Atenție: Te rugăm să iei la cunoștință faptul că, în ciuda cercetărilor amănunțite și a actualizării continue a informațiilor, conținutul acestei pagini are un scop strict informativ, prezintă doar recomandări și nu conține sfaturi juridice sau servicii de natură juridică. Consultanța juridică în cazuri individuale nu poate fi înlocuită prin acest site! Din motivele mai sus menționate nu ne asumăm nicio răspundere pentru corectitudinea sau exactitatea conținutului paginii.

Doresc să lucrez în îngrijirea de bătrâni 24/24 în Austria. Ce trebuie să am în vedere înainte de a porni la drum?

Sub ce formă poate fi practicată îngrijirea 24/24 în Austria: Lucrez ca antreprenor independent sau ca angajat? Este agenția de intermediere angajatorul meu?

În Austria, serviciile de îngrijire la domiciliu în regim de lucru 24/24 pot fi oferite ca activitate independentă (Gewerbe) sau prin contract de angajare (Anstellung). Sarcinile de la locul muncii sunt aceleași pentru ambele forme prezentate.

Îngrijirea de persoane ca activitate independentă (Gewerbe)

Cea mai frecventă formă de lucru în această branșă este cea ca activitate independentă (în germană: Gewerbe) – deci ca firmă de îngrijire de persoane la domiciliul lor, în regim 24/24.

ATENȚIE: În Austria, pentru a lucra ca îngrijitoare/îngrijitor este necesară înregistrarea firmei, respectiv a licenței de afaceri (în germană: Gewerbe-Berechtigung).

În principiu, în calitate de antreprenoare/antreprenori, munciți independent – deci sunteți singurii responsabili pentru activitatea profesională a firmei voastre. Aveți dreptul să vă căutați singuri clienții și să vă negociați condițiile de muncă cu aceștia.

Condițiile de muncă sunt reglementate în contractul de colaborare pe care îl încheiați cu clientul în nevoie de îngrijire, cu familia acestuia sau reprezentanții săi legali.

Decideți singuri cuantumul onorariului vostru sau mijloacele de transport cu care doriți să vă deplasați între România și persoana pe care o îngrijiți.

Condițiile prealabile importante sunt să puteți comunica în limba germană și să cunoașteți legile relevante pentru branșa îngrijirii de persoane vârstnice în regim 24/24.

Legile care reglementează ocupația dumneavoastră:

În calitate de antreprenoare/antreprenor, aveți obligația să vă plătiți singuri asigurările sociale SVS (adică asigurările de sănătate, de accidente, de pensie și fondul de rezervă). În acest caz, primiți indemnizații din asigurarea de sănătate, de accident și de pensie.

Persoanele care au copii au dreptul la indemnizații familiale – cum ar fi indemnizația de maternitate, indemnizația familială și alocația pentru îngrijirea copiilor (în germană: Familienbeihilfe și Kinderbetreuungsgeld).

Dacă venitul anual depășește plafonul de 11.000 de Euro, trebuie să plătiți, de asemenea, impozit pe venit.

Aveți, de asemenea, posibilitatea de a contracta o agenție de intermediere să vă găsească un loc de muncă. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că trebuie să semnați un contract de colaborare cu agenția de intermediere, iar acest contract are caracter obligatoriu și vă obligă la condițiile stipulate contractual. Plătiți comisioane pentru intermediere și pentru serviciile agenției. Valoarea comisioanelor și calitatea serviciilor oferite de agențiile de intermediere variază foarte mult și trebuie negociată. Prin urmare, informați-vă cu privire la condițiile agențiilor (a se vedea și secțiunea de mai jos: „Ce trebuie să știu înainte de a apela la o agenție de intermediere?”).

ATENȚIE! NU sunteți angajată/angajat de agenția de intermediere, respectiv agenția de intermediere NU este angajatorul dumneavoastră! Aceasta NU ar trebui să vă plătească salariul și nici să vă rețină contribuțiile pentru asigurări sociale SVS!

În calitate de antreprenoare, sunteți membră a Camerei de Comerț din Austria (WKO) și plătiți o taxă de membru o dată pe an, care variază în funcție de Land-ul în care aveți înregistrata firma în Austria.

Îngrijirea de persoane derulată prin contract de angajare direct de către clienți (Anstellung)

Legea care reglementează îngrijirea la domiciliu (Hausbetreuungsgesetz) prevede și posibilitatea ca îngrijitoarele și îngrijitorii să poată fi angajați direct de către persoana care trebuie îngrijită sau familia acesteia. Persoana care trebuie îngrijită sau rudele acesteia devin atunci angajatorul îngrijitoarei/îngrijitorului.

Condițiile de muncă sunt reglementate în cadrul unui contract de muncă. Angajatorul trebuie să înregistreze îngrijitoarea la asigurările sociale aferente, să țină un cont de salarizare separat pentru îngrijitoare/îngrijitor, să plătească contribuțiile pentru asigurările sociale, cât și costurile salariale auxiliare suplimentare salariului brut.

