Menu Zavrieť

Opatrovateľky potrebujú záujmové zastúpenie! Organizujme sa!

 

Opatrovateľky potrebujú záujmové zastúpenie! Organizujme sa!

Je nás 60.000 a sme dôležití!

V pravidelných intervaloch cestujeme my, poväčšine ženy – častokrát s predraženou ponukou prepravy – z Rumunska, Slovenska, Bulharska, Chorvátska alebo Maďarska do Rakúska, kde sa staráme o vo väčšine prípadov ťažko chorých ľudí v pohodlí ich domova – 24 hodín denne, sedem dní v priebehu niekoľkých týždňov, častokrát v úplnej izolácii s našimi klientmi.

Pracujeme ako nezávislí podnikatelia, hoci miesto, čas a ani náplň našej práce nespĺňajú atribúty nezávislosti. Pracujeme ako opatrovateľky a opatrovatelia, aj keď je naša práca bez ošetrovateľských úkonov neodmysliteľná.

Ale pretože fiktívna živnosť umožňuje, že naša pracovná sila je lacnejšia, ostávajú naše požiadavky doteraz nevypočuté.

Naše sociálne zabezpečenie je veľmi slabé, neplatí pre nás žiadna pracovnoprávna ochrana. Pracujeme za dve až tri eurá na hodinu, 24 hodín denne. Chudoba v starobe je predurčená, náš nárok na dôchodok činní sto až dvesto eur mesačne.

Väčšina z nás je do domácností opatrovaných osôb sprostredkovaná prostredníctvom agentúr. Mnohé agentúry účtujú od nás a od opatrovaných osôb vysoké sprostredkovateľské poplatky. Mnohé z nich majú vo svojich zmluvách častokrát klauzuly, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi. Týmto agentúram sme bez akejkoľvek ochrany vydaní „napospas“. Tých medzičasom skoro tisíc agentúr činných v takej malej krajine ako Rakúsko svedčia o silnej orientácii na profit, ktorá je daná v tejto brandži.

Aj v domácnostiach, v ktorých ťažko pracujeme, sme v mnohých prípadoch konfrontovaní s neľudskými podmienkami: nie vždy máme k dispozícii vlastnú izbu, alebo sme umiestnení v malých komôrkach, či dokonca v pivnici – v priestoroch, ktoré nemožno označiť ako izbu; nie vždy zabezpečí rodina dostatok potravín pre svoje opatrovateľky. V niektorých prípadoch nám opatrované osoby, alebo ich rodinní príbuzní zamedzujú prístup k elektrine, kúreniu či teplej vode. Niekedy sa od nás vyžadujú aj práce (napríklad práce v záhrade, starostlivosť o zvieratá a pod.), ktoré s opatrovaním nijako nesúvisia. V mnohých prípadoch sme vystavené násiliu a (sexuálnemu) obťažovaniu zo strany opatrovaných osôb a ich príbuzných.

A presne z týchto dôvodov sa teraz organizujeme!

Mnohé/mnohí z nás sa spolu s podporovateľmi pripojili k zväzu

IG24 – Záujmové spoločenstvo opatrovateliek a opatrovateľov

Zapoj sa aj ty!

Naše ciele​:

Chceme presadiť štátom regulovaný a platovo primerane ohodnotený zamestanecký pomer.

...ktorá nám umožní postaviť sa proti a konsequentne riešiť problémy v našom pracovnom pomere – s agentúrami a rodinami.

Skúsenosti slovenských a rumunských opatrovateliek a opatrovateľov ako aj skúsenosti v rámci projektu CuraFAIR (Organizácia Volkshilfe) jasne ukazujú, že ponuka bezplatného poradenstva v materinskom jazyku opatrovateliek predstavuje veľký pokrok. Vytvorenie poradenských centier v každej spolkovej krajine je nutným a účinným opatrením.

Pracujeme ako opatrovateľky a opatrovatelia, aj keď je naša práca bez ošetrovateľských úkonov neodmysliteľná.

Už viac žiadne neľudské podmienky! Slušné ubytovanie a stravovanie, poradenské krízové centrá v prípadoch (sexuálneho) obťažovania a násilia.

Ako ženy a migrantské pracovné sily chceme získať našu dôstojnosť späť a vzájomne sa lepšie podporovať v našej každodennej izolácii.

(Dátum aktualizácie: 3.5.2021)

Novinky

Chceš odoberať spravodajský bulletin IG24?

Po prihlásení dostaneš od nás email s linkom, ktorý je nutné zakliknúť, aby sa prihlásenie potvrdilo. Prosím skontroluj aj spamový priečinok v tvojej emailovej schránke.

Tvoja emailová adresa nebude sprístupnená tretím osobám. Odoberanie spravodajského bulletinu môžeš kedykoľvek zrušiť. Odhlasovací link nájdeš v každom obdržanom bulletine (newsletter).