Menu Zavrieť

Na stiahnutie: vzory, formuláre, brožúrky

Poznámka: Upozorňujeme, že aj napriek dôkladným rešeršiam a prebiehajúcim aktualizáciám je všetok obsah na tomto webe informačný a nezáväzný a neobsahuje žiadne právnické rady ani právnické služby. Táto webová stránka nie je náhradou za právne poradenstvo! Z vyššie uvedených dôvodov nespočíva zodpovednosť za správnosť alebo úplnosť informácií na tejto webovej stránke.

Informačná brožúrka IG24 a CuraFAIR (Volkshilfe)

Informačná brožúrka pre opatrovateľky a opatrovateľov

November 2022

Vydavateľ: CuraFAIR – Poradenské centrum pre opatrovateľov (projekt Volkshilfe, Oddelenie poradenstva pre migrantov) a IG24 – Záujmové zastúpenie pre opatrovateľky a opatrovateľov

Teraz aj v slovenčine!

STIAHNITE SI BROŽÚRKU

Brožúrky, vzory, formuláre… pre Rakúsko

Brožúrky, vzory, formuláre… pre Rakúsko nájdete tu

Brožúrky, vzory, formuláre… pre Slovensko

Potvrdenie o zložení rodiny

Potvrdenie o nároku na rodinné dávky v mieste bydliska

Hlásenie o chorobe

Príručka na vyplnenie formulára žiadosti o dôchodok

Príručka na vyplnenie žiadosti o plnenie zo zdravotného poistenia

Info pre opatrovateľky