Скъпи колеги и колежки, приятели и приятелки, солидарни хора!

В първия бюлетин за 2023 бихме искали отново да ви представим нашата дейност от последната половин година и да ви разкажем за нашите планове за следващите месеци.

Новини от нашите текущи проекти

Нашата работа, нашите права!

Проектът “Unsere Arbeit, Unsere Rechte! влиза в следващата си фаза, в която ще разширим и оптимизираме възможностите за консултации: Имаме нова колежка, която работи като лична асистентка 24-часова заетост, и която може да сподели своя богат опит с колежките си. В рамките на новото си платено назначение на непълно работно време тя ще продължи своята консултантска дейност и ще помага за по-нататъшното развитие на проекта. Радваме се, че с откриването на това работно място оказваме подкрепа на колегите, заети с личното асистентство.

В същото време на екипа от програмисти беше възложено да състави вътрешна база данни и онлайн платформа за консултантската дейност на личните асистентки с 24-часова заетост. Всички ние от екипа на IG 24 за онлайн-консултации сме много доволни от тази възможност!

Care4Care: От съмнителни към сигурни условия на труд

В рамките на проектаCare4Careви представяме първото си изследване “Promising Practices for the Employment of Live-In Care Workers in Europe” ( „Обещаващи практики за намиране на лични асистенти в Европа“). Изследването съдържа сравнение в международен план на базата на пет избрани примери. Желаем ви приятно четене и бихме се радвали, ако помогнете за разпространение на изследването! През април започна втората фаза от изследването, при която ще бъде развита концепцията за назначаване на личните асистенти и ще се направят консултации с експерти.

Migracare: Свързване на личните асистент(к)и с 24-часова заетост в мрежи в Австрия

През февруари IG24 стартира новия проект “Migracare” . Целта е личните асистент(к)и в Австрия да бъдат свързани в постоянни мрежи. Необходимо е да се осъществи обмяна на мнения и опит между личните асистент(к)и и Community Nurses, което от своя страна да доведе до по-разширена комуникация. Проектът е насочен и към по-нататъшното развитие на кафенета за лични асистент(к)и, които да служат като места за обмяна на информация мрежово свързване между личните асистент(к)и и активист(к)ите. В проекта като експерти работят две лични асистентки. Проектът се осъществява в кооперация с Медицинския университет Виена и института „Лудвиг Болцман“.

Да направим невидимото видимо

Проектът “Das Unsichtbare sichtbar machen” е вторият, финансиран от Фонда за дигитализация на Работническата камара. Заедно с FORBA ще развием дигитален проучвателен инструмент, за да получим пълна картина на опита, условията на труд и трудностите, с които се срещат личните асистент(к)и с 24-часова заетост.

Освен събирането на данните онлайн проектът се стреми да подтикне личните асистент(к)и с 24-часова заетост да реагират на трудовата ситуация и активно да разказват за проблемите в своя бранш. Проектът цели да подпомогне общността на личните асистент(к)и да осъзнаят своята власт и възможностите за самодоказване, както и да стимулира по-широката им самоорганизация.

Следващи срокове & планове

Покана за участие в Общото събрание на работещите в домакинствата, което ще се проведе в Брюксел

EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) покани IG24 за своето Общо събрание за работещите в домакинствата, което ще се проведе в Брюксел! На тази среща през май ние ще представим темата за личните асистент(к)и и ще я обсъдим на европейско ниво, както и ще се свържем с други профсъюзи.

Наградата „Уте Бок“

Изключително се радваме, че на 22 май ще получим наградата „Уте Бок“ за гражданска смелост и заслуги. Наградата се дава SOS Mitmensch за защита на човешките права и е най-реномираното отличие в Австрия в тази област. След получаването на наградата „SozialMarie“ през 2021 за нас това означава още едно потвърждение за важността на нашата работа. Точната информация за връчването на наградата ще намерите съвсем скоро в нашите канали в социалните мрежи.

Кампания за събиране на дарения

Нашата цел при събирането на дарения е постигната!

