osobe o kojoj se brinemo (ili njenog pravnog zastupnika). Prenos ovih delatnosti mora biti u zabeležen u pisanoj formi i mora se voditi evidencija o izvršenju naloženih medicinskih mera. Promene u zdravstvenom stanju osobe o kojoj se vodi briga, kao i prekid rada nege, moraju se prijaviti zdravstvenim radnicima.

Bitno!

Imate mogućnost odbiti preuzimanje zdravstvenih/medicinskih delatnosti!

Tako izbegavate ugrožavanje zdravlja i života osobe o kojoj brinete.

Kao samotalni delatnik, osiguravate da osoba o kojoj brinete nije ugrožena u njenom zdravlju ili životu prilikom pružanja vaših usluga.

Dužni ste:

 • sprovesti mere za sprečavanje nesreća pri pružanju usluga u domaćinstvu,
 • držati se dogovorenih pravila prilikom spremanja obroka za osobu o kojoj brinete
 • imati u vidu mobilnost osobe o kojoj brinete (koliko je vas klijent pokretan)

Smernice za svakodnevnu negu i za hitne slucajeve

Negovateljice sklapaju dogovor sa klijentom ili njegovim zastupnikom koji se tice sprovođenja dnevnih aktivnosti, kao i o postupanju u hitnim slučajevima, a posebno o obaveštavanju ili savetovanju sa rodbinom, lekarima ili ustanovama koje nude mobilne usluge u slučaju primetnog pogoršanja stanja.

Obaveza o diskreciji i čuvanju podataka (§160 Gewerbeordnung)

Negovateljice su dužne čuvati poverljivost i privatnu sferu osobe o kojoj brinu, i to o svim pitanjima koja su im poverena ili su im stavljena na znanje u toku njihove delatnosti. Ova obaveza o diskreciji ne postoji, ako vas osoba koju negujete ili njen zakonski zastupnik izričito od ove obaveze oslobode. Ove odredbe o diskreciji se takođe reciprocno primenjuju i na klijente koje negujete.

Želim se prijaviti za posao negovateljice

Prijava – Predložak za životopis (CV)

http://www.lebenslaufvorlagen.at/wp-content/uploads/Muster-Lebenslauf-Vorlage-Krankenpfleger-krankenschwester-docx.docx

Kontrolna lista: potrebni dokumenti za prijavu 

 • životopis (CV)
 • Potvrde o obuci (stručna obuka, nemački jezik)
 • Lični dokumenti (lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, kopije izvoda iz kaznene evidencije) – tek nakon prvog sastanka sa agencijom i nakon odluke o radu s njima!

Što trebam znati pre nego što unajmim agenciju?

Pažljivo proverite ugovore s agencijom i osobom o kojoj ćete brinuti, odnosno ugovor sa porodicom osobe kojoj je potrebna nega

Ako ste spremni raditi sa agencijom, prvo zatražite sledeće informacije putem e-pošte:

 • agencija za zapošljavanje – UZORAK UGOVORA O AGENCIJI i zapošljavanje preko agencije (ovo je standardni ugovor koji agencija koristi u saradnji sa negovateljicama)
 • UZORAK UGOVORA O RADU (ovo je ugovor koji zaključujete sa osobom o kojoj se brinete / ili sa njenom porodicom)

Zatražite dva ugovora u dvojezičnoj verziji (maternji jezik + nemački), pažljivo ih pročitajte i insistirajte na uklanjanju klauzula/delova ugovora sa kojima se ne slažete.

Imate pravo na proveru ugovora od strane advokata! Zato budite oprezni i nemojte potpisivati ​​ugovore u žurbi!

DImate pravo dobiti oba dvojezična ugovora, pre nego što napustite svoju domovinu!

Kada stignete u Austriju, biće vam mnogo teže donositi konkretne odluke koje se tiču posla ili daljeg pregovaranja o sopstvenim radnim uslovima.

