Care4Care

2024-03-23T16:00:11+01:00

Care4Care От несигурни към безопасни условия на труд Условията на труд на 24-часовите болногледачи в Австрия са несигурни: повечето мигранти пътуват от Румъния и Словакия, за да се грижат за нуждаещите се австрийци. Абсолютното мнозинство от болногледачите работят с лиценз за извършване на стопанска дейност и следователно трябва да могат да изпълняват работните [...]

Migra Care

2023-12-04T18:17:04+01:00

Migra Care Свързване на личните асистент(к)и с 24-часова заетост в Австрия в мрежи Свързване на личните асистент(к)и с 24-часова заетост в Австрия в мрежи Какво представлява проектът? В момента много възрастни хора, които до голяма степен не могат сами да се обслужват, живеят по домовете си благодарение на личните асистент(к)и с 24-часова [...]

Да направим невидимото видимо

2024-03-23T15:11:22+01:00

Да направим невидимото видимо Събиране на данни за личните асистент(к)и https://24h-unsichtbar.at В момента липсват емпирични данни за трудовата среда на около 60-те хиляди души, работещи в Австрия като лични асистент(к)и с 24-часова заетост, което води до най-различни проблеми. Разказите и обществено достъпната информация за този бранш се предоставят главно от посредническите агенции, [...]

Работниците за лични грижи отиват на съд!

2023-12-04T14:23:05+01:00

Работниците за лични грижи отиват на съд! Проект за групово финансиране в respekt.net - целта ни за набиране на средства е постигната! Постигнахме целта си за набиране на средства! Бихме искали да благодарим на всички дарители и поддръжници за голямата им подкрепа за кампанията за групово финансиране! Благодарение на вашата подкрепа ще можем [...]

Go to Top