Сърдечно благодарим на всички наши дарители и донори за невероятната помощ на кампанията ни Crowdfunding-Kampagne. Благодарение на вашата подкрепа ние успяхме да доведем нашата борба срещу привидната самостоятелност и за справедливи условия на труд в сферата на личното асистентство с 24-часова заетост до Върховния съд (OGH).

Реформа в областта на обгрижването на възрастни хора

Докато за семействата на възрастните хора, които се нуждаят от грижи, финансовото подпомагане беше увеличено от 550 на най-малко 640 месечно, а за посредническите агенции се обмисля бонус при спорната програма за сертификат за качество, за личните асистент(к)и с 24-часова заетост не се предвижда никакво подобрение. Обещанието, работата в сферата на личното асистентство с 24-часова заетост да стане по-привлекателна чрез подобряването на условията на труд и изработването на конкретен работен модел, засега остава само на хартия.

В тази връзка IG24 настоява за развиване на алтернативи на модела на работа на самонаетите лица, отчитане на условията на труд на личните асистент(к)и, когато се издават съответните сертификати, и също така за съответно увеличение на хонорарите, което да отговаря на нарасналите разходи за живот.

Ден на труда в платформената икономика

IG24 беше поканен да участва в „Tag der Plattformarbeit – Perspektiven aus Forschung und Interessenpolitik(„Ден на труда в платформената икономика – перспективи според изследванията и политиките в съответната област, организиран от град Виена и Работническата камара на Виена. На събитието, което ще се проведе на 25 май, ще се обсъжда мрежовото свързване на активистите и изследователите, които в Австрия се занимават с платформената икономика. Заедно с колегите от различните области ще се работи за профсъюзното и политическото подобряване на условията на труд на платформените работници.

Разговор с представители на министерствата

На 24 май ще се проведе четвъртата, организирана от Amnesty International, среща-разговор с представители от Федералното министерство за социални грижи, здравеопазване, грижи за възрастните хора и защита на потребителите, Федералното министерство на труда и икономиката и със Секция III, отговаряща за жените и равноправието към Федералното канцлерство. Заедно с останалите заинтересовани страни – Работническата камара на Виена, Vidaflex и консултантското бюро за лични асистент(к)и CuraFAIRIG24 ще участва в обсъжданията за мерките, които целят защитата на личните асистент(к)и от експлоатация, заплахи и насилие. Мерките се отнасят за три конкретни области: подобрение на законовите рамки, редовен мониторинг и контрол, повишаване на осведомеността, разяснителни кампании, работа със семействата и роднините, засилена мрежова дейност. Допълнително ще ви информираме за резултатите от тези разговори!

Минали събития

Достоен труд – достойни грижи: Международна конференция в Испания

IG24 имаше възможността през ноември 2022 г. да участва в международна конференция за труда на домашните помощници в Ерентерия (Испания), където да разкаже за ситуацията с личните асистент(к)и в Австрия. Целта на конференцията беше да се обмени информация за работните сили, заети в домакинствата в Испания, Италия и Австрия, и да се дискутират политическите стратегии на национално и европейско ниво (European Care Strategy)

Кафе за лични асистент(к)и в Тимишоара

На 10 февруари IG24 организира в Тимишоара, Румъния ново кафене за личните асистент(к)и за нашите румънски колеги/колежки. Участва група от 15 души; радваме се, че можахме да се запознаем отблизо с колежките, да обменим опит и да споделим какви са проблемите в бранша. Информационните материали на IG24 бяха предоставени на всички участници.

Публикации

През март излезе изданиетоWirtschaft neu ausrichten”, в което са представени Care-инициативите в Германия, Австрия и Швейцария. Едно от интервютата е посветено на IG24. Освен това през юни ще има заседание за свързване в мрежа на описаните в книгата инициативи, в което ще участва и IG24.

Доклад в JKU

На 10 януари в JKU (Институт за социология, отдел за обществени теории и социални анализи) IG24 се представи с доклад в рамката на лекцията „Въведение в миграционната социология“. Благодарим за поканата и за интересните разговори със студентите!

Благодарим ви за интереса и подкрепата ♥

IG24