Zahtevajte potpune informacije

Zahtevajte uvek pune podatke o Agenciji koja vas zapošljava! Pojasnite sve detalje u agenciji, pre nego što napustite svoju matičnu zemlju! Preporučujemo da o datim temama pregovarate uvek u pismenoj formi, (putem e -pošte, messengera ili WhatsAppa) kako biste imali jasne dokaze u slučaju da se u budućnosti pojave problemi. Sledeće tačke se moraju pojasniti:

 • Puni naziv agencije, adresa sedišta agencije, telefonski broj firme, adresa e-pošte
 • VPuno ime osobe koja vas je uputila (ime i prezime, broj telefona ili adresa e -pošte)
 • Kolika je plata? Pojasnite da li je iznos bruto ili neto! Kako se provode praznici – plaćaju li se dodatno?
 • Ko plaća doprinose za socijalno osiguranje (SVS)? (SVS)?
 • U kojem obliku ćete primati svoje naknade (gotovina / transfer)? Ko ih plaća i kada?
 • Koja punomoćja postoje i kako su regulisana? Jeste li dobili kopiju potpisanog punomoćja?
 • Ko plaća prevoz? Da li se prevoz pominje u ugovoru?
 • Postoje li provizije koje uzima agencija? Kolike su?  Kada ih treba platiti?
 • Da li vam je dozvoljeno barem dva sata pauze dnevno? Trebali biste moći sami odlučiti kako ćete organizovati svoje radno vreme. To zavisi od zdravlja vašeg klijenta. U principu, moguća je pauza veća od dva sata dnevno! 
 • Kako se organizuje vaša zamena u slučaju nemogućnosti rada (bolest, nesreća, privatni poslovi)?

Zatražite kontakt-podatke pacijenta ili osobe u porodici pacijenta za koju ćete raditi. Pismeno zatražite:

 • ime i prezime, broj telefona, e-mail
 • grad i državu u kojoj ćete raditi
 • podatke o zdravstvenom stanju pacijenta (obično uključeno u porodični ugovor)
 • Koje su vaše odgovornosti?
 • U slučaju teške medicinske nege: postoji li medicinska dozvola koja vas ovlašćuje da sprovodite ove delatnosti? Da li vas u posao upućuje kvalifikovana medicinska sestra?

Potraživanje računa i dokaza o uplatama

Morate dobiti račune za novac koji plaćate agenciji!

 • Nezakonito je prikupljanje provizija bez izdavanja računa.

Pozivamo vas da nas odmah obavestite,, ako naiđete na ovu situaciju!

Ako ne možete to rešiti, napišite nam poruku i mi ćemo vam pomoći!

 • Nezakonito je platiti prevoz, a ne dobiti kartu / račun kao dokaz.

Agencije za zapošljavanje moraju biti registrovane

Rumunske agencije za zapošljavanje ne smeju naplaćivati ​​proviziju!

Ako odlučite raditi sa rumunskom agencijom, ona mora biti registrovana kod ITM-a sa CAEN kodom 7810 – samo u ovom slučaju agencija radi legalno.
Ovo možete proveritu ovde:
https://www.listafirme.ro

VAŽNO:

o agencijama za zapošljavanje
Rumunskim zakonom je zabranjeno prikupljanje provizije od negovateljica!

Slovačka Agencije za zapošljavanje

Registracije i poslovne dozvole slovačkih agencija mozete proveriti u Poslovnom registru za zapošljavanje:

Web stranica slovačkog poslovnog registra: www.orsr.sk

Web stranica slovačkog registra samostalnih delatnika:www.zrsr.sk

Lična dokumenta (pasoš, lična karta) ne davati agenciji

Lična dokumenta (CI ili pasoš) ne treba davati nikome, osim kontrolnim organima (policija ).

Napravite kopije i prosledite ih zaposlenima agencije, ako je potrebno.

NIJE ZAKONITO da se vaša lična dokumenta zadržavaju protiv vaše volje!

Takve mere morate odmah prijaviti policiji!

Stigao/stigla sam u Austriju. Šta sada da radim?

Prijava prebivališta u Austriji

Kada ste stigli u porodicu, odnosno kod klijenta o kojem ćete brinuti, prvi korak je da prijavite svoje prebivalište (glavno ili sekundarno prebivalište) kod nadležne opštinske uprave ili sudije (zavisi od mesta prebivališta porodice).

