Импресум

Деклариране според §§ 24f на Закона за медиите (BGBl. Nr. 49/2005):

Собственик и издател е

IG24 – Сдружение за подкрепа и представителство на интересите на личните асистент/ки в Австрия
Schottengasse 3A/1/4/59
1010 Wien

ZVR-Zahl: 1798554902

Контакт:

Декларация

1: Име, седалище и сфера на дейност

Сдружението се нарича „IG24 – Сдружение за подкрепа и представителство на интересите на личните асистент/ки в Австрия“. Седалището му е във Виена и дейността му се извършва на територията на цяла Австрия и на целия свят.

2: Цел

Сдружението е с нестопанска цел и преследва изключително и непосредствено общественополезни цели по смисъла на §§ 34ff BAO. Цели правната, политическа, социална и организаторска подкрепа на личните асистент/ки.

Представителство на сдружението

Анна Ледер Anna Leder
Симона Дурисова Simona Durisova
Флавия Юлия Матей Flavia Iulia Matei

Отговаряща служба

Дирекция на полицията Виена

Уебдизайт & продукция, поддръжка на уеб сайта

Мартина Бартик (Martina Bartik), diedesign.at

Забележка в съответствие с медийното право

Линковете на този сайт към трети страни само посочват съответните други сайтове. Те от своя страна носят съответната отговорност за представянето от тях съдържание и IG24 – Сдружение за подкрепа и представителство на интересите на личните асистент/ки в Австрия не носи отговорност за него.

Линкове към този сайт, разбира се, са нежелани.

Отказ на имейли с рекламна цел

В рамките на задължението в издателското каре да се публикуват необходимите данни за контакт заявяваме, че няма да се толерира изпращането на рекламни и информационни материали, които не са били изрично поискани. Админите на сайтовете ще предприемат необходимите правни стъпки при постъпването на такива рекламни или информационни материали, например чрез папката за спам.

Копирайт

Авторското право и копирайт на публикуваните на този сайт текстове, снимки и видеа е на съответните автори/авторки.

Снимки

Симона Дурисова Simona Durisowa
Флавия Юлия Матей Flavia Iulia Matei

„FAQs – Често задавани въпроси“ (и други страници): pixabay.com, Изображение от: Robin Higgins
„Материали в пресата“ (и други страници): pixabay.com, Изображение от: kaboompics

pixabay лиценз виж https://pixabay.com/service/license/