Декларация за опазване на личните данни

1 Доставчик на уебсайта и длъжностно лице

IG24 – Verband zur Förderung der Interessen der 24-Stunden-Betreuer_innen in Österreich
Schottengasse 3A/1/4/59
1010 Wien

ZVR-Zahl: 1798664902

Kontakt:

2 Обхват на обработване на личните данни

Тази Декларация за защита на личните данни обяснява на потребителите/потребителките начина, обхвата и целта на обработването на личните данни от страна на длъжностното лице (в случая IG24) на този уебсайт.

Ние се отнасяме изключително сериозно към обработването на Вашите лични данни и го правим изключително съобразно законово определените норми (DSGVO, DSG, TKG 2003).

3 Длъжностно отговорни лица

Името и адресът на длъжностното лице са:

Име: IG24 – Verband zur Förderung der Interessen der 24-Stunden-Betreuer_innen in Österreich
Адрес: Schottengasse 3A/1/4/59, 1010 Wien
E-Mail:
Website: ig24.at

При всички въпроса относно темата за защита на личните данни засегнатите лица да се обръщат към:

4 Кои са данните, които обработваме, с каква цел и на каква правна основа

Ние обработваме Вашите данни,

 • когато сте посетили нашия уебсайт, сте абонирани за нашия бюлетин или проявявате интерес към нашите услуги (виж особено т. 4.1 долу),

 • когато сте член на сдружението ни (виж особено т. 4.2 долу), или

 • когато сте наш доставчик или бизнеспартньор (виж особено т. 4.3 долу).

4.1 Обработване на данните на посетители/посетителки на уебсайта, абонати на бюлетина и заинтересовани лица

Ние обработваме личните Ви данни

 • за опазване на нашите правни интереси (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO), а именно за сигурността на дейността ни, за сигурността и оптимизирането на нашия уебсайт, или

 • защото Вие сте се абонирали за нашия бюлетин, с което сте дали съгласие за обработване на личните данни (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO), или

 • за обработване на Вашите въпроси, които сте ни предоставили чрез формуляра за контакт на нашия уебсайт, по имейл или по телефона (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO).

Server-Logfiles

IG24 (съответно нашият интернет доставчик) запазва данните при всяко влизане на нашия уебсайт (така наречените Server-Logfiles). При посещение на нашия сайт се отбелязват Вашият IP-адрес, началото и краят на сесията, както и продължителността й. Това е технически обосновано и представлява интерес по смисъла на iSv Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. При използването на тези общи данни и информации ние не правим никакви заключения за съответната личност.

Към данните от достъпа спадат:

 • Посетен уебсайт
 • Час на влизане
 • Количество на изпратените данни в байтове
 • Откъде се влиза в уебсайта
 • Използван браузър
 • Използвана оперативна система
 • Използван IP-адрес

Обработването на тези данни се прави с цел позволяване използването на уебсайта (установяване на връзка), за поддържане на сигурността, за техническо администриране на мрежовата инфраструктура и за оптимизиране на предлагането на интернет-връзката. Поддържащите уебсайта си запазват правото допълнително да проверяват протоколите с данни, когато след конкретен анализ се появи основателно подозрение за неправомерно използване, например в случай на хакерска атака.

По правило Server Log Files се съхраняват в рамките на 2 седмици и след това биват изтривани. При подозрение за неправомерно използване данните не пазят до окончателното изясняване на случая.

Уеб хостингът/доставчикът се задължава да предприеме съответните мерки в съответствие с DSGVO и да осигури защитата на личните данни.

Декларация на уеб хостингът:

https://alfahosting.de/datenschutz/

Ние сме сключили договор с доставчика alfahosting.de.

Контакт с нас по имейл или чрез онлайн-формуляра
Кодиран пренос на данни със SSL

Бихте могли да се свържете с нас чрез формуляра на уебсайта или по имел.

Посоченото във формуляра на сайта се пренася кодирано. Трансферът на данни се извършва по метода SSL (Secure Socket Layer). Кодираната връзка ще разпознаете, когато адресът на браузъра се променя от „http://“ на https:// и по символа ключ в браузъра ви.

