Kedves kollégák, barátok,
Szolidáris emberek!

Szinte egyidőben az ősz kezdetével szeretnénk áttekintést adni az elmúlt hat hónap tevékenységeiről és beszámolni az elkövetkező hónapokra vonatkozó terveinkről.

1 A mi munkánk, a mi jogaink!

2022 júliusa óta fut a „Munkánk, jogaink!” projekt, amelyet az Arbeiterkammer Wien Digifonds finanszíroz.

A projekt célja a munkajogok átlátható és világos (online és offline) kommunikációjának előmozdítása – különösen a nők és a migránsok jogai tekintetében – a 24 órás gondozók számára. Ebből a célból egy sor magyarázó videó tartalmát készítettük el különböző témákban, többek között a munkáról és az életről Ausztriában. Közben megkezdődött a videók felvétele is. 2023 elején a videók a megtekinthetők lesznek több nyelven a YouTube-on és a weboldalunkon.

  • Az első videó néhány biztonsági intézkedést tartalmaz, amelyeket alkalmazni lehet az esetleges munkahelyi problémák elkerülése érdekében a 24 órás személyes gondozásban Ausztriában. A videóban szereplő információk a munkánk során előforduló leggyakoribb problémákon alapulnak és ajánlásokként értendők.
  • A második videó fontos információkat tartalmaz, amelyeket a gondozóknak tudniuk kell, amikor megérkeznek Ausztriába. Ebben a videóban az önálló vállalkozói modellre összpontosítunk, ügynökséggel vagy anélkül.

Továbbiakban tervezünk: Többnyelvű online tanácsadó eszköztárat, Tájékoztató brosúrákat, Hálózati találkozók sorozatát és online szemináriumokat szakértőkkel a munkajog, az üzleti adminisztráció, a nők jogai és még sok minden más területen. 2023 januárjától a 24 órás gondozók számára egy tanácsadó áll majd rendelkezésre, online konzultációra.

2 Care4Care: A bizonytalan munkakörülményektől a biztonságos munkakörülményekig

A projektet a LEFÖ-IBF-fel, az emberkereskedelem által érintett nők intervenciós központjával együttműködve dolgoztuk ki és indítottuk el 2022 májusában. Ezzel a projekttel szeretnénk javítani a migráns gondozók munkakörülményeit, és ezáltal hozzájárulni a biztonságos munka-migrációhoz. A projektnek több szintje van:

Az első részben az IG24 mint szervezet megerősítésére és professzionalizálására összpontosítunk, amelynek célja a migráns gondozók önszerveződésének a lehető legjobb módon történő támogatása. E célból olyan területeken tartunk képzéseket, mint például szervezetfejlesztés vagy média- és lobbimunka. A projekt „kutatási részében” a Jelenlegi Legjobb Praxisok címmel tanulmány készül, amely összeállítja 5 európai országban a legjobb foglalkoztatási modelleket a gondozói ágazatban. Ez alapul szolgál az ausztriai foglalkoztatási modell koncepciójának kidolgozásához a gondozói munka számára.

Annak érdekében, hogy jobban megértsük az ingázó migráció hatásait a származási országokban és a gondozók magánéletében, a projekt túlmutat Ausztria határain.

Jelenleg konzorciumot alakítunk szlovákiai és romániai partnerszervezetekkel, és 2023 januárjában kezdjük meg együttműködésünket.

3 Az ápolási reform

Májusban a kormány bemutatta az ellátási reform főbb pontjait. Míg a hivatásos gondozók képzésének és fizetésének szabályozása részletesen megtörtént, a 24 órás gondozás tekintetében a dokumentum teljesen homályos maradt. Az egyetlen – szintén nem konkrét reménysugár: A munkajogi feltételek javításának célja, hogy vonzóbbá tegye a 24 órás gondozásban nem önállóként dolgozó gondozók foglalkoztatását.

Augusztus végén a Szociális Ügyek Minisztériuma meghívta az érdekelt feleket egy megbeszélésre. Az eszmecsere támája a minőségbiztosítás volt a 24 órás gondozás kereteiben. Intézkedések között szerepelt minőségtanúsítvánnyal rendelkező ügynökségek számára bónusz biztosítása. Az ügynökségek nélkül dolgozó kollégák esetében a Szociális Ügyek Minisztériuma fog a gondozók minőségi tanúsításáról gondoskodni. Az IG24 rámutatott, hogy az OQC jelenlegi formájában a gondozók munkakörülményeit nem veszik figyelembe; hogy a továbbképzési intézkedések csak az első nyelven és online képzésekben képzelhetők el; és hogy ezt a képzést a honoráriumok emelésének kell kísérnie. Szintén szükség van a munkahelyi körülmények helyszíni ellenőrzésének kiépítésére. A gondozók szakképzett ápolószemélyzet általi támogatása és tanácsadása is szóba került, amelyről megbeszéléseket terveznek a tartományokkal.

