Na webe sa pracovalo nespočetne veľa hodín, pretože niekedy bolo potrebné spracovať mimoriadne rozsiahly obsah. Texty sa znova a znova menili, štruktúry zahadzovali… Martina nám pomáhala štrukturovať a korigovať texty a zapojila sa do projektu ďaleko nad rámec svojej úlohy webovej dizajnérky.

Ďalším „sústom“ bolo splniť miestami nepriehľadné zákonné kritériá (ochrana údajov), aj tu nás podporila tipmi a prieskumami.

Ďakujeme ti, Martina, za skvelú prácu, trpezlivosť a štedrosť!

V blízkej budúcnosti bude táto webová stránka spustená aj v rumunčine a slovenčine, aby bola splnená dôležitá požiadavka poskytnúť prístup k informáciám v materinskom jazyku. Aj tu nás milí ľudia podporujú a aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na takéto a obdobné, dôležité a potrebné práce dali.