Абонамент за бюлетина

Имате възможност да се абонирате за бюлетина ни на нашия сайт. За целта са необходими Вашият имейл и потвърждаването на Декларацията, че сте съгласни да получавате бюлетина.

Питаме Ви още и за езика, на който бихте искали да получавате информация от нас.

Още ние запазваме данните кой бюлетин Ви е бил изпратен, дали и кога сте го отворили, дали сте го блокирали или пък сте го отбелязали като Спам, дали той не може да Ви бъде доставян временно или завинаги, дали сте се абонирали или сте прекъснали абонамента и кои дадени в него линкове сте кликнали.

Тук също е валидно: при абонирането за бюлетина чрез формуляра на сайта ни Вашите данни се кодират и се предават чрез SSL.

Ако откажете абонамента, ще получите имел за потвърждение с линк към потвърждение на отказа от абонамент („Double Opt-In“).

Отказването от абонамента е възможно по всяко време, в края на всеки бюлетин ще намерите съответния линк. След което ние окончателно ще изтрием Вашите данни, свързани с изпращането на бюлетина. До момента на отказа въз основа на Вашето съгласие данните подлежат на обработване.

Включване на услуги и съдържание на трети страни

Възможно е при предлагането на интернет-съдържанието да се включи и такова на трети страни, като например видеа от YouTube. Това предпоставя, че доставчиците на това съдържание (по-нататък отбелязани като „трети страни“) ще разпознаят IP-адресите, защото иначе не биха могли да изпратят съдържанието си до браузъра на ползвателите. Затова е необходимо предоставянето на съответния IP-адрес.

Ние се стараем да използваме само такова съдържание, предоставяно от доставчици, които използват IP-адреса само за предоставяне на съответното съдържание. Но въпреки това не бихме могли да окажем влияние, ако третите страни запазват IP-адресите например за статистически цели. Когато това ни е известно, ние изясняваме ситуацията с потребителите.

Cookies

Нашият уебсайт използва т.нар. бисквитки. Това са малки текстови файлове, които с помощта на браузъра се явяват в уреда, от който влизате в интернет. Те не предизвикват никакви щети, необходими са функционирането на системата и не съхраняват лични данни.

Повечето браузъри съдържат в настройките си опция, с която запазването на бисквитките се ограничава или напълно се възпрепятства.

Включени видеа от YouTube

На нашия сайт има включени видео от YouTube, които са съхранени на youtube.com и на тях на може да се влезе директно. За повишаване на сигурността при посещението Ви на нашия сайт, видеата са включени чрез т.нар. решение с 2 клика, което означава, че Вашите данни не се пренасят към YouTube, ако Вие не пускате видеата. Чак когато влезете в тях, с което давате съгласието си за пренос на данните, на Вашия браузър ще се запаметят бисквитките на YouTube и съответно те ще бъдат предадени към Google. Когато сте влезли във вашия YouTube-акаунт, Вие позволявате на YouTube/Google да причисли Вашето търсене към личния Ви профил. Бихте могли да предотвратите това, като излезете от Вашия YouTube-акаунт.

Използването на YouTube е в съгласие с представянето на нашите онлайн-услуги. То представлява правен интерес по смисъла на Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Още информация за използването на данните на потребителите ще намерите в Декларация за защита на личните данни на YouTube, съответно Google на:

https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20180525/853e41a3/google_privacy_policy_de_eu.pdf

4.2 Обработване на личните данни на членове и дарители

Ние обработваме Вашите лични данни

 • за провеждането на преддоговорни мерки или за изпълнение на нашите договорни задължения (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) в рамките на отношенията при членство, вкл. управление на членството и събиране на членски внос, или
 • при изпълнение на нашите определени от закона задължения (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO).

Формуляри и декларации при членство

На този сайт се предлагат формуляри за членство, които можете да свалите, отпечатате, попълните и изпратите до нас. Можете да влезете в контакт с нас и чрез формуляра на сайт или по имейл.

Личните, както и финансовите, данни се събират и обработват от IG24 с цел получаване на членския внос, управление и информация за членовете. Те се съхраняват, докато трае членството или има изисквания по повод членството.

