Kedves kolléganők, kollégák, barátok és velünk szolidáris emberek!

Mostani hírlevelünkben szeretnénk áttekintést nyújtani az elmúlt félévben végzett tevékenységünkről!

1. Ápolási reform

 

Míg az ápolandó betegek, illetve családjaik anyagi támogatását az állam örvendetes módon havi 550 euróról 800 euróra emelte, a 24-órás otthoni gondozók számára ebből a szempontból strukturális változás nem történt. Az ezt megelőző bejelentést, miszerint a 24 órás otthoni gondozásban dolgozók egyéni vállalkozóként való foglalkoztatása helyett az alkalmazotti munkaviszony bevezetése révén vonzóbbá válna ez a tevékenység, nem követték tettek az állam részéről. Ellenkezőleg: lehetővé vált, hogy egy egyéni vállalkozóként dolgozó gondozó egyidejűleg három személyről gondoskodjon, ami a mostaninál hátrányosabb helyzetet jelent, mivel ennek feltételei egyáltalán nem képezik a reform tárgyát.

Ennek okán fogalmaztunk megy egy nyílt levelet, amelyet több mint harminc szervezet írt alá! Dühünket és csalódottságunkat kifejezendő, 2023. június 27-én egy élénk és hangos tüntetést szerveztünk a Szociális Minisztérium elé. Különböző tartományokból érkeztek gondozónők és gondozók és egy-egy Romániából, Szlovákiából és Szerbiából érkezett kolléganő is nagyon harcias beszédet mondott.

Az ezt követő találkozó a Szociális Minisztérium tisztviselőivel kijózanító volt: semmiféle szándék jele sem mutatkozik arra, hogy a jövőben strukturális változások kerülhetnének bevezetésre. Az a jelzés, hogy a jövőben szupervízió és online képzések bevezetését tervezik, a katasztrofális munkakörülményeket tekintve csak gúnyolódásnak nevezhető.

2. Az Ute Bock-díj odaítélése

Nagy örömünkre szolgál, hogy a civil kurázsiért évente odaítélt rangos Ute Bock-díjat idén a mi szervezetünk kapta, amit május 22-én vehettünk át. Az SOS Mitmensch nevű szervezet évente az emberi jogokért vívott küzdelem terén folytatott tevékenységért ítéli oda és valószínűleg a legrangosabb díj Ausztriában ezen a területen. A laudációt Doris Schmidauer asszony, az osztrák államelnök felesége tartotta! A bécsi városháza termeiben tartott díjátadó ünnepséget egy rövid, kellemes ünnepség követte.

A 2021-es SozialMarie-díj elnyerése után ez a díj is munkánk fontosságát erősíti meg.

Ezzel összefüggésben egy izgalmas interjú is megjelent az Emberi Jogok Magazinjában.

3. EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions), a háztartási alkalmazottak brüsszeli közgyűlése

Az IG24 május 16-án és 17-én Brüsszelben részt vett az EFFAT közgyűlésén és az IDWF (Háztartásban alkalmazottak Nemzetközi Szövetsége) stratégiai találkozóján. Ezeken a találkozókon a két szövetség jövőbeni projektjeit vitatták meg. A fő téma a háztartásban alkalmazottak munkakörülményeit szabályozó európai és nemzetközi jogszabályok megvitatása volt. Az egyik cél a háztartásban alkalmazottakra vonatkozó 189. számú ILO-egyezmény ratifikálása és végrehajtása az összes EU-tagállamban. Az egyezmény tisztességes munkafeltételeket, munkaügyi normákat és védelmet követel a háztartásban alkalmazottak számára. Sajnos sem Ausztria, sem Románia, sem Szlovákia nem ratifikálták még az egyezményt.

Bár az egyéni vállalkozóként dolgozó otthoni gondozók szakmai helyzete nem tartozik az ILO 189. egyezményének hatálya alá, az EFFAT érdekelt abban, hogy Ausztriában foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Megfontolás alatt áll Grace Papa, az EFFAT háztartásban alkalmazottakkal foglalkozó politikai titkárának meghívása, valamint egy találkozó megszervezése az illetékes ausztriai minisztériumokkal és szakszervezetekkel.

4. Crowdfunding kampány 

Támogatásotoknak köszönhetően meg tudtuk az első jogi lépéseket tenni egy újabb bírósági tárgyalás felé és továbbiak is előkészítés alatt állnak. Amint politikai szempontból releváns eredmények születnek, beszámolunk róluk.

