Migra Care

Uključivanje 24-satnih njegovatelj*ica u mreže skrbi u Austriji

O čemu se radi u projektu?

Trenutno se o mnogim starijim, krhkim osobama koje žive kod kuće brinu njegovatelj*ice – takozvane 24-satne njegovatelj*ice. Većina tih njegovatelj*ica su migrantice (98%) iz istočnoeuropskih zemalja poput Slovačke, Rumunjske i Mađarske. U ovom transdisciplinarnom projektu partneri iz istraživanja surađuju s interesnim skupinama iz rada za njegu kako bi dodatno razvili inovativni koncept kafića za njegovatelj*ice – prostor stvoren volonterskim radom kako bi njegovatelj*ice mogle međusobno razmjenjivati ideje. Kako bi se 24-satne njegovatelj*ice bolje uključile u postojeće mreže skrbi, projekt je usmjeren na umrežavanje kafića njegovatelj*ica diljem Austrije, nudeći daljnji obrazovni program u okviru istih, kao i nudeći obuku za Community Nurses i centre za socijalno savjetovanje u kojima uče što 24-satne njegovatelj*ice čine i što im je potrebno za njihov rad kao live-in njegovatelj*ice. Projekt usmjeren na praksu pratit će se i ocjenjivati iz perspektive društvenih znanosti. Projekt je u potpunosti u skladu s konceptom Brižne zajednice (Caring Community), čiji je cilj ojačati uključenost i umrežavanje različitih aktera u brižnome radu (care work) na održiv način i s bottom-up perspektive kako bi vulnerabilne grupe postale otpornije.

oji je cilj projekta?

Cilj projekta MigraCare je ojačati otpornost 24-satnih njegovatelj*ica i njihovo društveno prepoznavanje međusobnim umrežavanjem (u kafićima njegovatelj*ica) i razvojem programa kontinuiranog obrazovanja u Austriji/online. Drugi cilj je povezivanje 24-satnih njegovatelj*ica s Community Nurses kako bi se promicala održiva suradnja i stvorilo sučelje s postojećom mrežom skrbi u Austriji.

Tko sudjeluje u projektu?

24-satne njegovatelj*ice, istraživač*ice, neprofitne organizacije, društvene istraživač*ice, organizacije civilnog društva

Kako su sudionici uključeni u projekt?

Projekt radi kvalitativnim metodama empirijskog društvenog istraživanja i u osnovi se temelji na sudjelovanju njegovatelj*ica i interesnih skupina u svim fazama projekta – od pisanja projektnih prijedloga do evaluacije.

logo-migracare