Pe lângă plata salariului, angajatorii sunt obligați să facă plăți speciale (în germană: Sondernzahlungen), plata continuă a salariilor în caz de boală (în germană: Lohnfortzahlungen), acordarea de concedii plătite etc.

Activitatea profesională a îngrijitorilor angajați este reglementată de următoarele legi:

 •   Legea privind îngrijirea la domiciliu (HbeG)
 •   Legea privind menajerele și angajații casnici (HgHaG)
 •   Articolele §3b și §15 din Legea privind îngrijirea medicală și asistență medicală (GuKG)
 •   Secțiunea 50b din Legea medicală

Îngrijitoarele angajate sunt, în acest caz, membre ale Camerei Muncii din Austria (în germană: Arbeiterkammer).

Diferențe între activități independente (Gewerbe) și activități derulate prin contract de angajare (Anstellung)

Tabelul 1: Diferențe între activități independente (Gewerbe) și activități derulate prin contract de angajare (Anstellung).      

 

Activitate independentă (Gewerbe)

Activitate derulată prin contract de angajare (Anstellung)

Statut

antreprenoriat / firmă de îngrijire

angajate/angajați

Caracteristici

riscuri financiare și comerciale

independență din punct de vedere financiar

independență individuală, flexibilitate

resurse proprii

niciun risc antreprenorial, siguranța locului de muncă

dependență de angajator din punct de vedere financiar 

dependență individuală față de angajator

Tip de contract folosit în desfășurarea muncii

Contract de servicii 

(în germană: Werkvertrag)

Contract de muncă / contract de muncă negociat colectiv

(în germană Arbeitsvertrag/Kollektivvertrag)

Dreptul muncii

Nicio protecție 

(nu există o lege care stabilește orele de lucru, plata minimiă și regulile de protecție la locul muncii)

Protecție completă 

(ore de lucru reglementate, contracte colective și reguli de protecție)

Securitatea socială

Persoanele care desfășoară activități independente plătesc singure asigurările sociale SVS

Costurile nesalariale ale forței de muncă sunt suportate integral de către angajator.

Drepturi

Indemnizații de asigurare pentru accident, de sănătate și de pensie

Indemnizații familiale

Indemnizații de asigurare pentru accident, de sănătate și de pensie

Concediu plătit

Concediu plătit în caz de boală

Indemnizație de șomaj

Salariul pentru a 13-a și a 14-a lună

Indemnizații familiale

Drept fiscal

Impozitele sunt responsabilitate individuală

 

Impozitul pe salariu este plătit de către angajator

Instituții responsabile

SVS, WKÖ

ÖGK, AK

Sursa: Informații privind angajarea cu contract de muncă a îngrijitoarelor: https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/1/2/Seite.360733.html (accesat la 11/11/2020)

Puteți găsi, de asemenea, diferențele dintre activitatea independentă și cea dependentă aici: https://www.wko.at/branchen/vbg/tourismus-freizeitwirtschaft/ArbeitsvertragfreierDienstvertragWerkvertrag-DieWahlderricht.pdf (accesat la 13/11/2020).

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a lucra în îngrijirea în regim 24/24?

Educație și calificări speciale

În principiu, nu este necesară nicio formare profesională sau certificat de specializare pentru a lucra în îngrijirea de vârstnici în regim 24/24 din Austria.

EXCEPȚIE: În cazul în care familia dorește să solicite subvenția de stat pentru servicii de îngrijire (în germană: Pflegezuschuss), îngrijitoarele și îngrijitorii trebuie să dovedească următoarele competențe și experiență profesională:

 •   un certificat de formare (formare de tip asistență la domiciliu), SAU
 •   dovada a șase luni de experiență profesională cu pacienți care au nevoie de îngrijire, SAU
 •   dovezi ale efectuării unor activități specifice de îngrijire și/sau asistență medicală, conform condițiilor, instrucțiunilor și supravegherii unui asistent medical autorizat sau ale unui medic.

Pentru mai multe informații privind subvenția de stat pentru servicii de îngrijire, consultați: https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/1/Seite.360534.html (accesat la 26/11/2020)

IMPORTANT! Deoarece îngrijitoarele lucrează cu persoane vârstnice și, în cele mai multe cazuri, cu persoane grav bolnave, un curs de specializare în domeniul îngrijirii de persoane la domiciliu este puternic recomandat!

Vă rugăm să rețineți că, dacă lucrați ca îngrijitor/îngrijitoare independentă, vă asumați întreaga responsabilitate legală pentru sănătatea și bunăstarea clientului dumneavoastră! Dacă efectuați activitățile de îngrijire în mod incorect și puneți în pericol viața persoanei care trebuie îngrijită, puteți suferi sancțiuni conform legii!

