Menu Zavrieť

Projekt „Pflegestützpunkt 3.0 (Opatrovateľská základňa 3.0)“ chce zviditeľniť prácu opatrovateliek a opatrovateľov

Rok 2020 vyhlásila WHO za „rok opatrovateliek a opatrovateľov“. Ešte pred korona-pandémiou WHO hovorila o „obrovskom spoločenskom význame zdravotných a opatrovateľských profesií“. Kríza zdôrazňuje nevyhnutný transformačný posun v uznávaní ošetrovateľskej a opatrovateľskej práce v našej spoločnosti.

Projekt Pflegestützpunkt 3.0 opäť otvára potrebný priestor na diskusiu s množstvom podujatí v rôznych prostrediach, aby oslovil čo najrozmanitejšiu skupinu ľudí. Pravidelne sa uskutočňujú rozhlasové vysielania, panelové diskusie, tanečné flashmoby, diskusné stretnutia zdravotného personálu, divadelné workshopy pre praktikantky a praktikantov, ako aj iné podujatia na verejných priestranstvách. Práca v oblasti starostlivosti o seniorov sa stala viditeľnejšou v dôsledku pandémie, ale zatiaľ sa jej ešte stále nedostalo adekvátneho ohodnotenia. Naopak, od vypuknutia pandémie sú zdravotnícky a ošetrovateľský personál ako aj 24-hodinové opatrovateľky a opatrovatelia čoraz viac vystavení nepriateľstvu a agresii. Tento projekt naďalej podporuje výmenu skúseností a diskusiu.

V spolupráci s Karin Schusterovou (koordinátorka projektu Pflegestützpunkt 3.0, moderátorka a zdravotná sestra) vracia IG24 ako partner projektu na vlnách rádia Helsinki (92,6 Mhz) tému 24-hodinového opatrovania opäť do diskurzu. 12. mája od 19:00 do 7:00 (ráno) sa uskutoční „Nochtschicht“ („Nočná služba“): 12-hodinové špeciálne vysielanie k Medzinárodnému dňu starostlivosti o seniorov. IG24 v rámci projektu nadväzuje kontakty s ostatnými partnermi a zdieľa pozvánky na rôzne podujatia v komunitách opatrovateliek a opatrovateľov s cieľom iniciovať nadväzovanie kontaktov s inými zdravotníckymi profesiami.