Kedves kollégák, barátok és szolidáris emberek!

A 2023-as év első hírlevelében szeretnénk áttekintést adni az elmúlt hat hónap tevékenységeiről és beszámolunk a következő hónapokra vonatkozó terveinkről.

Hírek aktuális projektjeinkről

Munkánk, jogaink!

A Munkánk, jogaink!” projekt a következő fázisba lép, amelynek során kibővítjük és optimalizáljuk a tanácsadási tevékenységeket. Új kolléganőnk van, aki 24 órás gondozóként dolgozik, és nagy tapasztalattal rendelkezik kollégái tanácsadásában. Ennek az új részmunkaidős pozíciónak a keretében fizetett alapon folytatja tanácsadói munkáját és támogatja a projektmenedzsmentet a projekt továbbfejlesztésében. Örömmel támogatjuk a 24 órás ügyelet munkatársait ezzel a pozícióval!

Ezzel egyidejűleg a programozó csapatot megbízták egy belső adatbázis és egy online platform létrehozásával a 24 órás gondozók tanácsadói munkájához. Az IG24 teljes online gondozói csapata már nagyon várja!

Care4Care: a bizonytalan munkakörülményektől a biztonságos munkakörülményekig

A „Care4Care” projekt részeként bemutatjuk első tanulmányunkat „Promising Practices for the Employment of Live-In Care Workers in Europe” (Ígéretes gyakorlatok a gondozómunkások foglalkoztatásához Európában). A tanulmány öt kiválasztott példa alapján tartalmazza a háztartási alkalmazottak munkakörülményeinek nemzetközi összehasonlítását. Kellemes olvasást kívánunk, és várjuk a tanulmány további terjesztését! Áprilisban megkezdődött a projektben a második kutatási szakasz, melynek során a témavezetők a gondozók foglalkoztatására koncepciót dolgozták ki, és szakértőkkel konzultáltak.

Migracare: A 24 órás gondozók integrálása a gondozói hálózatokba Ausztriában

Az IG24 februárban indította el a „Migracare” elnevezésű új projektet. A cél a gondozók integrálása a meglévő gondozói hálózatokba Ausztriában. Célunk a gondozók és a közösségi ápolók közötti csere lehetővé tétele, amely további együttműködést eredményez. A projekt a gondozói – kávézók továbbfejlesztésére is összpontosít, amelyek a gondozók és aktivisták közötti csere- és hálózatépítés helyszínei. Két gondozó dolgozik szakértőként a projektben. A projekt a Bécsi Orvostudományi Egyetemmel és a Ludwig Boltzmann Intézettel együttműködésben valósul meg.

A láthatatlan láthatóvá tétele

A „Láthatatlant tegyük láthatóvá” projekt a második projekt, amelyet az Arbeiterkammer a Digitalizációs Alapon keresztül támogatott. A FORBA-val közösen digitális felmérési eszközt fejlesztünk ki, hogy átfogó képet kapjunk a 24 órás gondozók tapasztalatairól, munkakörülményeiről és nehézségeiről.

Az online adatgyűjtés mellett a projekt arra is ösztönzi a 24 órás gondozókat, hogy reflektáljanak a munkahelyi helyzetükre, és aktívan segítsék az ágazatukról szóló narratívák formálását. A projekt emellett elősegíti a 24 órás gondozói közösség felhatalmazását és önrendelkezését, és ezzel támogatja a 24 órás gondozók szélesebb körű önszerveződését.

Jövőbeli időpontok és tervek

Meghívó a háztartási alkalmazottak brüsszeli közgyűlésére

Az EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions – Európai Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és Idegenforgalmi Szakszervezetek Szövetsége) meghívta az IG24-et a háztartási alkalmazottak közgyűlésére! Az ez év májusában megrendezésre kerülő találkozón a 24 órás gondozás kérdését fogjuk megvitatni európai szinten, és hálózatot építünk más szakszervezetekkel.

Ute Bock-díj

Nagy örömünkre szolgál, hogy május 22-én megkapjuk a rangos Ute Bock-díjat a civil kurázsiért. Az SOS Mitmensch emberi jogi díjként ítéli oda, és valószínűleg a legrangosabb díj Ausztriában ezen a területen. A 2021-es SozialMarie-díj elnyerése után ez számunkra a munkánk fontosságának újabb megerősítését jelenti. A díjátadó ünnepségről hamarosan részletesebb információkat talál a közösségi média csatornáinkon.

Crowdfunding kampány

Elértük az adománygyűjtési célunkat!

Szeretnénk megköszönni minden adományozónknak és támogatónknak a crowdfunding kampányunk nagyszerű támogatását. Az Önök támogatásának köszönhetően egészen a Legfelsőbb Bíróságig (OGH) vihetjük a küzdelmet a színlelt önfoglalkoztatás ellen és a szociálisan biztonságos munkafeltételekért a 24 órás gondozásban.

