Скъпи колеги/колежки, приятели/приятелки, солидарни хора!

В нашия актуален бюлетин бихме искали отново да ви информираме за дейностите ни от последното полугодие.

1. Реформа в областта на обгрижването на болните и възрастни хора

Похвално е, че средствата, отпускани за семействата, които се грижат за свой болен или възрастен член, бяха увеличени от 550 € на около 800 € месечно, но за съжаление за личните асистент(к)и с 24-часова заетост не бяха приложени никакви структурни подобрения. Обявените намерения работата с трудов договор на личните асистент(к)и с 24-часова заетост да стане по-привлекателна чрез подобряване на работните условия бяха зачеркнати, без да се предложи алтернативно решение. Напротив, стана възможно лична асистентка, която работи като самонаето лице, да обслужва едновременно три, нуждаещи се от помощ лица, което съвсем категорично означава влошаване на условията!

Поради тези причини ние съставихме открито писмо Offenen Brief , което е подписано от над трийсет организации! За да изразим нашите гняв и разочарование от тези резултати, на 27.06.2023 г. организирахме шумна и оживена демонстрация Kundgebung пред сградата на социалното министерство. За нея пристигнаха колеги/колежки от различните провинции, а колежки от Румъния, Словакия и Сърбия произнесоха бойки речи.

Последвалата среща със служителите/служителките от социалното министерство беше отрезвяваща. Не се видя никакво намерение в бъдеще да се направят каквито и да са структурни подобрения. Забележката, че са планирани наблюдение и онлайн образование и квалификация, може да бъде възприета само като подигравка на фона на катастрофалните трудови условия.

2. Връчване на наградата „Уте Бок“

Изключително много се радваме, че на 22 май ни беше присъдена наградата „Уте Бок“ за гражданска смелост. Тя се връчва от SOS Mitmensch като приз за заслуги за човешките права и е най-реномираното отличие в Австрия в тази област. Словото при връчването държа г-жа Дорис Шмидауер! След церемонията, която се състоя в залите на Виенското кметство, имаше подобаващо отпразнуване!

След получаването на наградата „SozialMarie“ през 2021 г. за нас този приз е още едно потвърждение за важността на нашата работа.

В тази връзка беше публикувано и интересно интервю Interview в списанието за човешки права Magazin für Menschenrechte.

3. Пътуване до EFFAT (Европейската федерация на профсъюзите в секторите на храните, селското стопанство и туризма и свързаните с тях клонове) за Общото събрание на домашните работници в Брюксел

На 16 и 17 май IG24 участва в Общото събрание на EFFAT (Ев ропейска федерация на домашните работници) и на стратегическата среща на IDWF (Международна федерация на домашните работници) в Брюксел. На тези срещи бяха обсъдени бъдещите намерения на двете федерации. Основната тема беше прилагането на европейското и международно право, с което се регулират условията на труд на домашните работници. Една от целите е ратификацията и внедряването на Споразумение 189 на Международната организация на труда на домашните работници от всичките страни-членки на ЕС. Споразумението определя достойни условия на труд, работен стандарт и защита на домашните работници. Австрия, Румъния и Словакия все още не са го ратифицирали.

Макар че трудовата ситуация на личните асистент(к)и, които са самонаети лица, да не влиза в обсега на Споразумение 189 на Международната организация на труда на домашните работници, от EFFAT проявяват интерес темата да бъде разработена и в Австрия. Обмисля се покана от страна на Грейс Папа, политическа секретарка за домашните работници в EFFAT, и посредничество за среща със съответните министерства и профсъюзи в Австрия.

4. Дарителска кампания

Благодарение на вашата подкрепа ние успяхме да направим първите си стъпки в правна насока, следващите са в процес на подготовка. Ще ви информираме за политически релевантните резултати в момента, в който има такива.

Още веднъж изказваме сърдечна благодарност на нашите дарители за невероятната подкрепа на кампанията ни за набиране на средства CrowdfundingKampagne.

Новини относно нашите актуални проекти

1. Нашият труд, нашите права!

Проектът „Нашият труд, нашите права!“ е в ход и ние се радваме, че вече влязохме във фазата на представянето и визуализацията му.

Уебинари & мрежовост: От септември започнахме поредица от уебинари и срещи за личните асистент(к)и с 24-часова заетост, в които се обсъждат актуалните теми на бранша. Бихме искали да ви окуражим и поканим да ни имате доверие и да участвате в тях, те са организират специално за вас! Това не е само професионално занимание, но и възможност да се запознаете с останалите свои колеги/колежки и така да се получи организирана и отговорна общност.

За подробна информация относно този проект можете да се обръщате директно към alexandra.pazgu@ig24.at

2. Care4Care: от съмнителни към сигурни условия на труд

По проекта „Care4Care завършихме първата фаза на Изследване на обещаващите практики за трудовите правоотношения в сферата на домашното обгрижване Studie über Promising Practices für die Anstellung in der häuslichen Betreuung. Изследването се занимава с трудовите правоотношения при домашните работници в Швейцария, Италия и Испания и при две области във Великобритания и Ирландия, които могат да бъдат разглеждани като новаторски примери за структурирането и предлаганите на услугите в тази сфера. В момента двама наши експерти проучват модела на трудовите правоотношения в Австрия, при кои въпроси може да има практическо прилагане на Закона за труда и как да се постигне социална сигурност при съблюдаване на миграционния режим на заетите в домашното обгрижване на възрастни и болни хора.

3. Migracare: Свързване в мрежи на личните асистент(к)и с 24-часова заетост в Австрия

Основната задача на IG24 в Migracare е да се осъществи процес на мрежово свързване между Community Nurses и личните асистент(к)и, както и бюрата за социални консултации да бъдат запознати с темата. На федерално ниво се свързахме с института GÖG , който се занимава със здравеопазване и е отговорен за проекта Community Nurses. Така получихме достъп до всички действащи на територията на Австрия Community Nurses и ще организираме в института онлайн уъркшопове за всички заинтересовани лица. Целта е медицинският персонал, който работи в областта на обгрижването на възрастните и болни хора, да бъде запознат със структурните и специфични за работата проблеми на личните асистент(к)и и заедно да се обмислят възможностите за подпомагане и за евентуално сътрудничество. Защото не се случва рядко личните асистент(к)и да влизат или пък да се нуждаят от контакт с медицинския персонал, тъй като експертизата между двете страни често е необходима за поставяне на диагноза или пък за определяне на степента на инвалидност. Тези уъркшопове ще се подготвят и провеждат от две от личните асистентки от нашия екип.

4. Да направим невидимото видимо

Проектът „Да направим невидимото видимо започна през април 2022 г. и се ръководи от Изследователския и консултантски център (FORBA) заедно с IG24. Радваме се, че ангажирахме като партньори такива ценни експертки като Йохана Нойхаузер от Института по социология на Виенския университет, както и CuraFAIR – бюрото за лични асистент(к)и с 24-часова заетост на Volkshilfe Flüchtlingsund MigrantInnenberatung (консултации по въпросите на бежанците и миграцията)! Разработен в проекта въпросник ще покаже една обширна картина на нагласите от реалността на личните асистент(к)и.

От началото на проекта се състояха вече няколко срещи на екипа, програмистите представиха проект за уебсайт, проведени са и първите интервюта с колеги от бранша. Върху тези основи в момента ние интензивно разработваме каталог с въпроси за бъдещите онлайн-анкети.

Благодарим ви за интереса и подкрепата ♥

IG24