Vážení kolegovia, priatelia, solidárni ľudia!

Prišiel čas na náš prvý newsletter!

Chceme Vám poskytnúť prehľad našich doterajších aktivít, ale predovšetkým predstaviť naše plány na nasledujúci rok.

Prvý rok: hrozné pracovné podmienky…

IG24 pôsobí už dva roky; prvý rok ešte neformálne, ale efektívne. Poznačila ho pandémia, uzavreté hranice, politici a majitelia agentúr, ktorí veľkolepým spôsobom organizovali špeciálne transporty stoviek kolegýň a kolegov do Rakúska. V zákulisí vládli veľmi zlé pracovné podmienky: turnusy, ktoré trvali niekoľko mesiacov v úplnej izolácii, týždne neplatenej karantény a PCR testy, ktoré si opatrovateľky a opatrovatelia museli platiť sami. Mimo Rakúska sa mnohé kolegyne a kolegovia ocitli bez prístupu k práci, čím bolo ohrozené ich živobytie. Chýbali informácie v materinskom jazyku. Fond pre pomoc v núdzi (Härtefallfond) a „Bleibdabonus“ sa vyznačovali diskriminačnými prekážkami.

…postaviť sa nespravodlivosti:

Aktivisti IG24 sa snažili čeliť diskriminácii, poskytovať poradenstvo v materinskom jazyku a krízovú intervenciu pre vyťažené kolegyne a kolegov.

S veľkou pozornosťou médií sme napísali otvorený list s cieľom odstrániť prekážky týkajúce sa Härtefallfondu a začali sme veľmi úspešnú iniciatívu s inštitútom Ombudsmana. Začalo sa obdobie intenzívneho vytvárania kontaktov a práce s verejnosťou: poskytli sa prvé rozhovory, napísali prvé články, zúčastnili sme sa prvých konferencií, ale aj prvých demonštrácií.

Druhý rok: spolok IG24, DREPT, Iniciativa24 – organizovanie a prístup k poradenstvu

V decembri 2020 bolo IG24 inštitucionalizované ako spolok, o rok neskôr sa súčasťou IG24 stali DREPT (organizácia rumunskej komunity opatrovateliek a opatrovateľov) a Iniciatíva24 (organizácia slovenskej komunity opatrovateliek a opatrovateľov).

Okrem náhleho zvýšenia pozornosti verejnosti voči tomuto prekarizovanému, ale systémovo dôležitému sektoru sa nám podarilo zvýšiť prístup k informáciám a poradenstvu v materinskom jazyku. Okrem toho existujú nízkoprahové a bezplatné poradenské centrá Volkshilfe, CuraFAIR vo Viedni, Grazi a Linzi, kde pracujú aj aktivistky IG24. Nedávno sme spolu so spoločnosťou CuraFAIR vytvorili informačnú brožúru.

V apríli 2021 sme začali poskytovať komplexné informácie online-formou, spočiatku len v nemčine, ale teraz aj v rumunčine, slovenčine, bulharčine, maďarčine a BKS!

Aj v apríli 2021 sme získali divácku a hlavnú cenu SOCIAL MARIE, čo nám prinieslo veľkú prestíž, ale aj finančný základ pre naše spoločenstvo, ktoré je závislé od dobrovoľníckej činnosti a na darcovstve.

Boli sme súčasťou kampane Amnesty International týkajúcej sa pracovných podmienok v 24H opatrovaní, ktoré sú podľa záveru tejto organizácie v rozpore s ľudskými právami. Pri príležitosti Dňa opatrovateliek a opatrovateľov zorganizovala IG24 vo Viedni po prvýkrát kaviareň pre opatrovateľky a opatrovateľov, ktorá sa odvtedy koná pravidelne – s výnimkou prestávok spôsobených mimoriadnymi protipandemickými opatreniami.

V roku 2022 sa tešíme na realizáciu niekoľkých dôležitých projektov, ktoré považujeme za míľniky v boji za lepšie pracovné podmienky v tomto odvetví.

+ Crowdfunding (internetová finančná zbierka) na súdny proces proti fiktívnej živnosti

Cieľom je zorganizovať súdny proces proti fiktívnej živnosti, pretože presadzovanie sociálne zabezpečených pracovných vzťahov je hlavnou súčasťou našej práce. Aby sme mohli tento proces financovať, spustili sme crowdfundingovú kampaň. Prosíme Vás o Vašu podporu!

+ Care4Care: Od neistých k bezpečným pracovným podmienkam

V apríli 2022 IG24 v spolupráci s LEFÖ-IBF spustí projekt „Care4Care: Od neistých k bezpečným pracovným podmienkam“, ktorého cieľom je zlepšiť pracovné podmienky opatrovateliek a opatrovateľov. V rámci tohto cezhraničného projektu spolupracujeme s partnerskými organizáciami a záujmovými skupinami v Rumunsku a na Slovensku. Na konci projektu bude každá krajina disponovať konkrétnymi návrhmi riešení, ktoré prispejú k bezpečnej pracovnej migrácii. IG24 sa v tomto projekte zameriava na vypracovanie zamestnaneckého modelu.

+ Projekt Guerilla Foundation:

V apríli taktiež začneme projekt, ktorý nám umožní realizovať našu sieť vzájomnej pomoci aj mimo sociálnych médií a digitálnej formy – a to vo vlastných priestoroch. Prenajme sa miestnosť, ktorá bude slúžiť ako kancelária pre aktivistky pracujúce na dobrovoľníckej báze, a ktorá bude aj miestom pre stretnutia opatrovateliek a opatrovateľov a nadväzovanie kontaktov.

+ Naša práca, naše práva!

V júli 2022 začneme realizovať projekt Naša práca, naše práva v rámci Fondu digitalizácie AK (Pracovná komora). Tento projekt sa venuje digitálnym možnostiam, prostredníctvom ktorých môžu byť opatrovateľky objektívne informované a podporované prostredníctvom ponuky online poradenstva. Cieľom je ukázať práva a možnosti konania, okrem iného aj v súvislosti so (sexualizovanými) útokmi. V záujme zlepšenia profesijného postavenia opatrovateliek a opatrovateľov sa vytvoria možnosti digitálnej odbornej prípravy aj so zreteľom na ich status ako laikov, ktorí musia vykonávať ošetrovateľské a medicínske úkony.

Podporte našu prácu: pomôžte nám s prekladom textov, darujte a pomôžte rozšíriť našu základňu!

Ako vidíte, zoznam našich aktivít je rozsiahly. Preto radi privítame ľudí, ktorí chcú rozšíriť okruh našich členov, podporovateľov, dobrovoľných prekladateľov ale aj darcov a sponzorov pre proces proti fiktívnej živnosti!

Ďakujeme za Váš záujem a podporu!

Vaše IG24