Gondozási reform

Miközben az ápoló családok gondozási támogatását havi 550 €-ról legalább 640 €-ra emelték, és a közvetítő ügynökségek számára bónuszt ígértek a vitatott minőségtanúsítási programért, a 24 órás gondozásban dolgozók számára semmilyen javulást nem hajtottak végre. Az a bejelentés, hogy a 24 órás gondozásban dolgozó nem önálló gondozók foglalkoztatása a munkajogi feltételek javítása vagy egy konkrét munkamodell kidolgozása révén vonzóbbá válna, még mindig csak papíron létezik.

Ebben az összefüggésben az IG24 követeli az önfoglalkoztatói modell alternatíváinak kidolgozását, a gondozók munkakörülményeinek figyelembe vételét bármely minősítési intézkedés során, valamint a megnövekedett megélhetési költségeknek megfelelő díjemelést.

Platform munka

Az IG24 meghívást kapott, hogy részt vegyen a Bécs városa és az AK Vienna által szervezett „Platform Work Day – Perspectives from Research and Interest PolicyPlatform munka – perspektívák a kutatás és az érdekérvényesítés alapján című rendezvényen. A május 25-i rendezvény célja, hogy hálózatot hozzon létre azok között az aktivisták és kutatók között, akik a platform munka kérdésével foglalkoznak Ausztriában. A különböző területekről érkező kollégákkal együtt a platform munkások körülményeinek szakszervezeti és politikai javításán fognak dolgozni.

Párbeszédes rendezvény a minisztériumok képviselőivel

Május 24-én kerül sor a negyedik, az Amnesty International által szervezett párbeszédes eseményre a Szövetségi Szociális, Egészségügyi, Ellátási és Fogyasztóvédelmi Minisztérium, a Szövetségi Munkaügyi és Gazdasági Minisztérium és a Szövetségi Kancelláriához tartozó III. nőügyi és egyenjogúsági szekció képviselőivel. Az IG24 más meghívott érdekelt felekkel – a Bécsi Munkaügyi Kamara, a Vidaflex és a CuraFAIR, a személyi gondozásban dolgozók kapcsolattartó pontja – együtt megvitatja a személyi gondozásban dolgozók kizsákmányolással, fenyegetéssel és erőszakkal szembeni védelmét célzó intézkedéseket. Az intézkedések hat konkrét területre vonatkoznak, amelyekkel a továbbiakban foglalkozni fognak: Javított jogi keret, rendszeres felügyelet és ellenőrzés, figyelemfelkeltés, oktatási kampányok, rokonokkal való együttműködés, megerősített hálózatépítés. A párbeszédes rendezvény eredményeiről külön tájékoztatjuk Önöket!

Korábbi tevékenységek

Méltóságteljes munka – méltóságteljes gondoskodás: Nemzetközi konferencia Spanyolországban

Az IG24-nek lehetősége volt részt venni a háztartási alkalmazottakról szóló nemzetközi konferencián Errenteria-ban (Spanyolország) 2022 novemberében, és beszámolni a gondozók helyzetéről Ausztriában. A konferencia célja az volt, hogy betekintést nyerjünk a háztartási alkalmazottak helyzetébe Spanyolországban, Olaszországban és Ausztriában, valamint hogy megvitassuk a nemzeti és európai szintű szakpolitikákat (Európai Gondozási Stratégia).

Gondozók kávézója Temesváron

Az IG24 február 10-én újabb gondozói kávézót szervezett romániai kollégák számára Temesváron, Romániában. Egy körülbelül 15 fős csoport vett ezen részt; nagyon örültünk, hogy jobban megismerhettük a kollégákat, eszmét cserélhettünk és beszélgethettünk az ágazat problémáiról. Az IG24 információs anyagát természetesen minden résztvevő rendelkezésére bocsátottuk!

Kiadványok

Márciusban jelent meg a „Wirtschaft neu ausrichten” (A gazdaság új irányokba szervezése) című kötet, amely a németországi, ausztriai és svájci gondozói kezdeményezéseket mutatja be. Az IG24 egy interjúval képviselteti magát benne. Emellett júniusban konferenciát rendeznek a könyvben bemutatott kezdeményezések hálózatba szervezéséről, amelyen az IG24 is részt vesz.

előadás a JKU-n

Az IG24 január 10-én előadást tartott a JKU-n (Institut für Soziologie, Abteilung für Gesellschaftstheorie und Sozialanalysen – Szociológiai Intézet, Társadalomelméleti és Társadalomelemzési Tanszék) a „Bevezetés a migráció szociológiájába” című előadás keretében. Köszönjük a meghívást és az izgalmas beszélgetéseket a hallgatókkal!

Köszönjük érdeklődését és támogatását ♥

IG24