Menu Zavrieť

Opatrovateľky potrebujú záujmové zastúpenie! Organizujme sa!

 

Opatrovateľky potrebujú záujmové zastúpenie! Organizujme sa!

Požadujeme koniec fiktívnej živnosti pre opatrovateľky a opatrovateľov a ideme k súdu!

Dobrá starostlivosť a opatera potrebujú dobré pracovné podmienky!

Na financovanie súdneho procesu sme založili crowdfundigovú zbierku na respekt.net.

O čo sa jedná:

Formálne pracujú 24h opatrovateľky a opatrovatelia skoro výlučne ako samostatné živnostníčky a živnostníci, ktorým sú sprostredkovaní klienti prostredníctvom agentúr. Práca na živnosť sa vyznačuje hlavne osobnou nezávislosťou pracujúceho od zamestnávateľa. Živnostníčka, ako každý iný podnikateľ, nie je viazaná na pokyny zamestnávateľa a môže slobodne rozhodovať o svojej pracovnej dobe, mieste a pracovných postupoch. Vedie svoju vlastnú živnosť a nie je súčasťou cudzej organizácie.

Toto všetko nezodpovedá pracovným podmienkam opatrovateliek a opatrovateľov. Títo sú osobne a ekonomicky závislí na sprostredkovateľskej agentúre, podliehajú jej kontrole a nemajú žiadne vlastné materiály či zdroje k výkonu svojej práce.

Často sa v takzvaných sprostredkovateľských zmluvách nachádzajú aj konkurenčné doložky, ktoré sú typickým obsahom pracovných zmluv.

Medzi opatrovateľkami a opatrovateľmi a sprostredkovateľskými agentúrami existuje preto v skutočnosti zamestnanecký pomer. Prostredníctvom vykonštruovanej fiktívnej živnosti obchádzajú sprostredkovateľské agentúry povinnosti zamestnávateľa, čím opatrovateľky a opatrovatelia strácaju ochranu pracovného práva, ktorá im náleží.

Prečítajte si viac

Existuje toľko výziev na darovanie. Prečo je prípad fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti 24-hodinových opatrovateľov taký dôležitý? Naši aktivisti a podporovatelia sa vyjadrili takto:

(Kliknutím získate väčšie zobrazenie)

IG24-Záujmové spoločenstvo opatrovateliek a opatrovateľov: KTO SME – NAŠE CIELE

 

Je nás 60.000 a sme dôležití!

V pravidelných intervaloch cestujeme my, poväčšine ženy – častokrát s predraženou ponukou prepravy – z Rumunska, Slovenska, Bulharska, Chorvátska alebo Maďarska do Rakúska, kde sa staráme o vo väčšine prípadov ťažko chorých ľudí v pohodlí ich domova – 24 hodín denne, sedem dní v priebehu niekoľkých týždňov, častokrát v úplnej izolácii s našimi klientmi.

Pracujeme ako nezávislí podnikatelia, hoci miesto, čas a ani náplň našej práce nespĺňajú atribúty nezávislosti. Pracujeme ako opatrovateľky a opatrovatelia, aj keď je naša práca bez ošetrovateľských úkonov neodmysliteľná.

Ale pretože fiktívna živnosť umožňuje, že naša pracovná sila je lacnejšia, ostávajú naše požiadavky doteraz nevypočuté.

Naše sociálne zabezpečenie je veľmi slabé, neplatí pre nás žiadna pracovnoprávna ochrana. Pracujeme za dve až tri eurá na hodinu, 24 hodín denne. Chudoba v starobe je predurčená, náš nárok na dôchodok činní sto až dvesto eur mesačne.

Väčšina z nás je do domácností opatrovaných osôb sprostredkovaná prostredníctvom agentúr. Mnohé agentúry účtujú od nás a od opatrovaných osôb vysoké sprostredkovateľské poplatky. Mnohé z nich majú vo svojich zmluvách častokrát klauzuly, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi. Týmto agentúram sme bez akejkoľvek ochrany vydaní „napospas“. Tých medzičasom skoro tisíc agentúr činných v takej malej krajine ako Rakúsko svedčia o silnej orientácii na profit, ktorá je daná v tejto brandži.

