Migranti s prekérnym statusom sú v súvislosti so všeobecnou právnou reguláciou upravujúcou právo na pobyt a centrum ekonomických záujmov vylúčení z mnohých služieb a možností regulérneho zamestnania. S tým súvisia mnohé sociálne a spoločenské problémy. Pre ženy znamená tento prekérny status ešte väčšiu zraniteľnosť, ktorá môže siahať od závislosti a vykorisťovania až po znevýhodnenie v oblasti akou je starostlivosť o deti a ostatných členov rodiny.

Rôzne lokálne iniciatívy, ako napríklad IG24, sa snažia poskytnúť podporu v núdzových situáciách, aj keď neexistujú žiadne právne nároky.

Medzinárodný výskumný projekt „LoReMi – Local Responses to Precarious Migrants“, ktorý realizuje Centrum pre migráciu, politiku a spoločnosť na Oxfordskej univerzite, Katedra sociálnej práce na Univerzite aplikovaných vied vo Fulde a Katedra sociologického výskumu na Technickej univerzite vo Viedni v úzkej spolupráci s Mestskými radami v Cardiffe, Frankfurte a Viedni, skúma problematické situácie týchto cieľových skupín, ako aj možnosti podpory na lokálnej úrovni.

Prvé stretnutie zainteresovaných strán sa uskutoční 23. septembra vo Viedni, kde bude IG24 informovať o skúsenostiach z 24-hodinového opatrovania. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na konštruktívnu diskusiu!

Viac informácií nájdete tu: https://soziologie.tuwien.ac.at/loremi-lokale-antworten-auf-aufenthaltsrechtliche-prekaritaet/