Menu Zavrieť

Opatrovateľky idú pred súd!

Existuje toľko výziev na darovanie. Prečo je prípad fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti 24-hodinových opatrovateľov taký dôležitý? Naši aktivisti a podporovatelia sa vyjadrili takto:

(Kliknutím získate väčšie zobrazenie)

Požadujeme koniec fiktívnej živnosti pre opatrovateľky a opatrovateľov a ideme k súdu!

Dobrá starostlivosť a opatera potrebujú dobré pracovné podmienky!

Na financovanie súdneho procesu sme založili crowdfundigovú zbierku na respekt.net.

O čo sa jedná:

Formálne pracujú 24h opatrovateľky a opatrovatelia skoro výlučne ako samostatné živnostníčky a živnostníci, ktorým sú sprostredkovaní klienti prostredníctvom agentúr. Práca na živnosť sa vyznačuje hlavne osobnou nezávislosťou pracujúceho od zamestnávateľa. Živnostníčka, ako každý iný podnikateľ, nie je viazaná na pokyny zamestnávateľa a môže slobodne rozhodovať o svojej pracovnej dobe, mieste a pracovných postupoch. Vedie svoju vlastnú živnosť a nie je súčasťou cudzej organizácie.

Toto všetko nezodpovedá pracovným podmienkam opatrovateliek a opatrovateľov. Títo sú osobne a ekonomicky závislí na sprostredkovateľskej agentúre, podliehajú jej kontrole a nemajú žiadne vlastné materiály či zdroje k výkonu svojej práce.

Často sa v takzvaných sprostredkovateľských zmluvách nachádzajú aj konkurenčné doložky, ktoré sú typickým obsahom pracovných zmluv.

Medzi opatrovateľkami a opatrovateľmi a sprostredkovateľskými agentúrami existuje preto v skutočnosti zamestnanecký pomer. Prostredníctvom vykonštruovanej fiktívnej živnosti obchádzajú sprostredkovateľské agentúry povinnosti zamestnávateľa, čím opatrovateľky a opatrovatelia strácaju ochranu pracovného práva, ktorá im náleží.

Opatrovateľky a opatrovatelia musia byť skutočne 24 hodín denne, sedem dní v týždni, dva až štyri týždne neustále k dispozícii pre svojich klientov a klientky, a to za plat len dvoch až troch eúr na hodinu!

Sme IG24 – Záujmové spoločenstvo opatrovateliek a opatrovateľov, a odmietame sa ďalej prizerať tejto neľudskej situácii.

Dobrá starostlivosť a opatera potrebujú dobré pracovné podmienky!

Tak ako naše kolegyne a kolegovia z Nemecka a Švajčiarska pred nami: ideme na súd! Podporte nás, aby súdny spor ukončil fiktívnu živnosť!

Spravodlivosť pre opatrovateľky a opatrovatľov 24H!

#PREČsfiktívnouŽIVNOSŤOU

#WEGmitderSCHEINSELBSTSTÄNDIGKEIT

Ďalšie projekty IG24