V reakcii na diskriminačné podmienky Fondu na pomoc malým podnikateľom (Härtefallfonds) podalo IG24 a s podporou štajerského Antidiskriminačného úradu sťažnosť Európskej komisii – tentokrát úspešne!

Od 16. júna 2021 je v platnosti nová smernica týkajúca sa Härtefallfondu, ktorá v rámci žiadosti akceptuje bankové spojenie z krajín EHP a EÚ. Predtým bol rakúsky bankový účet nevyhnutnou podmienkou na získanie finančnej podpory. Táto podmienka predstavovala pre opatrovateľky takmer neprekonateľnú prekážku.

Vo väčšine prípadov realizujú opatrovateľky finančné transakcie prostredníctvom bánk vo svojich domovských krajinách. Dôvod je jednoduchý: ich centrum života je v iných krajinách EÚ a ako živnostníčky nemusia mať bankový účet založený v Rakúsku. Rodinné prídavky sa taktiež bez problémov prevádzajú na bankové účty EÚ-zahraničí.

V praxi však podmienka rakúskeho bankového účtu vylúčila mnohé opatrovateľky z možnosti získať finančnú pomoc. Namiesto rýchleho a bezproblémového prístupu k finančnej pomoci boli opatrovateľky de facto nútené založiť si na vlastné náklady účet v Rakúsku. Komplikácií bolo mnoho. Napríklad v niektorých bankách bolo možné založiť účet len v prípade, že opatrovateľky majú trvalý pobyt v Rakúsku – ďalšia podmienka, ktorú nebolo možné splniť, pretože opatrovateľky zvyčajne prihlasujú u svojich klientov len prechodný pobyt. Celý proces sťažovala jazyková bariéra a navyše opatrovateľky nemali čas rozhodnúť sa pre banku s najlepšími možnými podmienkami. Kvôli situácii v korone (obmedzenia vstupu, nakazenie korona vírusom, atď.) zostalo veľa opatrovateliek vo svojich domovských krajinách bez akéhokoľvek príjmu. V tomto prípade mali jednu jedinú možnosť: založiť si online-účet, čo je mimoriadne komplikované a mnoho bánk to odmietlo.

IG24 od začiatku ostro kritizovalo túto diskrimináciu a aktivovalo inštitúcie, ako je Antidiskriminačný úrad v Štajersku a inštitút Ombudsmana. Za podporu srdečne ďakujeme pani Mag. Daniele Grabovac und Ombudsmanovi Wernerovi Amonovi, MBA.

Následne sme využili možnosť podať sťažnosť Európskej komisii, vďaka čomu došlo k zmene smernice v prospech opatrovateliek a opatrovateľov (pozri odpoveď Európskej komisie).