4 A 24 órás gondozók a bírósághoz fordulnak

A színlelt önfoglalkoztatás elleni perünk végrehajtása során döntő jelentőségű lépéseket tettünk: A periratot már benyújtották, tárgyalásra a következő néhány hónapban kerül sor. A közösségi oldalakon egy ajánlóleveleket tartalmazó kampány fut: Facebook, Instagram és Twitter.

A crowdfunding – közösségi finanszírozás – segítségével összegyűjtöttük a lehetséges jogi költségek felét. A költségek egy része még mindig függőben van, ami azt jelenti, hogy várjuk a további adományokat és folytatjuk a gyűjtést. Segítsen nekünk, együtt még mindig elérhetjük ezt fontos célt!

Ezúton szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk minden adományozónak és támogatónak és természetesen várjuk a további adományokat és a nyilvános szolidaritás minden formáját! Szolidaritás!

5 Új irodánk Bécsben

2022 áprilisától a 1010 Bécs, Schottengasse 3A/1/4/59-ben található irodaközösség részei vagyunk, és büszke bérlői saját kis, de szép irodahelyiségünknek. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy innen végezzük projektmunkánkat, tároljuk anyagainkat, megbeszéléseket tartsunk, és ha szükséges, konzultációkat szervezzünk a helyszínen.

Nyugodtan foglaljon időpontot – várjuk látogatását!

6 Együttműködés az Amnestyvel

Az Amnesty kampányának kezdete óta az IG24 számos módon együttműködik az Amnesty International-lal. A sikeres első találkozót követően szeptember végén került sor a második ilyen jellegű találkozóra. Az Amnesty International szervezésében és moderálásával a szociális, egészségügyi és ápolási minisztérium, a munkaügyi és gazdasági minisztérium, a szövetségi kancellária képviselői, valamint különböző érdekcsoportok (ÖGB, AK, IG24, CuraFAIR) szóvivői vettek részt. Többek között szó esett a személyi gondozók közvetítésével foglalkozó szervezetek szabályozásáról), a rendszerszintű akadályok, az ágazaton belüli erőszak és szexuális zaklatás strukturális megoldásairól, a munkakörülmények állami ellenőrzéséről, valamint az IG24 és a Curafair részéről tett konkrét fejlesztési javaslatokról.

A találkozó összegzése: az ágazatban a jelenlegi helyzetet meghaladó strukturális javulás szükségességét minden fél elismeri. További ilyen formátumú hálózatépítő találkozók szükségek és kívánatosak.

7 Veszélyes transzportok

Szeptember elején ismét halálos baleset történt, amelyben egy személyszállító furgon volt érintett, hét 24 órás gondozóval a fedélzetén. Ez a baleset nem elszigetelt eset, hanem olyan előzményekkel rendelkezik, amelyek rendszeresen megismétlődnek az ausztriai 24 órás gondozásban, és mindig életekbe kerülnek.

Az IG24 2022.9.1-re gyűlésre hívott össze, és azt a LEFÖ, az Amnesty, a Curafair és az UNDOK (Szakszervezeti Támogatások Kapcsolattartója) egyesület partnerszervezeteivel együtt szervezte meg.

Alois Stöger, a szövetségi parlament tagja, kezdeményezésünket támogatva kérdést nyújtott be parlamenthez. Köszönjük neki ezt, és reméljük, hogy közbenjárásának lesznek következményei az életveszélyes munkakörülmények megváltoztatásában!

