Migra Care

A 24 órás gondozók integrálása az ausztriai gondozási hálózatokba

Miről szól a projekt?

Jelenleg sok idős, gyenge, otthon élő embert személyi gondozók – úgynevezett 24 órás gondozók – ápolnak. Ezeknek a gondozóknak a többsége (98%-a) migráns nő, akik kelet-európai országokból, például Szlovákiából, Romániából és Magyarországról származnak. Ebben a transzdiszciplináris projektben a kutatói közösség partnerei a gondozási munkában érdekelt felekkel együttműködve dolgoznak a gondozói kávézók innovatív koncepciójának továbbfejlesztésén – egy olyan téren, amelyet önkéntesek bevonásával hoztak létre, hogy a 24 órás gondozók kicserélhessék tapasztalataikat egymással. Annak érdekében, hogy a 24 órás gondozókat jobban integrálni lehessen a meglévő gondozási hálózatokba, a projekt célja, hogy Ausztria-szerte hálózatba szervezze a gondozói kávézókat, hogy e kávézók keretében továbbképzési programot kínáljon, valamint hogy képzést biztosítson a közösségi ápolók és a szociális tanácsadó központok számára, amelynek során megtanulják, hogy mit csinálnak a 24 órás gondozók, és mire van szükségük gondozóként végzett munkájukhoz. A gyakorlatorientált projektet társadalomtudósok kísérik és értékelik. A projekt összhangban van a Gondozó Közösség koncepciójával, amelynek célja, hogy fenntartható és alulról felfelé irányuló módon erősítse a gondozási munka különböző szereplőinek bevonását és hálózatba szervezését, hogy a kiszolgáltatott csoportok rugalmasabbá váljanak.

Mi a projekt célja?

A MigraCare célja a 24 órás gondozók ellenálló képességének és társadalmi elismertségének erősítése hálózatépítéssel (gondozói kávézókban) és egy ausztriai/online képzési program kidolgozásával. További cél a 24 órás gondozók és a közösségi ápolók összekapcsolása a fenntartható együttműködés elősegítése, Ausztria meglévő gondozói hálózatához való kapcsolódás megteremtése érdekében.

Ki vesz részt a projektben?

24 órás gondozók, kutatók, nonprofit szervezetek, társadalomkutatók, civil társadalmi szervezetek.

Hogyan vesznek részt a résztvevők a projektben?

A projekt az empirikus társadalomkutatás kvalitatív módszereit alkalmazza, és alapvetően a gondozók és az érintettek részvételén alapul a projekt minden lépésében – a projektjavaslat megírásától az értékelésig.