Migra Care

Integrarea  în rețelele de îngrijire în Austria a îngrijitoarelor și îngrijitorilor care lucrează 24 de ore din 24

Despre ce este vorba în cadrul proiectului?

Integrarea  în rețelele de îngrijire în Austria a îngrijitoarelor și îngrijitorilor care lucrează 24 de ore din 24

Despre ce este vorba în cadrul proiectului?

În prezent, multe persoane vârstnice și vulnerabile care trăiesc la domiciliu sunt îngrijite de însoțitoare și însoțitori personali – așa numitul personal de îngrijire în regim de 24 de ore din 24. Majoritatea sunt femei migrante (98%), care provin din țări est-europene precum Slovacia, România și Ungaria. În cadrul acestui proiect transdisciplinar, partenerii din comunitatea științifică colaborează cu grupuri de reprezentare a intereselor profesionale din domeniul îngrijirii, pentru a dezvolta mai departe conceptul inovator de „cafenele ale îngrijitoarelor/ îngrijitorilor” – un spațiu creat prin implicare voluntară, în care îngrijitoarele/îngrijitorii 24/24 pot schimba informații între ei. Pentru a integra mai bine personalul de îngrijire 24/24 în rețelele de îngrijire existente, proiectul își propune să creeze o rețea de „cafenele pentru îngrijitoare/îngrijitori” pe întreg teritoriul Austriei, să ofere un program de formare continuă în cadrul acestor cafenele, cât și cursuri de specializare pentru așa numitele Community Nurses (asistentele comunitare) sau pentru centrele de consiliere socială. În cadrul acestor formări, participanții vor învăța cu ce se ocupă îngrijitoarele/îngrijitorii 24/24 și care sunt nevoile lor specifice pentru munca de îngrijire 24/24 la domiciliu. Proiectul se bazează pe latura practică și este însoțit și evaluat de cercetătoare și cercetători din domeniul social. Proiectul este în concordanță cu conceptul de „comunități de îngrijire”, care are ca scop consolidarea implicării și a creării de rețele ale diferiților actori din activitatea de îngrijire, într-un mod durabil și de jos în sus, pentru a face grupurile vulnerabile cât mai reziliente.

Care este scopul proiectului?

Scopul MigraCare este de a consolida capacitatea de reziliență a îngrijitoarelor/îngrijitorilor care lucrează în regim de 24 de ore din 24, cât și recunoașterea lor socială prin crearea de rețele (în cadrul cafenelelor pentru îngrijitoare) sau prin dezvoltarea unui program de formare în Austria/online. 

Un alt obiectiv este de a pune personalul de îngrijire 24/24  în legătură cu asistenții medicali comunitari (Community Nurses) pentru a promova o cooperare durabilă și de a-l conecta la rețeaua de îngrijire existentă în Austria.

Cine participă la proiect?

Personalul de îngrijire 24/24, cercetătoare și cercetători, organizații non-profit, experte și experți din domeniul social, organizații ale societății civile

Cum sunt implicați participantele și participanții în proiect?

Proiectul lucrează cu metode calitative de cercetare socială empirică și se bazează în principal pe participarea personalului de îngrijire 24/24, cât și a grupurilor de reprezentare a intereselor profesionale în toate etapele proiectului – de la redactarea cererii de finanțare până la evaluare.