Искаш да станеш член на IG24?
Това е много радостно!

Членството е безплатно.
Посреднически фирми и техни представители не се допускат за членове на IG 24.

За целта можеш да използваш онлайн формуляра (опазване на личните данни: твоите данни ще бъдат предадени кодирани)

Онлайн-формуляр за членство

  С настоящия формуляр декларирам членството си в IG24 – Съюз за подкрепа и представителство на интересите на личните асистент(к)и в Австрия

  Полетата, отбелязани с (*), са задължителни
  Работя като личен/лична асистент(к)а :

  Моля кликнете с мишката върху Камион.

  Можеш да използваш и формуляра като PDF:

  ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ ФОРМУЛЯР IG24, група по интереси от 24-часови надзорници

  Можеш да го свалиш, изпечаташ, попълниш, подпишеш и да ни го върнеш обратно сканиран или фотографиран на имейл:

  Или: да го изпечаташ, попълниш, подпишеш и да го изпратиш по пощата на адрес:

  IG24 – Verband zur Förderung der Interessen der 24-Stunden-Betreuer_innen in Österreich
  Schottengasse 3A/1/4/59
  1010 Wien
  Österreich

  Прочетете също устава на нашата асоциация и нашата политика за поверителност.

  Устав на Сдружението

  Защита на данни