Rețineți că o pregătire similară cu cea a unui ajutor la domiciliu (în germană: HeimhelferIn) NU este suficientă pentru exercitarea activităților de îngrijire în regim 24/24. Dacă un client cu o nevoie mare de îngrijire este plasat la dumneavoastră, aveți mai multe opțiuni într-un astfel de caz (a se vedea punctul de mai jos: Ce activități desfășoară îngrijitoarele?).

Limba germană

Îngrijirea 24/24 este o meserie care nu poate fi desfășurată fără comunicare zilnică – fie că este vorba de comunicarea cu clienții și rudele acestora, cu profesioniștii din domeniul îngrijirii medicale (în germană: Pflegepersonal) și cu medicii și/sau cu agențiile austriece de intermediere. Prin urmare, nu subestimați importanța stăpânirii limbii germane! Îngrijitoarele care nu știu limba sunt mai ușor de mințit și de exploatat!

Ce activități desfășoară îngrijitoarele și îngrijitorii în regim 24/24?

În cadrul îngrijirii 24/24 din Austria se pot efectua activități simple de asistență, precum și activități punctuale de îngrijire medicală – cele din urmă, însă, numai în anumite condiții!

Deoarece îngrijitoarele nu sunt instruite sau autorizate din punct de vedere legal să desfășoare activități de asistență medicală (în germană: Pflege), sunt obligatorii instruirea de către personal medical certificat și „delegarea” acestor servicii de personalul medical către îngrijitorul 24/24 (delegarea reprezintă o confirmare medicală scrisă a transferului acestor competențe de la personalul calificat către îngrijitoare).

Pentru a ști ce activități de îngrijire sunt necesare pacientului dumneavoastră, ar trebui să acordați o atenție deosebită informării cât mai exacte cu putință asupra stării de sănătate a acestuia. Acest lucru va determina ce sarcini de îngrijire veți avea de îndeplinit.

ATENȚIE! Dacă desfășurați activități medicale sau de îngrijire medicală fără o delegație scrisă, puteți fi sancționați cu o amendă de până la 3.600,00 Euro. Nu vă asumați aceste riscuri! 

Activități simple de însoțire/îngrijire

Îngrijitoarele în regim 24/24 sunt autorizate să desfășoare următoarele activități:

– În special sarcini legate de gospodărie:

 • Pregătirea meselor 
 • Aprovizionare cu alimente, aprovizionare cu alte produse necesare în gospodărie
 • Curățenie și menaj
 • Treburi casnice
 • Efectuarea de comisioane 
 • Asigurarea unui climat sănătos în gospodărie (aerisirea locuinței etc.)
 • Îngrijirea plantelor și a animalelor
 • Spălat, călcat, mici reparații

– Sprijin în desfășurarea rutinei zilnice a persoanei îngrijite, în special:

 • Organizarea programului zilnic
 • Asistență cu sarcinile zilnice

– Socializarea pacientului, ca de exemplu:

 • Oferiți companie persoanei îngrijite
 • Faceți conversație cu persoana îngrijită
 • Menținerea contactelor sociale ale persoanei îngrijite
 • Însoțirea persoanei îngrijite la diferite activități sau programări

– Păstrarea registrului de gospodărie (în germană: Haushaltsbuch): evidența tuturor cheltuielilor efectuate în numele persoanei îngrijite (păstrați aceste registre de gospodărie pentru o perioadă de doi ani!)

– Pregătirea persoanei care are nevoie de îngrijire pentru o schimbare de locație în caz de concediu, de transfer la instituții medicale specializate sau internare în spital.

– Organizarea unui înlocuitor în caz de incapacitate de efectuare a serviciilor de îngrijire.

Activități de îngrijire specializată (în germană: Pflegerische Tätigkeiten)

Se pot efectua doar dacă nu există motive medicale care să împiedice acest tip de îngrijire (deci doar dacă clientul are o stare de sănătate bună!)

SAU

Dacă ați fost instruită sau formată de către personal medical calificat, aveți dreptul să efectuați aceste servicii:

 • Asistență cu aportul oral de alimente, lichide sau medicamente
 • Asistență cu igiena corporală
 • Asistență cu utilizarea toaletei, a scaunului de toaletă sau asistență la schimbarea produselor de incontinență
 • Asistență la îmbrăcare și dezbrăcare
 • Asistență cu poziționarea și mobilitatea persoanei îngrijite (ridicare în picioare, așezare pe scaun/în pat, deplasare și/sau transfer etc.)

Activități medicale

Puteți efectua activitățile enumerate mai jos numai cu delegare scrisă din partea personalului medical calificat:

 • Administrarea de medicamente 
 • Aplicarea și schimbarea bandajelor și a pansamentelor de tip Allevyn, Grasolind, Inadine sau de Beta-Isodona pe escare
 • Administrarea injecțiilor subcutanate de insulină și a injecțiilor subcutanate de medicamente anticoagulante
 • Prelevare de sânge din capilare pentru măsurarea nivelului de glicemie cu ajutorul bandeletei reactive
 • Aplicații simple de fototerapie sau termoterapie
 • Alte activităţi medical comparabile cu activităţile enumerate

ATENȚIE!