Trebaće vam:

 • obrazac za prijavu prebivališta koji potpisuje vaš klijent (tj.pružatelj smeštaja, vlasnik kuće ili zakupnik)
 • važeću putovnicu/pasoš ili ličnu kartu

Obrazac za prijavu boravka možete pronaći pod: https://www.oesterreich.gv.at/dam/jcr:38f0c638-c65a-4d06-98fe-ac4171607a3a/meldezettel.pdf

Izvor: Podaci o prijavi vašeg prebivališta:

https://www.wko.at/branchen/w/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/personenbetreuung/Personenbetreuung-deutsch_2015-(1).pdf

(abgerufen am 11.11.2020)

Proverite informacije primljene ranije

Kada dođete do svog novog klijenta, proverite jesu li unapred primljene informacije tačne:

 • stanje pacijenta, dnevni zadaci, prisustvo medicinskog personala
 • Uslovi rada: program rada, pauza, dnevna rutina klijenta itd.
 • Smeštaj i obroci: Porodica je dužna osigurati vam sobu i hranu.
 • Podaci o osobama koje su bitne za vaš posao: Rođaci klijenta, odraslih osoba bliskih klijentu, eventualni kontakt-podaci suseda.

Radite kao samozaposlena/samozaposleni: Znak branše, prijava socijalnom osiguranju i poreskoj upravi

Registracija poslovanja (prva registracija)

Ako prvi put radite u Austriji, morate se prijaviti kao negovateljica koja brine o klijentu 24 sata, i to u Privrednoj komori Austrije (WKO) ili cete se registrovati kod okružnih vlasti. Registracija se može izvršiti lično, poštom ili elektronskim putem (nije moguće svuda).

Ako prvi put radite u Austriji, morate se prijaviti kao negovateljica koja brine o klijentu 24 sata, i to u Privrednoj komori Austrije (WKO) ili cete se registrovati kod okružnih vlasti. Registracija se može izvršiti lično, poštom ili elektronskim putem (nije moguće svuda).
Potrebni dokumenti za početnu registraciju vaše delatnosti:

 • važeći pasoš ili lična karta
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • potvrda o državljanstvu ili boravišnoj dozvoli, koja je potrebna za poslovanje državljana trećih zemalja
 • dokaz da niste osudjivani (ne sme biti stariji od 3 meseca); odnosi se na osobe koje ne žive u Austriji ili su tu manje od pet godina
 • venčani list (samo u slučaju promene imena)
 • potvrda o prijavi austrijskog prebivališta (prebivalište se mora prijaviti u roku od 3 dana nakon dolaska, kod nadležne lokalne ili opštinske vlasti. Za to vam je potreban obrazac za registraciju (hier zum Download)koji mora potpisati pružatelj smeštaja (vlasnik apartmana ili glavni zakupac), kao i pasoš ili lična karta.
  Podaci o potvrdi registracije mogu se pronaći ovde: https://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html
 • Potvrda nadležne Privredne komore u skladu sa novim Zakonom o finansiranju (NeuFöG) u slučaju pokretanja procesa prve registracije.

Sve dokumente je potrebno dostaviti u originalu ili overenoj kopiji. Dokumente na stranom jeziku morate dostaviti u originalu zajedno sa prevodom napravljenim od strane sudskog tumača (izuzetak: Vorarlberg).
Važno: Prva registracija vaše delatnosti/firme je besplatna!
Ako prvi put registrujete svoju firmu, možete biti oslobođeni plaćanja naknade. Potrebna je potvrda odgovorne Privredne komore na obrascu “Izjava o pokretanju preduzeća”. Ovo se mora dostaviti istovremeno sa prijavom.

Prijava socijalnog osiguranja

Bitćete prijavljeni socijalnom osiguranju samozaposlenih (SVS) , gde ćete plaćati doprinose za socijalno osiguranje. Iako Registar samostalnih delatnika obaveštava instituciju socijalnog osiguranja komercijalne ekonomije o registraciji vaše firme, takođe je samostalni delatnik dužan da se javi SVS u roku od mesec dana.

!! PAŽNJA !!

Bez obzira na ugovor ili ugovore koje ste sklopili sa agencijom ili sa porodicom klijenta, vi ste odgovorni za poslovanje vaše firme.

