Amnesty International vedie kampaň za zlepšenie pracovných podmienok opatrovateliek a opatrovateľov s názvom „24 hodín nenahraditeľné/-í„. Využite zostávajúci čas na podporu tejto dôležitej kampane! Ide o vôbec prvú veľkú kampaň v histórii 24h-opatrovania zorganizovanú pre túto znevýhodnenú profesijnú skupinu!

Viac informácií o pozadí tejto kampane nájdete v tomto krátkom videu v slovenskom jazyku: https://youtu.be/rG_vKAgtaDg

Podpíšte petíciu na tomto linku (tiež v slovenskom jazyku):

https://action.amnesty.at/petition/za-pr%C3%A1vo-na-f%C3%A9rov%C3%BA-pr%C3%A1cu

Čo sa požaduje?

  • Ochrana práv všetkých opatrovateliek a opatrovateľov (spravodlivá minimálna mzda a ochrana pred neúmerne dlhým pracovným časom).
  • Hlasy opatrovateliek a opatrovateľov musia byť vypočuté a zahrnuté najmä do opatrovateľskej reformy.
  • Rozvoj respektíve posilnenie kontrolných mechanizmov a možností podania sťažností pre opatrovateľky a opatrované osoby.
  • Zahrnutie práv opatrovateliek a opatrovateľov v certifikačnom programe agentúr.
  • Rozšírenie viacjazyčných poradenských služieb v celom Rakúsku.
  • Status 24-hodinových opatrovateliek a opatrovateľov ako samostatne zárobkovo činných osôb sa musí preskúmať a upraviť, ak ich pracovná situácia nesie známky závislého pracovnému pomeru.