Activitățile de îngrijire medicală (enumerate la Punctul 2.) sau activitățile medicale (enumerate la Punctul 3.) sunt limitate la gospodăria privată a persoanei care urmează să fie îngrijită și pot fi desfășurate numai pentru o perioadă limitată (cel mult pe durata relației de îngrijire) și cu acordul persoanei îngrijite (sau al reprezentantului legal al acesteia). Delegarea de activități trebuie să fie înregistrată în scris și trebuie să se țină o evidență scrisă a efectuării activităților cerute. Modificările în starea persoanei îngrijite și întreruperile în activitățile de îngrijire trebuie raportate imediat profesioniștilor din domeniul asistenței medicale.

IMPORTANT!

Aveți posibilitatea de a refuza preluarea activităților medicale și de îngrijire medicală!

(Sursa informațiilor: www.sozialministerium.at)

Evitarea periclitării stării de sănătate și bunăstării persoanei îngrijite

În calitate de îngrijitoare/îngrijitori independenți (în germană: selbstständige 24h-BetreuerInnen), aveți responsabilitatea de a vă asigura că sănătatea și bunăstarea persoanei îngrijite nu sunt puse în pericol atunci când vă prestați serviciile de îngrijire.

Îngrijitoarea/îngrijitorul trebuie:

 •   să ia măsuri de prevenție a accidentelor în cadrul prestării de servicii legate de gospodărie
 •   să țină seama de regulile impuse persoanei de care trebuie să se îngrijească atunci când pregătește mesele
 •   să ia în considerare mobilitatea fizică a persoanei îngrijite

Recomandări pentru viața de zi cu zi și pentru situații de urgență

Îngrijitoarele/îngrijitorii trebuie să încheie un acord scris cu persoana care are nevoie de îngrijire sau cu reprezentantul legal al acesteia cu privire la rutina de zi cu zi și în cazul situațiilor de urgență – în special în ceea ce privește notificarea sau implicarea rudelor, a medicilor sau a structurilor care oferă servicii mobile în cazul unei deteriorări vizibile a stării de sănătate.

Obligații de confidențialitate (art. 160 Gewo)

În relația lor cu persoana care are nevoie de îngrijire, îngrijitoarele și îngrijitorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea cu privire la toate informațiile care le sunt încredințate sau de care iau cunoștință în exercitarea profesiei lor. Această obligație de confidențialitate nu se aplică dacă și în măsura în care persoana care are nevoie de îngrijire sau reprezentantul legal al acesteia le exonerează în mod expres de această obligație.

Dispozițiile se aplică și eventualelor persoane angajate de firma care oferă îngrijire, dacă este cazul.

Aș dori să aplic pentru un loc de muncă. Ce trebuie să fac?

Model de Curriculum Vitae (CV):

http://www.lebenslaufvorlagen.at/wp-content/uploads/Muster-Lebenslauf-Vorlage-Krankenpfleger-krankenschwester-docx.docx

Lista cu documente necesare pentru aplicarea pentru un loc de muncă

 •   Curriculum vitae (CV)
 •   Certificate de formare (cursuri de specializare, cursuri de limba germană etc.)
 •   Scrisori de recomandare
 • Documente personale (copii la actul de identitate, certificatul de naștere, copii ale cazierului judiciar) – numai după interviul inițial cu agenția și după decizia de a începe cooperarea cu aceasta!

Ce trebuie să știu înainte de a apela la o agenție de intermediere?

Citiți cu atenție contractele cu agenția de intermediere și cu persoana îngrijită sau familia acesteia înainte de a confirma colaborarea.

După ce ați contactat o agenție de intermediere și sunteți dispus să lucrați cu ea, solicitați mai întâi următoarele informații în scris (prin e-mail sau mesaj scris):

 •   MODEL – CONTRACT DE ORGANIZARE: acesta este contractul standard utilizat de agenția de intermediere în colaborarea sa cu îngrijitoarele și îngrijitorii.
 •   MODEL – CONTRACT DE ÎNGRIJIRE: acesta este contractul pe care îl încheiați cu persoana îngrijită sau reprezentantul legal al acesteia.

Cereți cele două contracte în versiune bilingvă (limba maternă + limba germană), citiți-le cu atenție și negociați sau eliminați clauzele cu care nu sunteți de acord.

Aveți dreptul să solicitați un avocat pentru verificarea contractelor! Prin urmare, luați-vă măsurile de precauție și nu semnați niciodată contractele în grabă!

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la ambele contracte înainte de a părăsi țara de origine! Nu plecați la muncă în străinătate până nu ați clarificat condițiile de colaborare cu agenția de intermediere și toate detaliile ce țin de persoana ce urmează să o îngrijiți.

