Scoatem la lumină munca invizibilă

Sondaj despre îngrijitoarele și îngrijitorii 24/24

https://24h-unsichtbar.at

În prezent, lipsesc datele empirice cu privire la realitatea profesională a celor aproximativ 60 000 de îngrijitoare și îngrijitori care lucrează în regim 24 de ore din 24 în Austria, ceea ce generează o serie de probleme. Narațiunea din spațiul public și informațiile disponibile despre acest sector de muncă sunt oferite în principal de agențiile de plasament, de familiile care au nevoie de servicii de îngrijire sau de grupurile de reprezentare a intereselor profesionale (cum ar fi Camera de comerț – WKO). Însuși îngrijitoarele și îngrijitorii 24/24 rămân de cele mai multe ori neauziți. Tocmai aici intervine proiectul nostru: cu ajutorul unui instrument de sondare digitală, se vor colecta informații direct de la personalul de îngrijire 24/24, pentru a obține o imagine cât mai cuprinzătoare a experiențelor lor, a condițiilor lor de muncă și a dificultăților întâmpinate. 

Dincolo de colectarea online a acestor date, proiectul are, de asemenea, rolul de a mobiliza îngrijitoarele/îngrijitorii 24/24 să reflecteze asupra situației lor profesionale și să participe în mod activ la modelarea narațiunii despre sectorul lor muncă. Astfel, proiectul promovează împuternicirea și autodeterminarea comunității de îngrijitoare/îngrijitori 24/24 și sprijină auto-organizarea mai largă a lucrătorilor din această branșă.

Interval de timp: 04/2023 – 12/2024

Coordonarea de proiect:

Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA)

IG24 – Interessengemeinschaft der 24h-Betreuer:innen

în cooperare cu:

Institut für Soziologie der Universität Wien
 
CuraFAIR | Volkshilfe – Anlaufstelle für 24-Stunden-Betreuer:innen
 
Sprijinit de: 
 
Digitalisierungsfonds der Arbeiterkammer Wien