Скъпи колеги, приятели,
солидарни хора!

В началото на есента бихме искали да ви представим нашите дейности в последното полугодие и да ви разкажем за своите планове за следващите месеци.

1 Нашата работа, нашите права!

През юли 2022 г. поставихме началото на проекта Unsere Arbeit, Unsere Rechte!”, „Нашата работа, нашите права!“, финансиран от Digifonds der Arbeiterkammer Wien.

Проектът трябва да постави база за прозрачна и ясна комуникация (он и онфлайн) за трудовите права – особено, погледнати от гледната точка на жените и мигрантите – на личните асистент(к)и с 24 часова заетост. За целта в началото на септември беше заснета поредица от видеа, засягащи различни теми от работата и живота в Австрия. В началото на 2023 г. видеата с превод на няколко езика ще бъдат качени в YouTube, както и на нашия сайт.

  • Първото видео показва няколко мерки за сигурност, които трябва да бъдат взети, за да се предотврати появата на евентуални проблеми в работата на личните асистент(к)и с 24-часова заетост в Австрия. Информацията в това видео се опира на най-често възникващите проблеми в бранша и трябва да бъде разбирано като препоръка.

  • Второто видео съдържа важна информация, която личните асистент(к)и трябва да знаят, когато пристигат в Австрия. В това видео ние се концентрираме върху модела на работа като самонаето лице (Gewerbe) с или без наличието на посредническа агенция.

Планирали сме още: онлайн-консултации, информационни брошури на няколко езика, поредица от мрежови срещи и уебинари със специалисти по трудово право, управление на фирмата (Gewerbe), женските права и др.

От януари 2023 г. личните асистент(к)и с 24-часова заетост ще имат на разположение консултантка за онлайн-консултации.

2 Care4Care: от несигурни към сигурни условия на труд

Проектът възникна в сътрудничество с LEFÖ-IBF, организацията, която се занимава с пострадали от трафика на жени, и беше стартиран през май 2022 г. Целта на проекта е подобряване на условията на труд на личните асистент(к)и с мигрантски произход и така да дадем своя принос към сигурната трудова миграция. Проектът има няколко нива: в първата част се фокусираме към укрепването и професионализацията на IG24 като организация, стремежът ни е възможно най-добре да подкрепим самоорганизирането на личните асистент(к)и с мигрантски произход. В този смисъл ще се провеждат обучения в областта на развитие на организацията или медийна и лобистка дейност.

В „изследователската част“ на проекта в момента се провежда изследване на добрите практики, като се проучват моделите за наемане на работа в сектора на обгрижването в пет европейски страни. По-нататък то ще послужи като основа за създаването на концепция за модела за наемане на работа в Австрия.

За да разберем по-добре какво е въздействието на тази циркулираща миграция в родните страни и в личния живот на личните асистент(к)и, проектът излиза извън границите на Австрия. В момента изграждаме консорциум с партньорски организации от Словакия и Румъния, като съвместната ни работа ще започне през януари 2023 г.

3 Реформа в областта на социалните услуги (Pflegereform)

През май правителството представи основните точки на реформа в областта на социалните услуги. Докато за обучението и заплащането на професионалните болногледачи бяха посочени конкретни мерки, при личните асистент(к)и с 24-часова заетост нещата останаха неконкретизирани. Единствената – също така неконкретна светлинка: чрез подобряването на условията на труд той би трябвало да стане по-привлекателен за личното асистентство на трудов договор.

В края на август Социалното министерство покани заинтересованите страни на среща за обмяна на мнения. Темата беше гарантиране на качеството в личното асистентство в рамките на самостоятелната трудова дейност. Като мярка беше споменато въвеждането на бонус за сертифицираните като качествени определени посреднически агенции; в Социалното министерство се обмисля въвеждането на сертификат за качество и за колегите/колежките, които работят без посреднически агенции. IG24 посочи, че в сегашната форма на ÖQZ (Австрийски сертификат за качество) не се взимат предвид условията на труд на личните асистент(к)и и че мерките, свързани с обучение, могат да бъдат само на майчин език и онлайн, като това трябва да е обвързано с увеличение на хонорара. Беше обсъдена също така необходимостта от осигуряване на контрол на работната ситуация на място, съответно подкрепата и консултиране на личните асистент(к)и от дипломиран персонал болногледачи, планирани са разговори с отделните провинции.

4 24h-Betreuer:innen ziehen vor Gericht – Личните асистент(к)и завеждат съдебни дела

В изпълнение на нашето съдебно дело срещу привидната дейност като самонаето лице са направени няколко решителни стъпки: заведена е молба, след няколко месеца ще бъде даден ход на делото. Това ще бъде придружено с кампания в социалните мрежи като Facebook, Instagram и Twitter .

Половината от евентуалните разходи по делото събрахме чрез благотворителна дейност. Но голяма част от сумата все още не е налична, което означава, че очакваме още дарения и продължаване да я събираме. Помогнете, заедно бихме могли да съберем тази важна за делото сума!

Бихме искали сърдечно да благодарим на всички дарители и подкрепящи ни и ще се радваме, естествено, на бъдещо дарителство и солидарност във всякаква форма!

5. Новият ни офис във Виена

От април 2022 ние сме част от офис-общността на Schottengasse 3A/1/4/59, 1010 Wien и горди наематели на нашето собствено малко, но прекрасно офисно пространство. Така ние имаме възможност оттук да развиваме нашите проекти, да съхраняваме материалите, да провеждаме съвещания и ако има желание, да организираме консултации на място.

Уговорете си час за среща – ще се радваме да ни посетите!