Odată ce ajungeți în Austria, vă este mult mai dificil să luați decizii în cunoștință de cauză sau să vă negociați mai departe condițiile de muncă. Faceți asta mereu înainte de a veni la muncă!

Solicitați informații complete!

Cereți întotdeauna datele de contact complete ale agenției de intermediere!

Verificați toate detaliile cu agenția înainte de a pleca din țară!

Vă recomandăm să negociați întotdeauna aceste lucruri în scris (prin e-mail, Messenger sau WhatsApp), astfel încât să aveți dovezi clare la îndemână în cazul în care apar probleme în viitor.

Trebuie clarificate următoarele puncte:

 •   Datele complete ale agenției de intermediere din România sau Austria: numele firmei, adresa sediului central al agenției, numărul de telefon al acesteia, adresa de e-mail.
 •   Datele de contact ale persoanei care vă intermediază: numele și prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail.
 •   Cât este salariul? Clarificați dacă suma este brută sau netă! Cum sunt tratate zilele de sărbătoare – sunt plătite suplimentar? 
 •   Cine plătește contribuțiile asigurării sociale (SVS) în Austria?
 •   În ce formă veți primi onorariile (numerar / prin transfer bancar)? Cine face aceste plăți ale onorariile și când?
 •   Ce împuterniciri vi se cere să semnați și cum sunt reglementate acestea? Ați primit o copie a împuternicirii semnate?
 •   Cine plătește transportul? Este transportul impus prin contract?
 •   Există comisioane pentru serviciile agenției de intermediere? Cât de mari? Când trebuie să fie ele plătite și de câte ori?
 •   Aveți dreptul la cel puțin două ore de pauză pe zi stipulat în contract? Ar trebui să vi se permită să vă decideți propriul program de lucru. Acest lucru depinde de starea de sănătate a clientului dumneavoastră. În principiu, sunt posibile mai mult de două ore de pauză pe zi!
 •   Cum și cine organizează înlocuirea în caz de incapacitate (boală, accident, probleme personale, probleme familiale)?

Cereți informațiile de contact ale pacientei/pacientului sau al reprezentantului lor legal pentru care veți lucra. Solicitați în scris următoarele informații:

 •   Nume și prenume, număr de telefon, e-mail
 •   Adresa și Land-ul în care veți lucra
 •   Informații detaliate în scris despre starea de sănătate a pacientului (de obicei incluse în contractul de îngrijire încheiat cu familia).
 •   Ce sarcini/obligații veți avea?
 • Pentru cazurile grave de îngrijire: există o delegație medicală? Sunteți îndrumată de o asistentă medicală calificată

Cereți facturi și chitanțe pentru plățile făcute!

Trebuie să primiți facturi sau chitanțe pentru toți banii pe care îi plătiți agenției de intermediere!

●   Este ilegală perceperea de comisioane fără a emite facturi pentru acestea.

Vă îndemnăm să ne anunțați imediat dacă vă confruntați cu această situație!

Dacă nu vă descurcați, scrieți-ne un mesaj și vă vom ajuta!

●   Este ilegal să plătiți pentru transport și să nu primiți un bilet/factură ca dovadă.

Agențiile de intermediere trebuie să fie înregistrate!

Agențiile de intermediere înregistrate în România NU au voie să perceapă comision pentru intermedierea de locuri de muncă!

Dacă decideți să lucrați cu o firmă de intermediere înregistrată în România, aceasta trebuie să fie înregistrată cu codul CAEN 7810 – activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă. Doar în acest caz agenția lucrează legal.

Puteți verifica acest lucru în Registrul comerțului sau, de exemplu, aici: https://www.listafirme.ro sau aici: https://termene.ro/firme

IMPORTANT:

Este interzis prin lege ca agențiile de intermediere înregistrate în România să încaseze un comision pentru servicii de plasare și intermediere!

Agenții de intermediere slovace

Puteți verifica înregistrarea și licența de afaceri a agențiilor de intermediere slovace în Registrul întreprinderilor și al comerțului:

Site-ul web al Registrului întreprinderilor slovac: www.orsr.sk

Site-ul web al Registrului comerțului slovac: www.zrsr.sk

Actele de identitate în original (pașaport, carte de identitate) NU se predau agenției de intermediere!

Actele de identitate (buletinul sau pașaportul) NU trebuie să fie înmânate nimănui, cu excepția autorităților competente (de exemplu, poliției).

Faceți copii la actele dvs. de identitate și distribuiți doar aceste copii personalului agenției de intermediere.

NU ESTE LEGAL ca actele de identitate să vă fie reținute împotriva voinței dumneavoastră!

Astfel de acțiuni trebuie raportate imediat la poliție! Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați-ne!

Am ajuns în Austria. Ce fac acum?

Înregistrarea reședinței în Austria.