Uvek proverite jesu li sve uplate izvršene (socijalni doprinosi, osnovni doprinos WKO -a itd.) – čak i ako ste potpisali punomoć!

Registracija kod poreske uprave

Vaša poslovna aktivnost se takođe mora prijaviti poreskoj upravi.  Obaveštenje se takođe može podneti u okviru registracije preduzeća u okružnom organu uprave. Tako se izveštaj prosleđuje poreskoj upravi. Prilikom registracije zatražite obrazac za prijavu vase firme poreskoj upravi (“Verf 24”) i pošaljite ispunjeni obrazac vašoj nadležnoj poreskoj upravi.
Izvori:

Podaci o registraciji preduzeća: https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/1/1/1/Seite.360638.html

Podaci o prijavi socijalnog osiguranja:https://www.wko.at/branchen/w/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/personenbetreuung/Die_Anmeldung_zur_Sozialversicherung.html#Anmeldung (abgerufen am 10.11.2020)

Informacije o registraciji kod poreske uprave:
https://www.usp.gv.at/gruendung/gruendungsfahrplan-einzelunternehmen/anzeige-finanzamt.html

Informacije u vezi podnošenja zahteva za novčanu naknadu nege:
https://www.sozialministerium.at/Themen/Pflege/24-Stunden-Betreuung.html (abgerufen am 10.11.2020)

PAŽNJA: Medicinske delatnosti NISU dozvoljene

PAŽNJA! Negovateljice koje rade 24 sata, po zakonu ne smeju obavljati medicinsku negu pacijenta! Imate pravo odbiti obavljanje delatnosti medicinskih sestara ili sličnog kvalifikovanog osoblja.  Tek nakon pismenog naloga lekara, sa detaljnim uputstvima (delegiranje) od strane kvalifikovanog zdravstvenog i medicinskog osoblja, negovateljice mogu obavljati i sledeće medicinske delatnosti:

 • Davanje lekova
 • Primena zavoja
 • Primena potkožnih injekcija insulina ili potkožnih injekcija lekova protiv zgrušavanja krvi
 • Uzimanje krvi radi određivanja nivoa šećera u krvi pomoću test traka
 • jednostavne svetlosne i tople obloge

Pažnja!

Ako obavljate medicinske delatnosti bez pismene dozvole, preti vam novčana kazna u visini i do 3.600,00 EUR!

Primer pismene dozvole za obavljanje medicinskih delatnosti: https://ig24.at/wp-content/uploads/2021/04/Muster-fuer-Delegation.doc

Važni brojevi za hitne slučajeve

Vatrogasna jedinica: 122

Policija: 133

Hitna pomoć: 144

Dezurni lekari: 141

Covid19 SOS telefon: 1450

SOS broj pomoći za žene: +43 800 222 555 oder +43 1 71 719

SOS broj pomoći za muškarce: +43 800 246 247

Selim se u novu porodicu, u kojoj ću negovati narednog klijenta. Šta činiti?

Selim se u novu porodicu, u kojoj ću negovati narednog klijenta.

Ako ne radite u Austriji po prvi put i već poslujete, sve što trebate učiniti je proveriti da li vaša firma registrovana na vašoj trenutnoj lokaciji (pokrajini) i da li je adresa tačna.

Svaki put kada promenite saveznu pokrajinu, morate o tome obavestiti odgovarajuću Privrednu komoru (WKO), u protivnom vam sledi novčana kazna i do 2.180,00 €. 

Oprez!

Obrazac za prijavu boravka nije potvrda za preseljenje!

Izvori:

https://www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/Merkblatt—NB,-Loeschung,-Namensaenderung—DE_12.pdf (pristupljeno 10. novembra 2020)

Želim svoju firmu i njene delatnosti prijaviti kao neaktivne/ Želim ponovo pokrenuti delatnosti svoje firme/ Želim svoju firmu izbrisati iz poslovnog registra

Želim prijaviti svoje poslovanje kao neaktivno. Šta treba uzeti u obzir?