6 Сътрудничество с Amnesty (Zusammenarbeit mit Amnesty)

От началото на кампанията на Amnesty ние от IG24 се кооперираме по най-разнообразен начин с Amnesty International. След първата успешна среща в края на септември се проведе и втора – обвързана съдържателно с първата. Тя беше организирана и модерирана от Amnesty International, присъстваха представители на Министерството за социални дейности и здравеопазване, Министерството за труда и икономиката, както и от администрацията на федералното канцлерство и говорители от различни представителства по интереси (ÖGB, AK, IG24, CuraFAIR). Бяха обсъждани различни теми, предложени от IG24 и Curafair, сред които регламентирането на работата (Gewerbe) на организации, които предлагат посредничество на лица, търсене на структурно решение за системно появяващи се препятствия, насилие съответно сексуално посегателство вътре в бранша и прилагане на държавен контрол на условията на труд, както и на конкретни предложения за тяхното подобряване.

Резюме на тази среща: необходимостта от структурно подобряване на актуалната ситуация в бранша бе призната от всички участници. Следващи мрежови срещи в този формат са необходими и желани.

7 Опасни видове транспорт

В началото на септември отново имаше смъртен случай при превоз на седем лични асистент(к)и. Злополуката не е единичен случай, това е отдавнашна история, която редовно се повтаря в Австрия и винаги струва човешки живот.

По този повод на 1.9.2022 г. IG24 свика демонстрация, която се проведе заедно с партньорските организации LEFÖ, Amnesty, Curafair и сдружението UNDOK.

Депутатът Алоис Щьогер използва нашата инициатива като повод, за да постави парламентарен въпрос в Националния съвет на Австрия.

8 Сътрудничество с CuraFAIR: брошура

Заедно с CuraFAIR – консултации за лични асистент(к)и (проект на Volkshilfe, Горна Австрия) през януари 2022 г. ние издадохме информационна брошура за личните асистент(к)и първо на немски език. Сега брошурата влиза в печат във вариант на румънски и словашки, след което ще бъде изпратена на нашите членове, както и ще бъде предоставена за свободно сваляне от нашия сайт. След това ще направим брошурата на български и унгарски. Радваме се, че личните асистент(к)и с 24-часова заетост скоро ще могат да прочетат на майчиния си език цялата компактна информация, както и съвети за своята работа, за социалното осигуряване, семейните услуги и т.н.! Брошурата е насочена директно към въпроси, засягащи общността на личните асистент(к)и с 24-часова заетост и се опитва по разбираем начин да представи цялата сложна материя. Тя трябва не само да облекчи личните асистент(к)и в тяхната предприемаческа дейност, но е замислена и като превенция и предпазна мярка относно експлоатацията на работното място.

9 Равноправие и антидискриминация

През май и юни 2022 г. успяхме да направихме няколко важни стъпки по темата за равноправието и антидискриминацията

През май 2022 се проведе диалог по въпросите на антидискриминацията (NGO-Dialog im Antidiskriminierungsbereich), като основната тема беше „Равноправие и грижата за възрастни и болни хора“, където ние участвахме като докладчици. Благодарим за поканата на Секцията „Жени и равноправие“ от федералното канцлерство (Bundeskanzleramt)!

През юни 2022 г. IG24 участва в уебинар на Организация за застъпничество за равни права по темата за равноправието и антидискриминацията. Инициативата беше на Организацията за застъпничество за равни права. Поводът за съжаление беше случай със сексуално посегателство на румънска лична асистентка от страна на неин клиент. Юристите от Организацията за застъпничество за равни права ни помогнаха много при консултациите и намесата в споменатия случай. Благодарим за времето, което те ни отделиха и се радваме на бъдещото сътрудничество!

10 Прояви, лекции, публикации, уъркшопове

В последните месеци ние участвахме в многобройни лекции и учебни прояви в различни факултети като например в Университет за приложни изкуства във Виена (dieAngewandte) в рамките на поредицата Kunst-Forschung _Geschlecht.

Освен това бяхме основните тазгодишни лектори в Gender Gala des Institutes für Politikwissenschaft във Виенския университет. Под заглавието „Мигрант, жена, необходима – и експлоатирана!“ ние разказахме за условията на работа на личните асистент(к)и с 24-часова заетост, за дейността ни в IG24 и за перспективите за еманципация в бранша.

В Инсбрук гостувахме на събитието “Migrantisch, weiblich, überausgebeutet und systemrelevant. Die Organisierung von 24-Stunden-Betreuer*innen”  (Мигрант, жена, експлоатирана и релевантна за системата. Организиране на личните асистент(к)и с 24-часова заетост). Заедно със Секретариата по въпросите на жените към австрийските профсъюзи ÖGB в Тирол, както и с изследователската платформа Център за интердисциплинарни джендър-изследвания в университета в Инсбрук (CGI) ние имахме възможността да поставим нашите проблеми за обсъждане и да прекараме много вълнуваща вечер.

Също така участвахме в следните прояви:

  • Представяне на книгата „Граници от стъкло. Работа, расизъм и миграционни битки в Германия“

  • Eröffnung der Wienwoche

  • Откриване на Виенска седмица (Wienwoche )

Допълнително към представянето ни на различни събития и лекции ние писахме статии, давахме интервюта за различни вестници, списания и книги. Проявите ни може да проследите в Kleinen Zeitung, в списанията Frauensolidarität, AEP_Informationen, Momentum Quaterly , Tagebuch или в GaismairJahrbuch, (Wirtschaft neu ausrichten! Die Care-Bewegung und ihre konzeptionellen Grundlagen im Barbara-Budrich-Verlag). В рамките на поредицата “#nachgefragt. Geschichte hat viele Perspektiven“  на Hauses der Geschichte (Дом на историята) към изложбата “Heimat großer Töchter” („Родина на велики дъщери“) направихме следното видеоинтервю Videointerview.

Със сърдечни поздрави
IG24