Меню Затваряне

Заглавията на длъжностите варират в различните страни. На български, например, използваме термина „личен асистент“, както прави ÖGB в една брошура.
Терминът „24-Stunden-Betreuer / 24-Stunden-Betreuerin” не съществува в България.

Ние сме 60 000 души и сме незаменими!

На всеки няколко седмици ние, предимно жени – от Румъния, Словакия, България, Хърватия или Унгария –пътуваме до Австрия, често с твърде скъп транспорт, за да се грижим за физически и/или психически тежко болни хора в техните домове. Така ние, потънали в грижите за тези хора, прекарваме седем дни в седмицата, 24 часа в денонощие, често в пълна изолация, обикновено оставени сами с нуждаещите се от помощта.

Работим като самонаети лица, макар че нито мястото, нито времето, още по-малко същността на работата носят характерните особености на самонаетост. Работим като лични асистент(к)и, макар че изпълнението на трудовите ни задължения би било невъобразимо без съответните медицински грижи.

Но тъй като поради нашата фиктивна самонаетост и статутът ни на лични асистент(к)и трудът ни става значително по-евтин, никой досега не чу и не обърна внимание на исканията ни.

За нас няма почти никаква социална сигурност, за нас няма никаква защита по трудовото законодателство. Работим за унизителните две-три евро на час, по 24 часа на денонощие. Пътят към бедност в напреднала възраст ни е предначертан, когато се пенсионираме, едва ли ще получаваме повече от сто-двеста евро месечно.

Между нас и нуждаещите се от грижа хора почти винаги застават посреднически агенции, които изискват за посредничеството си прекалено високо заплащане и от двете страни. Често в предлаганите договори те ни обвързват с незаконосъобразни клаузи. Но ние сме изцяло беззащитни пред тях. Фактът, че в малка страна като Австрия вече са се нароили почти хиляда посреднически агенции, свидетелства за атмосферата на „златна треска“ в бранша.

В домакинствата, в които работим, често освен с тежестта на работата допълнително се сблъскваме и с унизяващи човешкото достойнство обстоятелства; често биваме настанени в малки помещения, които не могат да бъдат наречени с думата „стая“; често предоставяните ни хранителни продукти са недостатъчни. Често достъпът ни до ток, отопление или топла вода бива ограничаван от близките на човека, за когото се грижим. Често от нас се изисква да извършваме дейности (работа в градината, грижа за домашните любимци и т.н.), които не са свързани със същинското ни занимание като лични асистент(к)и. Често сме изложени на (сексуално) посегателство и насилие от страна на лицата, на които асистираме, но също така и от страна на членове на техните семейства.

И точно поради тези причини ние сега се организираме!

Някои от нас заедно със симпатизант(к)и се обединиха в

IG24: съюз за подкрепа и представителство на интересите на личните асистент(к)и

Присъедини се и ти!

Нашите цели:

Борба срещу формата на фиктивна самонаетост – сключване на ТРУДОВ ДОГОВОР!

Искаме да въведем трудово-правни отношения, които да са уредени съобразно правилата в публичния сектор, и при които да има съответното справедливо заплащане.

Изграждане структури за безплатни консултации на майчин език

Създаване на безплатни, независими консултантски структури, които да ни позволят категорично и редовно да се противопоставяме на нарушенията при условията на труд от страна на посредническите агенции и в семействата на клиентите.

Опитът на румънските и словашките лични асистент(к)и, както и пилотният проект на CuraFAIR на Volkshilfe, Горна Австрия, категорично показват, че предлагането на независими правни консултации – безплатно и на съответния майчин език – вече представляват изключителен напредък. Затова бързото изграждане на центрове за консултации във всяка провинция е една от неотложните и ефективни мерки.

Публично обсъждане на неясните положения и разликите между асистиране (Betreuung) и полагане на медицински грижи (Pflege)

Ние работим като лични асистент(к)и, макар че всекидневието ни и изпълнението на належащите ни задачи е немислимо и без полагането на медицински грижи.

Време е да заговорим открито за темата-табу като (сексуалното) насилието на работното място. Само така ще можем да се преборим с него.

Нека да сложим край на унизителните условия на труд! Да се преборим за достойно настаняване и осигуряване на храна, за центрове за контакт в случай на (сексуално) посегателство и насилие срещу нас.

Публично обсъждане на неясните положения и разликите между асистиране (Betreuung) и полагане на медицински грижи (Pflege)

Ние работим като лични асистент(к)и, макар че всекидневието ни и изпълнението на належащите ни задачи е немислимо и без полагането на медицински грижи.

Време е да заговорим открито за темата-табу като (сексуалното) насилието на работното място. Само така ще можем да се преборим с него

Нека да сложим край на унизителните условия на труд! Да се преборим за достойно настаняване и осигуряване на храна, за центрове за контакт в случай на (сексуално) посегателство и насилие срещу нас.

Да върнем човешкото си достойнство

Искаме да възстановим достойнството си като жени и като работнички с мигрантски произход, затова нека заедно се подкрепяме в нашата всекидневна изолация и работа, която често надвишава физическите и психически ни сили.

Проекти на IG24

NEWS

Искаш ли да получаваш бюлетина на IG24?

След регистрацията ще получиш от нас имейл с линк, където трябва да кликнеш за потвърждение на регистрацията си. Моля, погледни и в папка Spam.

Можеш да прекратиш абонамента си по всяко време. Линкът за прекратяването ще откриеш в края на нашия бюлетин.

Поради претоварване с работа все още не сме в състояние да преведем новините на различните езици, които предлагаме на този уебсайт. Моля те разбери ме!

Hilfe! Übersetzer_innen dringend gesucht!

Помощ! Спешно се търсят преводачи!

Liebe Freundinnen und Freunde der IG24,

wir suchen dringend freiwillige Helfer_innen als Übersetzer_innen für Newsbeiträge und aktualisierte Informationen auf unserer Website!

Trotz intensiver Bemühungen ist es uns leider bisher nicht gelungen, für solche Arbeiten im Jahr 2022 finanzielle Unterstützung zu erhalten. Die meisten unserer Ressourcen gehen direkt in die Beratungs- und Unterstützungstätigkeit für Kolleginnen und Kollegen. Falls ihr also sehr gute Kenntnisse in einer der angebotenen Sprachen bulgarisch, BSK/kroatisch, englisch, rumänisch, slowakisch oder ungarisch und gleichzeitig auch sehr gute Kenntnis der deutschen Sprache habt, und ein bisschen mit MS Word oder dem Libre Office Writer umgehen könnt, UND UNS UNTERSTÜTZEN MÖCHTET: Bitte melden!

Email an:

Betreff: Hilfe bei Übersetzungen

DANKE!

(4.1.2023)