Zviditeľnenie neviditeľného

Zber údajov o situácii v 24-hodinovom opatrovaní

https://24h-unsichtbar.at

V súčasnosti chýbajú empirické údaje o pracovnej realite približne 60 000 opatrovateliek a opatrovateľov pracujúcich v Rakúsku, čo vedie k rôznym problémom. Výklad verejne dostupných informácií o tomto sektore vytvárajú najmä sprostredkovateľské agentúry, rodiny a príbuzní opatrovaných osôb alebo organizácie zastupujúce záujmy opatrovateliek a opatrovateľov ako napríklad rakúska Obchodná komora (WKO). Samotné opatrovateľky poskytujúce 24-hodinovú starostlivosť zostávajú väčšinou nevypočuté.

Práve tu prichádza na rad náš projekt! Pomocou digitálneho prieskumného nástroja sa priamo od opatrovateliek/opatrovateľov získava komplexný obraz o ich skúsenostiach, pracovných podmienkach a ťažkostiach. Okrem online zberu údajov slúži projekt aj na povzbudenie opatrovateliek, aby sa mohli lepšie orientovať v ich pracovnej situácii a aktívne formovali povedomie o ich sektore. Projekt tak podporuje aj posilnenie postavenia a sebaurčenie komunity 24-hodinových opatrovateliek/opatrovateľov a podporuje tak ich širšiu samoorganizáciu.

Časový rámec: 04/2023 – 12/2024

Projektový manažment:

Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA)

IG24 – Interessengemeinschaft der 24h-Betreuer:innen

v spolupráci s:
 
Institut für Soziologie der Universität Wien
 
CuraFAIR | Volkshilfe – Anlaufstelle für 24-Stunden-Betreuer:innen
 
Sprijinit de:
 
Digitalisierungsfonds der Arbeiterkammer Wien