Még egyszer köszönetet szeretnénk mondani minden adományozónknak és támogatónknak a crowdfunding kampányunk támogatásáért. 

Beszámoló folyamatban lévő projektjeinkről

1. A mi munkánk, a mi jogaink!

A „Mi munkánk, a mi jogaink!” projekt folyamatban van és örömmel jelenthetjük be, hogy a projekt prezentációs és vizualizációs szakaszába léptünk.

WEBINÁRIUMOK & HÁLÓZATÉPÍTÉS: Szeptember óta webináriumokat és találkozókat szerveztünk a 24 órás otthoni gondozásban dolgozók számára az ágazat aktuális kérdéseiről. Továbbra is arra bátorítunk benneteket, hogy bátran vegyetek részt ezeken a kifejezetten számotokra szóló találkozókon! Ez nem csak szakmai szempontból lehet előnyös, hanem lehetőség a kollégákkal való találkozásra és a közösségi munkába való bekapcsolódásra is.

A projekttel kapcsolatos további információkért kérjük, fordulj közvetlenül munkatársunkhoz az e-mail címen.

2. Care4Care: A bizonytalan munkakörülményektől a biztonságos munkakörülményekig 

A Care4Care projektben a kutatás első szakaszát az otthoni gondozásban való foglalkoztatás ígéretes gyakorlatairól szóló tanulmányunkkal fejeztük be. Az „ígéretes gyakorlatokról” szóló tanulmány a svájci, olaszországi és spanyolországi otthoni gondozásban való alkalmazotti jogviszonyban való foglalkoztatással, valamint két olyan Egyesült Királyságbeli és Írországbeli egyesülettel foglalkozik, amelyek az otthoni gondozás terén nyújtott szolgáltatások megszervezésének innovatív példáinak számítanak. Jelenleg két szakértőnk az ausztriai foglalkoztatási modellt kutatja, választ keresve a Munka Törvénykönyve előírásainak betartása és a szociális biztonság gyakorlati megvalósításának kérdéseire, figyelembe véve a gondozók migrációs hátterét.

3. MigraCare: A 24 órás otthoni gondozók integrálása az osztrák ápolási hálózatokba

Az IG24 fő feladata a Migracare projektben a hálózatépítési folyamat kezdeményezése az ún. Community Nurses és az otthoni gondozók között, valamint a szociális tanácsadó központok a témával való megismertetése. Szövetségi szinten felvettük a kapcsolatot a GÖG (Gesundheit Österreich GmbH) intézettel, amely a Community Nurses projekt létrehozásán és annak bővítésén dolgozik. Így hozzáférést nyertünk az összes Ausztriában működő Community Nurses közösséghez és eme intézményen belül két online workshopot tervezünk szervezni minden érdeklődő ápoló számára. A fő cél a Community Nurses közösségen belül dolgozó ápolók tájékoztatása a 24-órás otthoni gondozásban dolgozók strukturális és tevékenységükkel kapcsolatos problémáiról, valamint közös megoldások keresése e problémákra és egy lehetséges együttműködés. Nem ritka, hogy a 24-órás otthoni gondozásban dolgozók kapcsolatban vannak más közösségi ápoló személyzettel is, mivel a két szakmai csoport közötti együttműködés gyakran szükséges a kliens diagnózisának, ill. ápolási fokozatának (Pflegestufe) megfelelően. Ezeket a workshopokat 2 a csapatunkban dolgozó gondozó készíti elő és vezeti le.

4. Láthatóvá tenni a láthatatlant

A Láthatóvá tenni a láthatatlant nevű projekt 2022 áprilisában indult és a FORBA intézet (Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt) és az IG24 közös projektje. Örvendetes, hogy olyan elismert szakértőkkel dolgozhatunk együtt, mint Johanna Neuhauser a Bécsi Egyetem (UNI Wien) Szociológiai Intézetéből, valamint a CuraFAIR – Anlaufstelle für 24-Stunden-BetreuerInnen der Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnenberatung szervezettel. A projekt keretében kidolgozott kérdőív segítségével átfogó képet kaphatunk a 24-órás otthoni gondozásban dolgozók munkájának napi realitásáról, ill. mindennapi problémáiról.

A projekt kezdete óta számos csapaton belüli találkozóra került sor, sikerült programozó team-et szervezni a projekt honlapjának elkészítéséhez és az első interjúk is lezajlottak annyi 24-órás otthoni gondozásban dolgozóval, amennyi alapján jelenleg egy online-kérdőívet tudunk kidolgozni egy szélesebb körű felméréshez.

Köszönjük érdeklődését és támogatását ♥

IG24