Migra Care

2023-12-04T18:13:26+01:00

Migra Care Integrácia opatrovateliek a opatrovateľov do sietí starostlivosti o seniorov v Rakúsku O čom je tento projekt? V súčasnosti sa o mnohých starších a slabých ľudí žijúcich doma starajú takzvané 24-hodinové opatrovateľky. Väčšinu (98 %) týchto opatrovateliek a opatrovateľov tvoria ženy z východoeurópskych krajín, ako je Slovensko, Rumunsko a Maďarsko. V tomto [...]

Zviditeľnenie neviditeľného

2024-03-23T15:08:08+01:00

Zviditeľnenie neviditeľného Zber údajov o situácii v 24-hodinovom opatrovaní https://24h-unsichtbar.at V súčasnosti chýbajú empirické údaje o pracovnej realite približne 60 000 opatrovateliek a opatrovateľov pracujúcich v Rakúsku, čo vedie k rôznym problémom. Výklad verejne dostupných informácií o tomto sektore vytvárajú najmä sprostredkovateľské agentúry, rodiny a príbuzní opatrovaných osôb alebo organizácie zastupujúce záujmy opatrovateliek a [...]

Opatrovateľky idú pred súd!

2023-12-04T14:21:16+01:00

Opatrovateľky idú pred súd! Na financovanie tohto procesu sme spustili crowdfundingový projekt na stránke rešpekt.net. - Dosiahli sme náš cieľ! Chceli by sme sa poďakovať všetkým darcom a podporovateľom za ich veľkú podporu crowdfundingovej kampane! Vďaka vašej podpore môžeme boj proti fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti a za sociálne bezpečné pracovné podmienky pri 24-hodinovej starostlivosti [...]

Care4Care: od prekérnych k spravodlivým pracovným podmienkam

2024-03-23T16:01:06+01:00

Care4Care Od prekérnych k spravodlivým pracovným podmienkam Pracovné podmienky opatrovateliek a opatrovateľov v Rakúsku sú prekérne. Pracovné/-í migrantky a migranti väčšinou dochádzajú z Rumunska a Slovenska a starajú sa 24 hodín denne o osoby odkázané na opateru. Absolútna väčšina opatrovateliek a opatrovateľov pracuje na základe živnostenského oprávnenia, a preto by mali svoju prácu vykonávať v osobnej [...]

Go to Top