Dacă ați sosit la familia pentru care veți lucra, primul pas pe care trebuie să îl faceți este să vă înregistrați reședința (reședința principală sau secundară) la biroul municipal responsabil sau la magistrat (în funcție de reședința familiei). Documentul care vă atestă înregistrarea reședinței în Austria se numește în germană Meldezettel.

Pentru înregistrarea reședinței aveți nevoie de:

 •   Formularul de înregistrare, care trebuie să fie semnat de cel care asigură cazarea (de exemplu, proprietarul locuinței sau chiriașul principal).
 •   Pașaport sau carte de identitate valabilă

Formularul de înregistrare se găsește la: https://www.oesterreich.gv.at/dam/jcr:38f0c638-c65a-4d06-98fe-ac4171607a3a/meldezettel.pdf

Sursa: Informații privind înregistrarea reședinței: https://www.wko.at/branchen/w/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/personenbetreuung/Personenbetreuung_RUM_2015.pdf

Verificați toate informațiile primite până în acel moment!

Când ajungeți la domiciliul noului client de îngrijit, verificați exactitatea informațiilor pe care le-ați primit în prealabil de la agenția de intermediere:

 •    Cadrul general de muncă: starea de sănătate a pacientului, sarcinile zilnice care vi se cer, existența unei delegații medicale scrise
 •   Condițiile de muncă: programul de lucru, orele de pauză, rutina zilnică a clienților etc.
 •   Cazare și masă: familia gazdă este obligată să vă asigure cazarea și masa.
 • Spațiul dvs. privat și infrastructura disponibilă: camera dvs., acces la internet, etc.
 • Datele de contact ale persoanelor de contact importante: rudele pacientei/pacientului dvs., reprezentanții legali ai persoanei în nevoie de îngrijire, eventual vecini.

Statutul de activitate independentă: înregistrarea firmei, înregistrarea la asigurările sociale și la oficiul fiscal.

Înregistrarea firmei (prima înregistrare!)

Dacă lucrați pentru prima dată în Austria, trebuie să vă înregistrați ca îngrijitoare care lucrează 24/24 la Camera Federală de Comerț din Austria (WKO) sau la administrația locală (în germană Bezirkshauptmannschaft). Înregistrarea se poate face personal, prin poștă sau pe cale electronică (deși această variantă nu este posibilă peste tot).

Documentele necesare pentru înregistrarea inițială a firmei:

●   Pașaport sau carte de identitate valabil

●   Certificat de naștere

●   Doar pentru cetățenii țărilor terțe: dovada cetățeniei sau a permisului de ședere necesar (în germană: Aufenthaltstitel). Pentru persoanele cu cetățenie română, aceste documente nu sunt necesare.

●   Un certificat de cazier judiciar actual din țara de origine sau de reședință anterioară (nu mai vechi de 3 luni); se aplică persoanelor care nu sunt rezidente în Austria sau care sunt rezidente în Austria de mai puțin de cinci ani.

●   Certificat de căsătorie, certificat de divorț (numai în cazul schimbării numelui)

●   Confirmarea reședinței în Austria (reședința trebuie înregistrată în termen de 3 zile la biroul municipal competent sau la un magistrat. Pentru aceasta aveți nevoie de un formular de înregistrare (descărcați aici), care trebuie să fie semnat de furnizorul de cazare (proprietarul apartamentului sau chiriașul principal), precum și de un pașaport sau o carte de identitate).

Informații despre confirmarea înregistrării pot fi găsite aici: https://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html

●   Confirmare din partea Camerei de Comerț relevante în conformitate cu Legea privind promovarea înființării de noi întreprinderi (NeuFöG) în cazul înființării unei noi întreprinderi.

Toate documentele trebuie să fie prezentate în original sau în copie legalizată. Documentele în limbi străine trebuie să fie prezentate în original și însoțite de o traducere legalizată (excepție: ân Land-ul Vorarlberg). 

IMPORTANT: Prima înregistrare a firmei dvs. de îngrijire 24/24 este gratuită în Austria!

În cazul în care vă înregistrați firma pentru prima dată, puteți fi scutiți de taxa de înregistrare. Pentru aceasta, este necesară o confirmare din partea Camerei de Comerț competente pe formularul „Declarație de înregistrare” (în germană: „Erklärung der Neugründung”). Acest formular trebuie să fie depus în același timp cu cererea de înregistrare a firmei de îngrijire.

Înregistrarea la asigurările sociale (SVS)

Veți fi înregistrat la Asigurările Sociale pentru Lucrători Independenți (SVS), unde vă veți plăti contribuțiile asigurării sociale. Deși Camera de Comerț (WKO) notifică Casa de Asigurări Sociale (SVS) cu privire la înregistrarea firmei, antreprenorul este, de asemenea, obligat să se înregistreze la SVS în termen de o lună.

ATENȚIE! Indiferent de contractul sau înțelegerile pe care le aveți cu agenția de intermediere sau cu familia clientului, sunteți singurii responsabili pentru activitatea firmei dumneavoastră.

