Právne oznámenie

Zverejnenie údajov na základe §§ 24f Mediengesetz (BGBl. Nr. 49/2005):

Vlastník a vydavateľ média

IG24 – Verband zur Förderung der Interessen der 24-Stunden-Betreuer_innen in Österreich
Schottengasse 3A/1/4/59
1010 Wien

Registračné číslo spolu (ZVR-Zahl): 1798554902

Kontakt:

Údaje

1: Meno, sídlo a činnosť

Splok je vedený pod menom „IG24 – Verband zur Förderung der Interessen der 24-Stunden-Betreuer_innen in Österreich“. Jeho sídlo sa nachádza vo Viedni. Spolok pôsobí na území Rakúska ako aj na celosvetovej úrovni.

2: Účel

Činnosť spolku je nezisková a sleduje verejnoprospešné ciele v zmysle paragrafov §§ 34ff BAO. Účelom spolku je právna, politická, sociálna podpora opatrovateliek a opatrovateľov, ako aj podpora pri ich organizovaní.

Zastúpenie spolku

Anna Leder
Simona Ďurišová
Flavia Iulia Matei

Registračný úrad

Krajinské riaditeľstvo polície vo Viedni

Webový dizajn a produkcia, podpora webových stránok

Martina Bartik, diedesign.at

Mediálno-právne upozornenie

Uvedené webové linky tretích strán odkazujú len na ich webstránky. Zodpovednosť za obsah týchto stránok nesú výlučne ich prevádzkovatelia. IG24 – Zväz na podporu záujmov opatrovateliek a opatrovateľov v Rakúsku nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah stránok tretích strán.

Presmerovanie na tieto webstránky je možné.

Odvolanie reklamných emailov

Využitie kontaktných údajov zverejnených v rámci právneho oznámenia na preposielanie nevyžiadanej reklamy sa týmto odvoláva. Prevádzkovatelia stránok si vyhradzujú právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií napríklad prostredníctvom spamových emailov.

Autorské práva

Autorské práva týkajúce sa textov, fotiek a videí zverejnených na tejto stránke prináležia ich autorkám/autorom.

Fotky

Simona Ďurišová
Flavia Iulia Matei
„Často kladené otázky“ (a iné stránky): pixabay.com, fotka od  Robina Higginsa
„Novinové články“ (a iné stránky): pixabay.com, fotka od kaboompics

Licencia pixabay: https://pixabay.com/service/license/