Care4Care

De la condiții de muncă precare la condiții de muncă sigure

Condițiile de muncă ale îngrijitoarelor și îngrijitorilor care lucrează în Austria în regim de 24 din 24 de ore sunt precare: migranții și migrantele fac naveta în mare parte dinspre România și Slovacia către Austria pentru a oferi îngrijire persoanelor austriece care au nevoie de aceste servicii. Majoritatea absolută a îngrijitoarelor și îngrijitorilor lucrează ca persoane fizice autorizate (cu Gewerbe) și, prin urmare, ar trebui să își poată desfășura activitatea în condiții de independență personală și profesională. Cu toate acestea, în practică, ei/ele sunt obligați/te să se subordoneze instrucțiunilor clienților lor (persoanele îngrijite) și ale agențiilor de intermediere: îngrijitoarele și îngrijitorii nu pot decide în mod liber asupra programului sau locului de muncă sau asupra modului în care își desfășoară munca.

Proiectul „Care4Care: de la condiții de muncă precare la condiții de muncă sigure” are ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă și siguranța îngrijitoarelor și îngrijitorilor 24/24 care migrează pentru a munci în Austria. Obiectivul proiectului este realizat prin cooperarea interinstituțională dintre LEFÖ-IBF (consiliere, educație și sprijin pentru migranți), IG24 și organizațiile partenere din Slovacia (CELSI – Central European Labour Studies Institute) și România (Feminist Front – Asociaţia FRONT), care se ocupă de problema migrației forței de muncă, în special în domeniul îngrijirii.

Care4Care privește prevenirea condițiilor de muncă exploatatoare și promovarea migrației în condiții de siguranță a forței de muncă dincolo de cadrul de „protecție”, pentru a aborda problemele sistemice ale îngrijitoarelor și îngrijitorilor 24/24. Prin consolidarea durabilă a IG24, prin studii științifice, prin dezvoltarea unui model de angajare pentru îngrijitoarele și îngrijitorii 24/24, precum și prin schimburi transnaționale, traficul de persoane și exploatarea vor fi combătute preventiv.

Durata: 04/2022 – 03/2024

Coordonarea proiectului:

Lefoe, IG24

În cooperare cu:

LEFÖ – Beratung, Bildung und Begleitung von Migrantinnen

Central european labour studies institute – Celsi.sk

Feminist Front