Amnesty International dnes zverejnila správu, ktorá poukazuje na dramatickú situáciu v 24h-opatrovaní. Opatrovateľky v mnohých prípadoch pracujú v rámci mimoriadne prekérnych pracovných pomerov s niekedy až šokujúco nízkou mzdou, príliš dlhou pracovnou dobou, bez pracovnoprávnej ochrany a s obmedzeným prístupom k sociálnym právam . „Právny rámec v Rakúsku umožňuje vykorisťovanie opatrovateliek vo veľkom meradle, hoci 24h-opatrovanie predstavuje dôležitý pilier v systéme starostlivosti o seniorov,“ kritizovala Annemarie Schlack, generálna riaditeľka Amnesty International Austria, pri príležitosti prezentácie správy.

https://www.amnesty.at/presse/24-stunden-betreuer-innen-in-oesterreich-wir-wollen-nur-ein-paar-rechte/