IG24 работи само с лица, с които има подписани договори, които предоставят достатъчно гаранции, че ще извършват необходимите технически и организационни мерки при обработването на данните в съответствие с изискванията на DSGVO и ще осигурят защита на личните данни.

Доставчикът на сървъра за имейли се задължава да провежда необходимите мерки в съответствие с DSGVO и да осигурява защитата на личните данни.

Декларация за защита на личните данни за доставчика на сървъра за имейли:

https://alfahosting.de/datenschutz/

Ние имаме сключен договор с доставчика alfahosting.de.

Ние обработваме следните лични данни:

 • Основни данни (име, адрес, имейл, телефонен номер)

 • Банкова сметка за извършване на плащания

 • Фото и видеоматериал, ако сте участвали в нашите събития.

Ако сте присъствали на консултация, ние обработваме и допълнително събраните и необходими данни за конкретния повод.

Пренос на данни към трети страни

Предаването на данни към трети страни се извършва само при полученото съгласие за конкретния случай.

4.3 Обработване на данни да доставчици или бизнеспартньори

Обработването на данни се извършва с цел изпълнение на договорни отношения и се опира на законовата основа в рамките на бизнес-отношенията (съответно за развитието им). Обработването на Вашите данни служи за стартиране, поддържане и развитие на нашите договори относно доставката на стоки и услуги.

5 Период на съхранение & мерки за сигурност

Период на съхранение

IG24 съхранява личните данни дотогава, докато те са необходими (особено за попълване на договори и изпълнение на нашите услуги). Възможно след края на този период да са налице законови задължения за съхранението им, например според Закона за предприемачеството (UGB) или Закона за събиранията (BAO). Ако Вашите лични данни не са повече необходими, ние ги изтриваме от нашата база данни, веднага след изтичането на законовия срок.

Мерки за сигурност

Ние гарантираме сигурността на нашия сайт и нашите системи, където има запазени лични данни, чрез необходимите за това технически и организационни мерки, които са насочени срещу загуба, разрушаване, непозволен достъп, промяна или разпространение от страна на неоторизирани лица.

има сключени договори (напр. с доставчици и хостинг на уебсайта), които дават достатъчно гаранции, че приложените от тях мерки са в съответствие с DSGVO, и че предоставят защита на всички лични данни.

Списък на лицата и организациите, с които имаме договор

alfahosting.de, хостинг

Martina Bartik, уебдизайн

Към мерките за сигурност спада и кодираното пренасяне на данни между Вашия браузър и нашия сървър.

6 Декларация за правните средства

Като засегнато лице Вие имате право на информация за съхранените данни в съответствие с Art 15 DSGVO, на поправяне на неточните данни в съответствие с Art 16 DSGVO, на изтриване на данни в съответствие с Art 17 DSGVO, на ограничаване на обработването на данните в съответствие с Art 18 DSGVO, на протестиране срещу непозволено обработване на данните в съответствие с Art 21 DSGVO, както и при пренос на данни в съответствие с Art 20 DSGVO.

Ако обработване се извършва след Декларация за съгласие, засегнатото лице има възможност във всеки един момент да оттегли съгласието си, без да засяга законността, като обработването може да бъде извършвано до момента на отказа.

Можете да се свържете с нас на:

Засегнатото лице има право на оплакване при съответната контролираща институция – в Австрия това е Службата по защита на личните данни. Адресът й е:

Österreichische Datenschutzbehörde

Barichgasse 40-42

1030 Wien

39/98-70/SP/161-1.docx

Telefon: +43 1 52 152-0

E-Mail:

В рамките на събирането на личните данни ние ще информиране засегнатото лице, ако е необходимо сключването на договор или други правови мерки. В същото време ще съобщим дали засегнатото лице е задължено да ни предостави личните си данни и какви са евентуалните последици при отказ. От това не следва автоматизирано издирване и профилиране. Ако личните данни трябва да бъдат обработени с друга цел, различна от тази, за която се съберат, ние ще информираме веднага засегнатото лице.