Aj v domácnostiach, v ktorých ťažko pracujeme, sme v mnohých prípadoch konfrontovaní s neľudskými podmienkami: nie vždy máme k dispozícii vlastnú izbu, alebo sme umiestnení v malých komôrkach, či dokonca v pivnici – v priestoroch, ktoré nemožno označiť ako izbu; nie vždy zabezpečí rodina dostatok potravín pre svoje opatrovateľky. V niektorých prípadoch nám opatrované osoby, alebo ich rodinní príbuzní zamedzujú prístup k elektrine, kúreniu či teplej vode. Niekedy sa od nás vyžadujú aj práce (napríklad práce v záhrade, starostlivosť o zvieratá a pod.), ktoré s opatrovaním nijako nesúvisia. V mnohých prípadoch sme vystavené násiliu a (sexuálnemu) obťažovaniu zo strany opatrovaných osôb a ich príbuzných.

A presne z týchto dôvodov sa teraz organizujeme!

Mnohé/mnohí z nás sa spolu s podporovateľmi pripojili k zväzu

IG24 – Záujmové spoločenstvo opatrovateliek a opatrovateľov

Zapoj sa aj ty!

Pomoc! Naliehavo potrebujeme prekladateľov!

Vážení priatelia IG24,

Naliehavo hľadáme dobrovolníčky a dobrovoľníkov na prekladanie noviniek a aktualizovaných informácií na našej webovej stránke! Napriek intenzívnemu úsiliu sa nám, žiaľ, zatiaľ nepodarilo získať finančnú podporu na takúto prácu v roku 2022. Väčšina našich zdrojov ide priamo na poradenstvo a podporu kolegov. Takže ak máte veľmi dobrú znalosť jedného z ponúkaných jazykov – bulharského, BSK/chorvátskeho, anglického, rumunského, slovenského alebo maďarského – a zároveň veľmi dobrú znalosť nemčiny a viete niečo o MS Word alebo Libre Office Writer, A CHCETE NÁS PODPORIŤ: ozvite sa nám!

E-mail na adresu:

Predmet: Pomoc s prekladmi

ĎAKUJEME!

Naše ciele​:

Chceme presadiť štátom regulovaný a platovo primerane ohodnotený zamestanecký pomer.

...ktorá nám umožní postaviť sa proti a konsequentne riešiť problémy v našom pracovnom pomere – s agentúrami a rodinami.

Skúsenosti slovenských a rumunských opatrovateliek a opatrovateľov ako aj skúsenosti v rámci projektu CuraFAIR (Organizácia Volkshilfe) jasne ukazujú, že ponuka bezplatného poradenstva v materinskom jazyku opatrovateliek predstavuje veľký pokrok. Vytvorenie poradenských centier v každej spolkovej krajine je nutným a účinným opatrením.

Pracujeme ako opatrovateľky a opatrovatelia, aj keď je naša práca bez ošetrovateľských úkonov neodmysliteľná.

Už viac žiadne neľudské podmienky! Slušné ubytovanie a stravovanie, poradenské krízové centrá v prípadoch (sexuálneho) obťažovania a násilia.

Ako ženy a migrantské pracovné sily chceme získať našu dôstojnosť späť a vzájomne sa lepšie podporovať v našej každodennej izolácii.

V roku 2021 získal IG24 hlavnú cenu „SOZIALMARIE“ a zároveň aj cenu publika.

IG24 je členom UNDOK

NOVINKY

Bohužiaľ, zatiaľ nedokážeme poskytovať novinky vo všetkých jazykoch.

Chceš odoberať spravodajský bulletin IG24?

Po prihlásení dostaneš od nás email s linkom, ktorý je nutné zakliknúť, aby sa prihlásenie potvrdilo. Prosím skontroluj aj spamový priečinok v tvojej emailovej schránke.

Tvoja emailová adresa nebude sprístupnená tretím osobám. Odoberanie spravodajského bulletinu môžeš kedykoľvek zrušiť. Odhlasovací link nájdeš v každom obdržanom bulletine (newsletter).

Vzhľadom na naše pracovné zaťaženie v súčasnosti nie sme schopní preložiť všetky správy do všetkých jazykov, v ktorých ponúkame obsah. Prosíme o pochopenie…! Ak si chcete prečítať všetky správy a rozumiete nemecky, kliknite na červené tlačidlo.

(29.1.2022)