Menu Zavrieť

Opatrovateľky a opatrovatelia ako živnostníci v Nemecku a v Rakúsku – dobré riešenie alebo len ďalší model vykorisťovania?

Stellungnahme_Selbstständigkeit_häusliche Bet

Vyhlásenie nemeckých poradenských centier a IG24

V Nemecku vyvolalo rozhodnutie Spolkového pracovného súdu v prípade bulharskej opatrovateľky, ktorá sa súdila o minimálnu mzdu za skutočne odpracovaný čas (pracovný čas a pohotovosť), intenzívnu diskusiu. Nemecká vládna koalícia chce zabezpečiť právnu istotu v 24-hodinovom opatrovaní. Záujmová skupina agentúr navrhuje zavedenie živnostenského modelu podľa rakúskeho vzoru.

Hoci v Nemecku existujú rôzne pracovné modely (zamestnanie na plný a čiastočný úväzok, minijob, samostatná zárobková činnosť), tento sektor je slabo regulovaný. Neisté pracovné podmienky opatrovateliek sa vyznačujú pridlhým pracovným časom, nízkym platom a nedostatočným sociálnym zabezpečením. Poradenské centrá uvádzajú, že závažné porušovanie zákona a nekalé praktiky nie sú žiadnou zriedkavosťou.

 Zástancovia živnostenského modelu v Nemecku sú presvedčení, že jeho zavedenie by ukončilo porušovanie pracovného práva a umožnilo by opatrovateľkám poistenie v Sociálnej poisťovni. Doterajšie skúsenosti v Nemecku a v Rakúsku však jasne ukazujú, že živnostenský model nedokáže zabezpečiť právnu istotu v tomto odvetví. Opatrovateľky vykonávajú svoju profesijnú činnosť v silnej závislosti od opatrovaných osôb a agentúr. Táto okolnosť, nazývaná aj fiktívna živnosť, práve naopak otvára možnosti pre vykorisťovanie, proti ktorému je veľmi ťažké zakročiť. Keďže pracovné právo sa vôbec neuplatňuje, neexistujú účinné mechanizmy na podávanie sťažností a kontrolu pracovných podmienok. Pokiaľ ide o sociálne práva, opatrovateľky sú len čiastočne zabezpečené – nemajú nárok na platenú dovolenku, nárok na náhradu príjmu počas práceneschopnosti, ani na 13. a 14. plat. Okrem toho hrozí „chudoba v starobe“ kvôli nároku na veľmi nízky dôchodok.

Spolu s poradenskými centrami v Nemecku sme preto vypracovali vyhlásenie založené na zisteniach z našej poradenskej praxe. Namiesto deregulácie sektora zavedením živnostenského modelu sa zasadzujeme za zamestnanecký model s dôslednou ochranou pracovných práv.

Signatári:

BEMA: Poradenské centrum pre migráciu a dobrú prácu v Berlíne
IG24
Minor projekty pre vzdelávanie a výskum: Projekt “Poradenstvo pre migrantov 4.0 – dobrá práca v nemecku“
Katolícke duchovné poradenstvo Ostwürttemberg
Iniciatíva „Rešpekt“ der AMOS eG Oberbruch
KAB: Katolícke pracovné hnutie v regióne Ostalb a diecézny zväz v Aachene
Nadácia Ľudového spolku  Mönchengladbach