Naša práca, naše práva!

Digitálne poradenstvo, informácie, odborná príprava a podpora pre opatrovateľov 24 hodín denne

Legálne samostatne zárobkovo činné osoby, ale v skutočnosti závislí, zraniteľní a izolovaní – taká je pracovná realita približne 60.000 24-hodinových opatrovateliek a opatrovateľov z radov migrantov pracujúcich v Rakúsku. Aké by to však bolo, keby opatrovateľky a opatrovatelia mohli skutočne pracovať samostatne a spolurozhodovať na svojom pracovisku?

Tento projekt sa venuje digitálnym možnostiam, pomocou ktorých môžu byť opatrovateľky a opatrovatelia objektívne informované/-í. Cieľom je ukázať im ich práva a možnosti konania, a to aj v súvislosti s vykorisťovaním, násilím alebo (sexuálnym) obťažovaním. Vytvorené digitálne možnosti majú poskytnúť podporu týkajúcu sa odbornej prípravy v súvislosti s postavením opatrovateliek ako laických ošetrovateliek s cieľom zlepšiť ich profesijné postavenie. 

V rámci projektu „Naša práca, naše práva“ sme vytvorili sériu informačných materiálov v rumunčine, nemčine, slovenčine, angličtine, maďarčine, bulharčine a srbochorvátčine. Materiály nájdete na stránke projektu výberom požadovaného jazyka. 

Dúfame, že tieto materiály Vám budú skutočnou pomocou pri Vašej práci!

1. Informačná brožúra

Brožúra: „“Opatrovanie v domácnosti v Rakúsku – čo potrebujete vedieť?“

Bez ohľadu na to, či práve začínate alebo už máte skúsenosti v tomto odvetví, táto brožúra poskytuje dôležité informácie týkajúce sa pracovných podmienok v oblasti opatrovania, ako aj naše odporúčania, ako sa vyhnúť nežiaducim situáciám.

Financované z Fondu digitalizácie Dielo 4.0 Viedenskej komory práce.

Size: 1.097 KB

2. Videos

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Zásady ochrany osobných údajov.
Súhlasím

Čo musíte vedieť predtým než pricestujete do Rakúska?

https://www.youtube.com/watch?v=mN2CfEt6ja8

V tomto videu Vám predstavíme niekoľko opatrení, ktoré môžete urobiť, aby ste sa vyhli možným problémom pri práci v opatrovaní v Rakúsku. Informácie v tomto videu sú založené na najčastejších problémoch v tejto brandži a mali by sa chápať ako odporúčania.

CREDITS: 

Koncepcia, grafika, animácie a výroba videa: Electronic Resistance 

Hlas: Simona Ďurišová

Postprodukcia a synchronizácia: Andi Steinberger 

Koordinácia projektu: Alexandra Pâzgu, IG24

Toto video je súčasťou projektu „Naša práca. Naše práva!ʺ Financované z Fondu digitalizácie Dielo 4.0 AK Viedeň.

 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Zásady ochrany osobných údajov.
Súhlasím

Čo musíte urobiť po príchode do Rakúska?

https://www.youtube.com/watch?v=s0UN2CDnBlw&t=10s

Teraz Vám predstavíme všetky dôležité informácie, ktoré musíte zohľadniť po príchode na pracovisko v Rakúsku. V tomto videu sa zameriavame na model samostatne zárobkovej činnosti (t.j. práca na živnosť) či už so sprostredkovateľskou agentúrou alebo bez nej. Ktoré kroky musíte urobiť po príchode do Rakúska?

CREDITS: 

Koncepcia, grafika, animácie a výroba videa: Electronic Resistance 

Hlas: Simona Ďurišová

Postprodukcia a synchronizácia: Andi Steinberger 

Koordinácia projektu: Alexandra Pâzgu, IG24

Toto video je súčasťou projektu „Naša práca. Naše práva!ʺ Financované z Fondu digitalizácie Dielo 4.0 AK Viedeň.

 

3. Online webináre a sieťové stretnutia pre opatrovateľov

Od septembra 2023 sa konala séria online seminárov v rôznych jazykoch. Tieto workshopy boli špeciálne navrhnuté pre opatrovateľov na 24 hodín a týkali sa najčastejších problémov na pracovisku.

Termíny a odkazy na priblíženie boli zverejnené na našom webovom sídle a sociálnych kanáloch. Zoznam podujatí v chronologickom poradí a ďalšie informácie nájdete tu.

4. poradenské služby