Kedves kollégák és barátok,
Szolidáris emberek!

Az első év: rémálomszerű munkakörülmények…

Az IG24 immár 2 éve működik. Az első év még csak informális, de hatékony volt. A világjárvány, a lezárt határok, a politikusok és az ügynökségtulajdonosok, akik több száz kolléga és kolléganő különvonattal és különgéppel való Ausztriába szállításáról gondoskodtak, hogy azt a médiában nagy jelentőséggel mutathassák be. A színfalak mögött azonban rémálomszerű munkakörülmények uralkodtak: gyakran több hónapig tartó turnusok teljes elszigeteltségben, hetekig tartó fizetetlen karantén és PCR-tesztek, melyeket a gondozók saját zsebből voltak kénytelek fedezni. Míg mások viszont Ausztrián kívül, a hazájukban rekedtek, így megélhetésük veszélybe került. Hiányzott az anyanyelven történő tájékoztatás. Az állam dolgozóknak szánt bónuszaihoz való hozzáférést diszkriminatív akadályok jellemezték.

…az akadályok nehézségeinek leküzdéséhez:

Az IG24 aktivistái anyanyelvi tanácsadással és krízisintervencióval igyekeztek segítséget nyújtani a gyakran teljesen tanácstalan kollégáknak és kolléganőknek. Nagy médiafigyelem mellett nyílt levelet írtunk a bónuszkérvényezés akadályainak elhárítása érdekében és egy nagyon sikeres kezdeményezést indítottunk az ombudsmani tanácsnál. Elkezdődött az intenzív kapcsolatépítés és a PR-munka időszaka: az első interjúk, az első megjelent cikkek, az első konferenciák, de az első demonstrációk időszaka is volt ez.

A második év: Az IG24 egyesület, a DREPT, az Iniciativa24 – egyesületszervezés és tanácsaink szélesebb körökhöz való eljuttatása

2020. decemberében az IG24 egyesületként intézményesült, egy évvel később a DREPT (a romániai gondozók közösségének szervezete) és az Iniciatíva24 (a szlovákiai gondozók közösségének szervezete) az IG24 részévé váltak.

A hirtelen megnövekedett közfigyelem mellett mostanra sikerült elérnünk, hogy a bizonytalan körülmények között dolgozó, de nélkülözhetetlen tevékenységet végző gondozóink végre könnyebben férjenek számukra hasznos információkhoz anyanyelvükön is. Ezt biztosítják többek között a Volkshilfe és a CuraFAIR ingyenes és egyszerűen hozzáférhető tanácsadó központjai Bécsben, Grazban és Linzben, amelyeknél az IG24 aktivistái is dolgoznak. A közelmúltban a CuraFAIR-rel közösen egy tájékoztató brosúrát is készítettünk.

2021. áprilisában egy átfogó tájékoztatót tettünk online hozzáférhetővé, kezdetben csak német nyelven, de már románul, szlovákul, bolgárul, magyarul és horvátul is elérhető!

Szintén 2021. áprilisában elnyertük a SOZIAL MARIE közönség- és fődíját, ami nagy presztízst, de egyben anyagi bázist is adott önkéntes munkán és adományokon alapuló egyesületünknek.

Részt vettünk az Amnesty International kampányában, amely a 24-órás otthoni gondozásban uralkodó, az emberi jogokat sértő munkakörülményekről szólt. Az IG24 a Szociális Munka Világnapja alkalmából szervezett először Bécsben “Gondozók kávézója“ találkozót, amelyet azóta – a lockdown miatti megszakításoktól eltekintve – rendszeresen megtartanak.

A 2022-es évben szeretnénk újból néhány fontos tervet megvalósítani, amelyeket mérföldköveknek tekintünk az otthoni 24-órás gondozás jobb munkakörülményeiért folytatott küzdelemben. Ilyenek pl. a következők:

+ Crowfunding a színlelt önfoglalkoztatás elleni perhez

Célunk egy mintaper a színlelt önfoglalkoztatás ellen, ill. annak megállapítására, hogy színlelt, és nem valós önfoglalkoztatásról van szó, mivel a szociális biztonságot nyújtó munkaviszonyok érvényesítése munkánk egyik központi eleme. Ennek a folyamatnak a finanszírozása érdekében crowdfunding kampányt indítottunk. Ehhez kérjük az Önök támogatását is!

+ Care4Care: Bizonytalan munkakörülmények helyett szociális biztonságot nyújtó munkakörülményeket

2022. áprilisában az IG24 a LEFÖ-IBF-fel együttműködve el kívánja indítani a „Care4Care: Bizonytalan munkakörülmények helyett szociális biztonságot nyújtó munkakörülményeket” projektet, amelynek célja a 24-órás otthoni gondozók munkakörülményeinek javítása. Ebben a határokon átnyúló projektben romániai és szlovákiai partnerszervezetekkel ill. érdekvédelmi csoportokkal működünk együtt. A projekt végére remélhetőleg minden ország konkrét megoldási javaslatokkal fog rendelkezni, amelyek hozzájárulnak a biztonságos munkaerő-migrációhoz. Az IG24 ebben a projektben egy alkalmazotti jogviszony modell kidolgozására összpontosít.

+ Guerilla Foundation projekt

Szintén áprilisban elindítunk egy olyan projektet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a közösségi médiában és a digitális térben végzett munka mellett más formában is segítséget tudjunk nyújtani. Bérbe szeretnénk venni egy helyiséget, amely az önkéntes alapon dolgozó aktivisták irodájaként szolgál majd, de a gondozók számára is helyet biztosít a találkozásra és az eszmecserére.

+ A mi munkánk, a mi jogaink!

2022. júliusában megkezdjük a Munkaügyi Kamara (AK) digitalizációs alpjának keretében a „Mi munkánk, mi jogaink“ nevű projektet. Ez a projekt olyan digitális lehetőségekkel foglalkozik, melyek segítségével a gondozók objektív tájékoztatást és támogatást kaphatnak az online tanácsadási ajánlatok révén. A cél az, hogy megismertessünk mindenkit a jogaival és cselekvési lehetőségeivel, többek között a (szexualizált) támadásokkal szemben is. A 24-órás otthoni gondozók szakmai státuszának emelése érdekében digitális képzési lehetőségeket szeretnénk kínálni.

Hogyan támogatható a munkánk: fordítással, adományozással!

Amint láthatja, tevékenységünk listája igen széles. Ezért szívesen látjuk azokat, akik szeretnék bővíteni támogatóink körét: önkéntes fordítási munkával vagy természetesen adományozással is a színlelt önfoglalkoztatás elleni mintaperhez!

Köszönjük támogatását és érdeklődését!

IG24