Verificați întotdeauna dacă au fost efectuate toate plățile (contribuții sociale SVS, contribuția de membru WKO etc.) – chiar dacă ați semnat o împuternicire pentru agenția de intermediere!

Înregistrarea la Oficiul Fiscal (în germană: Finanzamt)

De asemenea, activitatea dvs. comercială trebuie să fie înregistrată la Oficiul Fiscal (în germană: Finanzamt).  Notificarea poate fi făcută, de asemenea, în cadrul înregistrării firmei dvs. de îngrijire la autoritatea administrativă de provincie (în germană: Bezirksverwaltungsbehörde). Autoritatea administrativă de provincie va transmite mai departe notificarea către Oficiul Fiscal. Atunci când vă înregistrați firma, solicitați formularul de înregistrare la Oficiul fiscal (Formularul „Verf 24”), prin care vi se va aloca un număr fiscal. Trimiteți formularul ”Verf24” completat la biroul fiscal competent pentru a primi numărul dvs. fiscal.

Surse:

Informații privind înregistrarea firmelor de îngrijire 24/24: https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/1/1/1/Seite.360638.html

Informații despre cum să vă înregistrați pentru asigurarea socială SVS:

https://www.wko.at/branchen/w/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/personenbetreuung/Die_Anmeldung_zur_Sozialversicherung.html#Anmeldung (accesat la 10/11/2020).

Informații privind înregistrarea la Oficiul Fiscal (în germană: Finanzamt):

https://www.usp.gv.at/gruendung/gruendungsfahrplan-einzelunternehmen/anzeige-finanzamt.html (accesat la 10/11/2020).

 

Informații privind formarea obligatorie a îngrijitorului în cazul solicitării subvenției de îngrijire pentru persoana îngrijită:

https://www.sozialministerium.at/Themen/Pflege/24-Stunden-Betreuung.html (preluat la 10/11/2020).

ATENȚIE: Activitățile de îngrijire medicală NU sunt permise!

ATENȚIE!

Îngrijitoarele care lucrează în regim 24/24 NU sunt autorizate prin lege să desfășoare activități de îngrijire medicală a pacienților!

Aveți dreptul de a refuza să îndepliniți sarcini de îngrijire medicală! Nu vă asumați aceste riscuri!

Numai în urma unui ordin medical scris, cu îndrumare și instrucțiuni (delegare medicală) din partea personalului medical calificat, se pot efectua și următoarele îngrijiri medicale de către îngrijitoarele 24/24:

 • administrarea de medicamente
 • aplicarea de bandaje și pansamente
 • administrarea de injecții subcutanate de insulină sau de injecții subcutanate de medicamente anticoagulante.
 • prelevare de sânge din capilare pentru determinarea nivelului de glucoză din sânge cu ajutorul benzilor de testare
 • aplicații simple care folosesc căldură și lumină

ATENȚIE!

Dacă desfășurați activități medicale sau de îngrijire medicală fără o delegație scrisă, riscați o amendă administrativă de până la 3.600,00 euro.

Aici veți găsi un model pentru o delegație medicală: https://ig24.at/wp-content/uploads/2021/04/Muster-fuer-Delegation.doc

Numere de urgență în Austria

Pompieri: 122

Poliție: 133

Salvare: 144

Serviciul medical de urgență: 141

Corona Hotline: 1450

Linia telefonică de urgență pentru femei: +43 800 222 555 sau +43 1 71 719

Linia telefonică de urgență pentru bărbați: +43 800 246 247

Mă transfer la alt caz de îngrijire. Ce trebuie să fac?

Ce trebuie să știu când mă transfer la un alt caz de îngrijire?

Dacă nu lucrați pentru prima dată în Austria și aveți deja o firmă înregistrată aici, trebuie doar să verificați dacă firma dvs. este înregistrată la sediul actual și dacă adresa actuală pe care o au autoritățile este cea corectă.

De fiecare dată când schimbați Land-ul, trebuie să informați Camera de Comerț (WKO) competentă în Land-ul respectiv. În caz contrar, riscați o amendă administrativă de până la 2.180 de Euro.

ATENȚIE! Formularul de înregistrare al reședinței (în germană: Meldezettel) NU reprezintă confirmarea transferului pentru sediul firmei tale! Trebuie să anunți schimbarea adresei sediului și la Camera de Comerț din Land-ul în care muncești.

Surse:

https://www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/Merkblatt–NB,-Loeschung,-Namensaenderung–DE_12.pdf (accesat la 10/11/2020).

Punerea firmei pe pauză / Reactivarea firmei / Radierea (închiderea) firmei

Aș dori să îmi pun firma pe pauză. Ce trebuie să știu?

