Menu Zavrieť

Zviditeľnenie neviditeľného

Zviditeľnenie neviditeľného

Zber údajov o situácii v 24-hodinovom opatrovaní

V súčasnosti chýbajú empirické údaje o pracovnej realite približne 60 000 opatrovateliek a opatrovateľov pracujúcich v Rakúsku, čo vedie k rôznym problémom. Výklad verejne dostupných informácií o tomto sektore vytvárajú najmä sprostredkovateľské agentúry, rodiny a príbuzní opatrovaných osôb alebo organizácie zastupujúce záujmy opatrovateliek a opatrovateľov ako napríklad rakúska Obchodná komora (WKO). Samotné opatrovateľky poskytujúce 24-hodinovú starostlivosť zostávajú väčšinou nevypočuté. Práve tu prichádza na rad náš projekt! Pomocou digitálneho prieskumného nástroja sa priamo od opatrovateliek/opatrovateľov získava komplexný obraz o ich skúsenostiach, pracovných podmienkach a ťažkostiach. Okrem online zberu údajov slúži projekt aj na povzbudenie opatrovateliek, aby sa mohli lepšie orientovať v ich pracovnej situácii a aktívne formovali povedomie o ich sektore. Projekt tak podporuje aj posilnenie postavenia a sebaurčenie komunity 24-hodinových opatrovateliek/opatrovateľov a podporuje tak ich širšiu samoorganizáciu.

Organizácia:
FORBA

Copyright FORBA

 

Ďalšie projekty IG24