Ako môže starostlivosť o seniorov fungovať lepšie? Opatrovateľky a opatrovatelia, opatrované osoby a opatrujúci príbuzní sa spájajú!

STRETNUTIE DŇA 27.05.2024 V GRAZI, OD 14:00 DO 17:30
S OTVORENÝM KONCOM
REGISTRÁCIA:

Informácie a pozvánka