IG24 Startseite SK2024-05-09T20:23:04+02:00

Organizujme sa!

Dobrá starostlivosť a podpora
potrebuje dobré pracovné podmienky!

Organizujme sa!

Dobrá starostlivosť a podpora
potrebuje dobré pracovné podmienky!

Je nás 60.000 a sme dôležití!

V pravidelných intervaloch cestujeme my, poväčšine ženy – častokrát s predraženou ponukou prepravy – z Rumunska, Slovenska, Bulharska, Chorvátska alebo Maďarska do Rakúska, kde sa staráme o vo väčšine prípadov ťažko chorých ľudí v pohodlí ich domova – 24 hodín denne, sedem dní v priebehu niekoľkých týždňov, častokrát v úplnej izolácii s našimi klientmi.

Novinky

Newsletter

Go to Top