În cazul în care intenționați să nu vă exercitați activitatea pentru o perioadă mai lungă de timp, punerea pe pauză a firmei trebuie înregistrată la grupul profesional competent pentru îngrijirea 24/24 din cadrul Camerei de Comerț din Austria (în germană: „Fachgruppe für Personenberatung und Personenbetreuung” din cadrul WKO). Trebuie să raportați acest lucru în termen de 3 săptămâni.

Chiar dacă aveți firma pusă pe pauză, trebuie să plătiți în continuare contribuția de membru a Camerei de Comerț (WKO). Asigurarea obligatorie la SVS se încheie în ultima zi a lunii în care firma este înregistrată ca inactivă. Nu există o asigurare obligatorie SVS pentru perioada de pauză.

ATENȚIE!

Dacă nu raportați punerea pe pauză, veți fi pasibilă de o amendă administrativă de până la 1.090 euro.

Sursa:

https://www.usp.gv.at/gesundheit-sicherheit/mutterschutz/gewerbe-ruhend-stellen.html

(accesat la 10/11/2020)

 

Aș dori să îmi reiau activitatea firmei. Ce trebuie să știu?

În cazul în care doriți să vă reactivați firma (deci să o scoateți de pe pauză), acest lucru trebuie raportat grupului profesional competent din cadrul Camerei de Comerț (în germană: ”Fachgruppe für Personenberatung und Personenbetreuung” din cadrul WKO) în termen de 3 săptămâni.

ATENȚIE!

Din nou, există o sancțiune de până la 1.090 de Euro dacă nu se raportează reactivarea.

Surse:

https://www.usp.gv.at/gesundheit-sicherheit/mutterschutz/gewerbe-ruhend-stellen.html

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/ruhendmeldung-wiederaufnahme-gewerbeausuebung.html (accesat la 10/11/2020).

Vreau să îmi închid firma definitiv (pentru că nu mai vreau să lucrez în domeniul îngrijirii 24/24 din Austria). Ce trebuie să fac?

În cazul în care îngrijitoarele doresc să renunțe la activitatea lor în Austria sau dacă nu mai au un sediu comercial în Austria, acestea trebuie să își radieze imediat firma de la autoritățile comerciale competente (în germană: ”Bezirkshauptmannschaft” sau ”Magistrat”- a se vedea lista cu datele de contact de mai jos). Acest lucru duce la radierea din registrul comerțului.

Oficiul fiscal (în germană: Finanzamt) trebuie, de asemenea, să fie informat cu privire la radiere.

Asigurarea socială SVS este notificată automat. Asigurarea obligatorie încetează în ultima zi a lunii calendaristice în care a fost anulată licența de afaceri.

ATENȚIE!

 • În cazul în care activitatea este încheiată fără ca firma să fie radiată (deci închisă definitiv), trebuie să vă așteptați la costuri ulterioare (contribuțiile de asigurări sociale SVS, taxa de membru pentru Camera de Comerț etc.), care vor fi percepute și în România!
 • Radierea retroactivă a firmei nu este posibilă!
 • Radierea firmei este irevocabilă!

LISTA DE CONTACTE ALE AUTORITĂȚILOR UNDE SE FACE RADIEREA FIRMEI + Formularul necesar:

Grup profesional pentru consiliere și îngrijire 24/24 în funcție de Bundesland:

1.) VIENA:

Rudolf-Sallinger-Platz 1

1030 Viena

T: +43 1 514 50 2302

E-Mail:

2.) Burgenland

Robert Graf Square 1

7000 Eisenstadt

T: +43 5 90 907 3131

E-Mail:

3.) Oberösterreich

Radierea firmei:

https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/Zuruecklegung_Gewerbeberechtigung_1.pdf

Înregistrarea inactivării și reactivării:

https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/NBWB_Formular_1.pdf

Hessenplatz 3

4020 Linz

T: +43 5 90 909 4171

E-Mail:

4.) Vorarlberg

https://www.wko.at/branchen/vbg/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/RM_WB_Personenbetreuer.pdf

Wichnergasse 9

6800 Feldkirch

T: +43 5522 305 279

E-Mail:

5.) Tirol

Wilhelm-Greil-Strasse 7

6020 Innsbruck

T: +43 5 90 905 1284

E-Mail:

6.) Salzburg

Piața Julius Raab 1

5027 Salzburg

T: +43 662 88 88 278

E-Mail:

7.) Niederösterreich

Landsbergerstrasse 1

3100 St. Pölten

T: +43 2742 851 19190

E-Mail:

8.) Kärnten

Europaplatz 1

9021 Klagenfurt pe lacul Wörthersee

T: +43 5 90 904 160

E-Mail:

9.) Steiermark

Körblergasse 111-113

8010 Graz

T: +43 316 601 530

E-Mail:

Sursa:

https://www.usp.gv.at/uebernahme-aufloesung/betriebsaufloesung/gewerberechtliche-verfahren/gewerbeberechtigung-zuruecklegung.html

(accesat la 20/11/2020)