Работниците за лични грижи отиват на съд!

Проект за групово финансиране в respekt.net – целта ни за набиране на средства е постигната!

Постигнахме целта си за набиране на средства!
Бихме искали да благодарим на всички дарители и поддръжници за голямата им подкрепа за кампанията за групово финансиране!
Благодарение на вашата подкрепа ще можем да водим борба срещу фиктивната самостоятелна заетост и за социално безопасни условия на труд при 24-часовите грижи чак до Върховния съд (OGH).

Разбира се, ще ви държим в течение за делото тук и в нашите социални канали.

За какво става дума

Формално 24-часовите болногледачи работят почти изключително като самостоятелно заети предприемачи, чиито клиенти се насочват от агенции за намиране на работа. Самостоятелната заетост се характеризира с липсата на лична зависимост на служителя. Предприемачът не е обвързан с инструкции и е свободен да определя работното време, мястото на работа и работните процеси. Той управлява собствения си бизнес и не е интегриран във външна бизнес организация.

Нищо от това не се отнася за личните болногледачи. Те са лично и икономически зависими от агенцията за посредничество, подлежат на контрол и не разполагат със собствени оперативни ресурси. В т.нар. договори за настаняване често се включват и клаузи за конкуренция и за неконкуренция, които са типично съдържание на договорите за услуги.

Следователно правното отношение между лицето, полагащо грижи, и агенцията за посредничество всъщност е трудово. Като създават фиктивно самостоятелно трудово правоотношение, агенциите за посредничество заобикалят задълженията си като работодатели, а лицата, полагащи грижи, губят полагащата им се трудовоправна защита.

Личните болногледачи всъщност трябва да са на разположение на своите клиенти 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, в продължение на две до четири седмици и за две до три евро на час!

Ние сме IG24, сдружението за защита на интересите на 24-часовите болногледачи в Австрия, и повече няма да приемем това нечовешко положение.

Както нашите колеги от Германия и Швейцария преди нас: ще се обърнем към съда!

Справедливост за 24-часовите болногледачи!

 

Благодарим на всички дарители и поддръжници!