Menu Zavrieť

Naša práca, naše práva!

Digitálne poradenstvo, informácie, odborná príprava a podpora pre opatrovateľov 24 hodín denne

Legálne samostatne zárobkovo činné osoby, ale v skutočnosti závislí, zraniteľní a izolovaní – taká je pracovná realita približne 60.000 24-hodinových opatrovateliek a opatrovateľov z radov migrantov pracujúcich v Rakúsku. Aké by to však bolo, keby opatrovateľky a opatrovatelia mohli skutočne pracovať samostatne a spolurozhodovať na svojom pracovisku?

Tento projekt sa venuje digitálnym možnostiam, pomocou ktorých môžu byť opatrovateľky a opatrovatelia objektívne informované/-í. Cieľom je ukázať im ich práva a možnosti konania, a to aj v súvislosti s vykorisťovaním, násilím alebo (sexuálnym) obťažovaním. Vytvorené digitálne možnosti majú poskytnúť podporu týkajúcu sa odbornej prípravy v súvislosti s postavením opatrovateliek ako laických ošetrovateliek s cieľom zlepšiť ich profesijné postavenie. 

Obdobie projektu: 06/2022 – 12/2023

Ďalšie projekty IG24