8 Együttműködés a CuraFAIR-ral: Brosúra

A CuraFAIR – Anlaufstelle für Personenbetreuer:innen (a Volkshilfe Felső-Ausztria projektje a személyes gondozás feladataiban)- vel közösen 2022 januárjában a gondozók számára tájékoztató kiadványt jelentettünk meg, elsőként német nyelven. Most nyomtatjuk a brosúra román és szlovák nyelvű változatát, amelyet elküldünk tagjainknak, és amelyek ingyenesen letölthetők online a honlapunkról. A brosúra bolgár és magyar fordítása is folyamatban van. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 24 órás ápolók hamarosan anyanyelvükön is olvashatnak kompakt információkat és tippeket a személyes gondozással, társadalombiztosítással, családi ellátásokkal stb. kapcsolatban! A 24 órás gondozói közösségek kérdéseit célozza meg a kiadvány, és igyekszik közérthető módon áttekintést nyújtani az összetett kérdéskörről. Célja nemcsak az, hogy megkönnyítse a 24 órás gondozók számára a vállalkozói tevékenység végzését, hanem az is, hogy a megelőzés jegyében megvédje őket a munkahelyi kizsákmányolástól.

9 Egyenlő bánásmód és antidiszkrimináció

Az egyenlő bánásmód és az antidiszkrimináció kérdésében 2022 májusában és júniusában fontos lépéseket tudtunk tenni.

2022 májusában a diszkrimináció elleni küzdelem területén a civil szervezetek közötti párbeszédre került sor az „Egyenlő bánásmód és gondoskodás” témájában, amelyen előadóként vettünk részt. Köszönjük a Szövetségi Kancellária Női és Esélyegyenlőségi Osztályának a meghívást!

2022 júniusában az IG24 részt vett az Egyenlő Bánásmód Ombudsman web szemináriumán az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség témájában. Ez a kezdeményezés az Egyenlő Bánásmód Ombudsmantól származik. Sajnos egy olyan eset váltotta ki, amikor egy romániai 24 órás gondozót szexuálisan zaklatott egy ügyfél. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság jogászai nagy segítséget nyújtottak nekünk a tanácsadásban és az említett ügybe való beavatkozásban. Köszönjük a ránk szánt időt, és várjuk a további együttműködést!

10 Prezentációk, előadások, publikációk, workshopok

Az elmúlt hónapokban számos előadást és oktatási eseményt tartottunk különböző karokon, például a bécsi Iparművészeti Egyetemen (die Angewandte) a Művészetkutatás _Gender című előadássorozatuk részeként.

Ezenkívül idén mi voltunk a Bécsi Egyetem Politikatudományi Intézete Gender Gálájának előadói. „Migráns, nő, nélkülözhetetlen – és túlságosan kizsákmányolt!” címmel a 24 órás gondozók munkakörülményeiről, az IG24-en belüli tevékenységünkről és az emancipációs célú perspektívákról volt szó.

Innsbruckban ott voltunk a „Migráns, nő, túlságosan kizsákmányolt és rendszerkritikus. A 24 órás gondozók szervezése” rendezvényen. Az ÖGB Tirol Női Titkárságával és az Innsbrucki Egyetem Interdiszciplináris Nemek Közötti Tanulmányok Központjával (CGI) közösen lehetőségünk nyílt arra, hogy aggodalmainkat és igényeinket a vitaestre vigyük, és egy izgalmas estét töltsünk el.

Ezenkívül jelen voltunk a következő eseményeken:

Könyvbemutató „Üvegből való határok. Munka, rasszizmus és a migráció küzdelmei Németországban”.

– A bécsi hét – Wienerwoche – megnyitása

– Az egészségpolitikai jövőműhely keretében megrendezett fókuszkonferencia előadói

57. Nemzetközi Munka- és Társadalomtörténeti Konferencia (ITH)

– A „Hilfslinien” (Segélyvonalak) című kiállítás megnyitója a Hittisau-i Női Múzeumban

A különböző rendezvényeken és előadásokon való jelenlétünk mellett számos újságnak, magazinnak és könyvnek írtunk cikkeket és adtunk interjúkat. Állásfoglalásainkat újságokban: a Kleine Zeitung, a Frauensolidarität, az AEP_Informationen, a Momentum Quaterly, a Tagebuch-ban vagy a Gaismair évkönyvében olvashatják (Wirtschaft neu ausrichten! The Care Movement and its Conceptual Foundations, megjelent a Barbara Budrich Verlag kiadásában). A „#nachgefragt. Geschichte hat viele Perspektiven” (A történelemnek sok perspektívája van) című sorozatban az alábbi videóinterjú a „Heimat großer Töchter” (A haza nagyszerű leányai) című kiállítás folytatásaként készült.

Köszönjük támogatását és érdeklődését!

IG24