Ako ne nameravate obavljati svoje delatnosti duži vremenski period, obustavu poslovanja morate prijaviti nadležnoj specijalizovanoj grupi pružalaca komercijalnih usluga. Ovo morate prijaviti u roku od 3 sedmice. Takođe plaćate osnovni doprinos WKÖ -a za neaktivno poslovanje. Obavezno osiguranje kod SVS prestaje poslednjeg dana u mesecu u kojem se obaveštava, da je preduzeće u stanju mirovanja. Ne postoji obavezno osiguranje za vreme pauziranja.

Oprez!

Ako ne prijavite da je vaša firma u mirovanju, preti vam novčana kazna i do 1.090 €.-2020.  

https://www.usp.gv.at/gesundheit-sicherheit/mutterschutz/gewerbe-ruhend-stellen.html

Želim nastaviti sa svojim poslovnim delatnostima. Šta treba da uradim?

Ako želite ponovno aktivirati svoje poslovanje, to morate prijaviti nadležnoj specijalizovanoj grupi pružalaca poslovnih usluga u roku od 3 sedmice.

Oprez!

I ovde postoji rizik od novčane kazne i do 1.090€, ako se ne prijavi nastavak obavljanja delatnosti.  

Izvori:

https://www.usp.gv.at/gesundheit-sicherheit/mutterschutz/gewerbe-ruhend-stellen.html

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/ruhendmeldung-wiederaufnahme-gewerbeausuebung.html (pristupljeno 10. novembra 2020)

Želeo/la bih odjaviti svoju firmu (jer više ne želim raditi u 24-satnoj nezi). Šta treba da uradim?

Ako 24-satne negovateljice žele odustati od svog posla u Austriji, ili ako više ne postoji poslovna lokacija, moraju odmah obrisati svoje poslovanje u Registru samostalnih delatnika (u okružnom telu ili kod sudije za prekršaje – vidi savezne pokrajine u nastavku). Tako dolazi do brisanja iz registra.

Poreska sluzba mora biti obaveštena o brisanju.

Socijalno osiguranje će biti automatski obavešteno. Obavezno osiguranje prestaje poslednjeg dana kalendarskog meseca, u kojem je poslovna dozvola otkazana.

Oprez! WAko se aktivnost završi bez brisanja posla, 24-satne negovateljice moraju očekivati ​​dodatne troškove (doprinosi za socijalno osiguranje, osnovni doprinos itd.), koji se takođe naplaćuju i u vašoj matičnoj zemlji.

Oprez! Retroaktivno brisanje firme nije moguće!

Povlačenje dozvole je neopozivo!

Lista kontakata i primer brisanja firme 

savezne pokrajine Beč nach Bundesland

1.) Beč

Rudolf-Sallinger-Platz 1

1030 Beč

T: +43 1 514 50 2302

E-Mail:

2.) Burgenland

Robert Graf-Platz 1

7000 Eisenstadt

T: +43 5 90 907 3131

E-Mail:

3.) Brisanje firme u Gornjoj Austriji:

https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/Zuruecklegung_Gewerbeberechtigung_1.pdf

Obaveštenje o gašenju i o nastavku rada:

https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/NBWB_Formular_1.pdf

Hessenplatz 3

4020 Linz

T: +43 5 90 909 4171

E-Mail:

4.) Vorarlberg

https://www.wko.at/branchen/vbg/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/RM_WB_Personenbetreuer.pdf

Wichnergasse 9

6800 Feldkirch

T: +43 5522 305 279

E-Mail:

5.) Tirol

Wilhelm-Greil-Straße 7

6020 Innsbruck

T: +43 5 90 905 1284

E-Mail:

6.) Salzburg

Julius-Raab-Platz 1

5027 Salzburg

T: +43 662 88 88 278

E-Mail:

7.) Donja Austrija

Landsbergerstraße 1

3100 St. Pölten

T: +43 2742 851 19190

E-Mail:

8.) Koruška

Europaplatz 1

9021 Klagenfurt am Wörthersee

T: +43 5 90 904 160

E-Mail:

9.) Steiermark 

Körblergasse 111-113

8010 Graz

T: +43 316 601 530

E-Mail:

Izvor:

https://www.usp.gv.at/uebernahme-aufloesung/betriebsaufloesung/gewerberechtliche-verfahren/gewerbeberechtigung-zuruecklegung.html